ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Мамутов В.К. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Instytut_ekon_pravovykh_doslidzhen (останній перегляд: 18.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ – н.-д. установа у складі Національної академії наук України. Ств. 1992 в Донецьку на базі Відділення економіко-правових проблем Ін-ту економіки пром-сті НАН України. Осн. напрямами діяльності ін-ту є дослідження теор. і практичних проблем госп. права, держ. регулювання економіки, управління соціально-екон. системами в умовах формування змішаної економіки, правового забезпечення діяльності підпр-в та нових госп. структур тощо. Ін-т проводить і координує фундаментальні економіко-правові дослідження, виконує наук.-практичні розробки в галузі правового регулювання госп. діяльності, виконує функції наук.-орг. та наук.-методичного центру. За останні роки вчені ін-ту опубл. низку ґрунтовних монографій та ін. праць. Виконано декілька законопроектних робіт і розробок із проблем управління регіоном. Підготовлено проект Господарського кодексу України.

У структурі ін-ту – 8 наук. відділів, де працюють 44 н. с., в т. ч. 1 акад., 1 чл.-кор. Академії правових наук України (АПНУ), 8 д-рів і 29 канд. наук. Діють докторантура та аспірантура, спеціалізована вчена рада із захисту докторських і канд. дисертацій. При ін-ті працюють Наук. рада з економіко-правових проблем розвитку міст України, Координаційне бюро Академії правових наук України з проблем госп. та комерційного права. Директор ін-ту – акад. АПНУ В.Мамутов.

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
  • АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  • ДОНЕЦЬК
  • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

  • Пов'язані терміни:
  • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)