ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Толочко П.П. ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Instytut_arkheologii_NAN_Ukr (останній перегляд: 23.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ (до 1991 Інститут археології АН УРСР, до 1994 Інститут археології АН України) – н.-д. установа в складі Національної академії наук України. Було створено 1938 в ході реорганізації Інституту історії матеріальної культури АН УСРР–УРСР.

За час існування у складі УАН, ВУАН і АН УРСР археол. установ їх очолювали і в них працювали: академіки ВУАН М.Біляшівський, Ф.Шміт, М.Василенко, О.Новицький; акад. АН УРСР П.П.Єфименко; члени-кореспонденти АН УРСР Л.Славін, С.Бібіков, Ф.Шевченко, І.Артеменко; д-ри н. М.Рудинський, В.Петров, А.Білецький, В.Довженок, О.Тереножкін, М.Брайчевський, В.Даниленко та ін.

Сучасні археол. дослідження здійснюються наук. школами, очолюваними акад. НАН України П.Толочком (від 1987 – дир. ін-ту), членами-кореспондентами НАН України С.Крижицьким та В.Бараном.

Під час проведення археол. досліджень на тер. України відкрито й розкопано тисячі давніх пам'яток, виявлено величезну кількість знахідок, які склали основу археол. колекцій Національного музею історії України, Музею історичних коштовностей України, Музею історії Києва, археол. музею Ін-ту археології НАН України, Нац. істор. музею м. Переяслав-Хмельницький, багатьох істор. і краєзнавчих музеїв. Значна ч. пам'яток зберігається в наук. фондах ін-ту. На основі всіх цих матеріалів в Ін-ті археології НАН України досліджуються різні періоди та події давньої історії України, зокрема, розселення на тер. України найдавніших людей, виникнення та розвиток тут відтворювальних форм госп-ва, владарювання скіфів, розбудови античних держав Північного Причорномор'я, етногенезу та ранньої історії слов'ян, історії Київської Русі.

Наук. структура ін-ту побудована за хронологічно-тематичним принципом і налічує 11 відділів (один – у м. Одеса). В складі ін-ту працюють також археол. музей, Крим. філіал (м. Сімферополь), Ольвійський археол. заповідник (див. Ольвія). Структурними підрозділами ін-ту є наук. фонди, в яких зберігається 1200 колекцій, наук. архів (180 тис. одиниць зберігання), бібліотека (120 тис. т.).

1947–88 ін-т видав кілька серій наук. періодичних зб.: "Археологія" (24 т., 1947–72), "Археологічні пам'ятки УРСР" (13 т., 1949–63), "Краткие сообщения Института археологии АН УССР" (12 вип., 1952–62), міжвідомчий періодичний зб. "Археологія" (65 вип., 1971–88). Від 1989 виходить ж. "Археологія". Найважливіші здобутки археол. досліджень ін-ту були на поч. 1970-х рр. узагальнені в колективній тритомній праці "Археологія Української РСР" (т. 1, 2 – 1971, т. 3 – 1975; Держ. премія УРСР у галузі н. і т. 1977). 1985–86 вийшло її доповнене вид. рос. мовою. Проблеми стародавньої історії України висвітлені в 2-томному навч. посібнику "Давня історія України" (1994–95), а також у 3-томній академічній праці "Давня історія України" (1997, 1999, 2000).

Низку узагальнюючих праць ін-ту удостоєно Держ. премій УРСР–України в галузі н. і т.: 3-томну "Археологію Української РСР" (1977), цикл праць, присвячених стародавньому й середньовічному Києву (1983), монографію "Славяне Юго-Восточной Европы" (1991), цикл праць "Давня історія України" та "Етнічна історія давньої України" (2002).

Ін-т проводить роботу з організації міжнар. археол. виставок. Такі виставки вже відбулися, зокрема, у ФРН, Швейцарії, США, Канаді, Бельгії, Італії, Польщі, Швеції. Ін-т співпрацює з багатьма зарубіжними археологами. Так, з нім. археологами в Україні досліджуються пам'ятки бронзового віку і скіфські, з франц. – первісні та антич., з польс. – скіф., з норвез. та швед. – рус.-норманські, з румун. – трипільські (див. Трипільська культура) та антич. Тісні наук. контакти ін-т підтримує з археол. установами Москви, Санкт-Петербурга, Воронежа (РФ), Мінська (Білорусь), Варшави, Кракова (Польща), Бухареста (Румунія), Софії, Велико-Тирнова (обидва – Болгарія), Гамбурга, Кіля (обидва – Німеччина), Парижа, Бордо (обидва – Франція), Брюсселя (Бельгія), Стокгольма, Упсали (обидва – Швеція), Відня та ін. наук. центрів.

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • АНТИЧНІ ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР
 • АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ УРСР
 • АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • АРТЕМЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • БАРАН ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ
 • БІБІКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • БІЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • БРАЙЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ
 • БРОНЗОВИЙ ВІК
 • ДАНИЛЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДОВЖЕНОК ВАСИЛЬ ЙОСИПОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ АН УСРР
 • КРИЖИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МОСКВА
 • МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ
 • МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ОДЕСА
 • ОЛЬВІЯ
 • ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
 • ПЕТРОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
 • РУДИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СКІФИ
 • СЛАВІН ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ВАРШАВА
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВІДЕНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ АН УСРР
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ КИЄВА
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ІВАКІН ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ
 • КОЗАК ДЕОНІЗІЙ НИКОДИМОВИЧ
 • КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ
 • КРИЖИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
 • КРУЦ ВОЛОДИМИР ОПАНАСОВИЧ
 • КУРІННИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР
 • ЛАГОДОВСЬКА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛУЧИЦЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • МАГОМЕДОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
 • МАГУРА СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ
 • МАХНОВЕЦЬ ЛЕОНІД ЄФРЕМОВИЧ
 • МАКСИМОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА
 • МОЦЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • МОЗОЛЕВСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • МУРЗІН В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
 • МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ НАН УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОТРОЩЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАССЕК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
 • ПІДОПЛІЧКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • РУСЯЄВА АННА СТАНІСЛАВІВНА
 • СУХОБОКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТЕРЕНОЖКІН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • ТЕРПИЛОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)