ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРАВА

  Бібліографічне посилання: Шемшученко Ю.С. ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРАВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Inst_rad_budivnyctva_ta_prava (останній перегляд: 23.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРАВА

ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРАВА – н.-д. установа, що діяла в УСРР в кін. 1920 – серед. 1930-х рр. Заснований у Харкові за рішенням 10-го Всеукр. з'їзду рад (1927) як Ін-т рад. будівництва при ВУЦВК з метою систематичного вивчення та узагальнення практики діяльності органів держ. влади в УСРР. В черв. 1929 ВУЦВК затвердив статут ін-ту. Директором призначений 1-й секретар ЦК КП(б)У С.Косіор. До ін-ту були запрошені відомі вчені-юристи – О.Євтихієв, В.Кабалевський, С.Семковський та ін. В роботі установи брали участь парт. і держ. діячі – Г.Петровський, В.Чубар, М.Скрипник та ін. Осн. напрямами діяльності ін-ту були дослідження проблем діяльності рад, розробка методології теорії і практики рад. буд-ва (сприяв викладанню цього предмета у вузах республіки), ін-т виконував також консультативні функції.

В ін-ті працювали дійсні члени, наук. співробітники й кореспонденти. Щороку скликалися заг. збори дійсних членів. Вони обирали президію ін-ту, затверджували плани наук. роботи, приймали нових дійсних членів тощо. Підрозділами ін-ту були секції: буд-ва рад. влади на місцях; вивчення процесів буд-ва пролетарської укр. д-ви та ін.

Від верес. 1930 установа стала називатися – Ін-т рад. буд-ва та права при ВУЦВК. Намічалася певна реорганізація його структури, розширення тематики наук. діяльності. Зокрема, передбачалося проведення наук. досліджень з проблем госп., цивільного, кримінального та ін. галузей права. Ін-т мав подавати до ВУЦВК пропозиції щодо вдосконалення форм і методів діяльності рад, чинного законодавства та практики його застосування.

Реформування, однак, не дало очікуваних результатів. Не вистачало теоретиків права. Дійсні члени ін-ту – практичні працівники – не мали часу займатися наук. роботою: ін-т було втягнено в кампанію боротьби з троцькістами (див. Л.Троцький), правими і лівими ухилами в КП(б)У та ВКП(б). Це стало причиною його нової реорганізації. 1932 він увійшов до Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН) й отримав назву Ін-т рад. буд-ва та права. Було утворено вчену раду, запроваджено дві категорії наук. співробітників – старших і молодших. Структурними підрозділами ін-ту стали секції рад. буд-ва, госп., кримінального і міжнар. права. 1934 І.р.б. та п. переїхав до Києва. Юрид. проблематикою займався й президент ВУАМЛІНу О.Дзеніс.

Протягом 1935 співробітники ін-ту підготували 22 наук. праці, намічався випуск збірників "20 років будівництва Рад на Україні" і "20 років роботи органів суду і прокуратури на Україні". Однак розгорнута в цей час в УСРР кампанія "очищення теоретичного фронту від троцькістських і націоналістичних елементів" внесла свої корективи. Працівники ін-ту зазнали необґрунтованих гонінь, а його дир. – проф. К.Сізонов – був звинувачений і страчений як учасник "контрреволюційної право-лівацької терористичної організації". Станом на 1 січ. 1936 в ін-ті працювали 16 науковців, у т. ч. 10 ст. н. с. Ін-т припинив своє існування наприкінці 1936.

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ДЗЕНІС ОСВАЛЬД ПЕТРОВИЧ
 • ЄВТИХІЄВ О.
 • ХАРКІВ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • СЕМКОВСЬКИЙ СЕМЕН ЮЛІЙОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ТРОЦЬКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (ВУАМЛІН)

 • Пов'язані терміни:
 • КАНАРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, СПІЛКА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)