ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Даниленко В.М. ІСАЄВИЧ Ярослав Дмитрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Isaevych_Ja (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ

ІСАЄВИЧ Ярослав Дмитрович (н. 07.03.1936) – історик. Д-р істор. н., проф., чл.-кор. (1990), акад. АН України (1992, від 1994 – НАН України), засл. діяч н. і т. України. Почесний д-р Гродненського ун-ту ім. Янки Купали (1993), іноз. чл. Польс. АН (1994). Син Д.Ісаєвича.

Н. в с. Верба (нині село Дубенського р-ну Рівнен. обл.). Навчався в середній школі в м. Стрий. Закінчив істор. ф-т Львів. ун-ту (1957). 1957–58 працював ст. лаборантом каф-ри історії пд. і зх. слов'ян Львів. ун-ту. Від 1958 – в Ін-ті сусп. наук АН УРСР (нині – Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України): м.н.с. (1958–65), ст.н.с. (1965–84), зав. від. історико-культ. пам'яток (1984–89). 1967–69 – за сумісництвом доцент Львів. ун-ту, 1981–83 –проф. Івано-Франк. пед. ін-ту. 1961 захистив у Львів. ун-ті канд. дис. на тему: "Місто Дрогобич у XV–XVIII ст.". Докторську дис. на тему: "Історія друкарства на Україні та його роль у міжслов'янських культурних зв'язках (XVI – перша половина XVII ст.)" захистив у Моск. ун-ті (1978). 1989 обраний дир. Ін-ту сусп. наук АН УРСР. 1993–98 – акад.-секретар Від-ня історії, філософії та права НАН України. 1993–99 – голова Міжнародної асоціації україністів, голова і чл. оргкомітетів багатьох міжнар. та всеукр. наук. форумів, учасник міжнар. конгресів істор. наук (18-го і 19-го ), голова Нац. к-ту істориків. 1988–90 – професор-гість від. славістики і наук. співробітник Українського наукового інституту Гарвардського університету (США). Виступав з лекціями і доповідями в багатьох закордонних ун-тах – Альбертському (Канада), Токійському (Японія), Мельбурнському (Австралія), Варшавському (Польща) та ін.

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII ст. К., 1966
 2. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI–XVIII ст. К., 1972
 3. Юрій Дрогобич. К., 1972
 4. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. Львів, 1975
 5. Преемники первопечатника. М., 1981
 6. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989
 7. Early ModerN Belarus, Russia and Ukraine: Culture and Cultural Relations. "Journal of UkrainiaN Studies", 1992, vol. 17, Summer-Winter, no. 1–2
 8. Проблема походження українського народу: історіографічний і політичний аспект. В кн.: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 2. Львів, 1995
 9. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. Львів, 1996
 10. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2001
 11. Історія української культури, т. 2. Українська культура XIII – першої половини XVII століть. К., 2001 (головний редактор, член авторського колективу).
Література:
 1. Kasinec E. Jaroslav Isajevyсh as HistoriaN of the UkrainiaN Book. "Recenzija", 1974, Fall-Winter, vol. 5, N 1
 2. Передрук: Kasinec E. Slavic Books and Bookmen. Papers and Essays. New York, 1984
 3. Книговедение. Энциклопедический словарь. М., 1982
 4. Ісаєвіч Яраслаў Дзмітрыевіч. В кн.: Францыск Скарына і яго час. Энцыклопедычны даведнік. Мінск, 1988
 5. Славяноведение в СССР. Биобиблиографический словарь. Нью-Йорк, 1992
 6. Ільницький М. Ярослав Ісаєвич: історик на тлі доби. В кн.: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 5. Львів, 1998
 7. Хто є хто в українській політиці, вип. 4. К., 1998
 8. Ісаєвич Ярослав. Бібліографічний покажчик. Львів, 1999
 9. Хто є хто в Україні. К., 1999
 10. Українські історики XX століття. Біобібліографічний довідник. Серія "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ІСАЄВИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • СТРИЙ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ІСАЄВИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ
 • ЮРИДИКИ
 • КЛІОМЕТРІЯ, КЛІОМЕТРИКА
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КОДИКОЛОГІЯ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • СЕЙБР-СВІТЛО – УКРАЇНСЬКО-АМЕР. ДОБРОЧИННИЙ ФОНД
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ ЗБІРНИК
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СИСИН ФРАНК-ЕДВАРД
 • ВЕКСИЛОЛОГІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)