ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  Бібліографічне посилання: Брега Г.С. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ist_fil_tovar_vo_pry_Kharkiv_univ_ri (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – наук. об'єднання при Харків. університеті (нині Харківський національний університет). Засноване 20 жовт. 1873 викладачами історико-філол. ф-ту ун-ту, статут затверджено 1876. Розпочало діяльність у лют. 1877. 9 берез. 1877 обрано голову т-ва В.Надлера і секретаря – М.Дринова.

Діяльність т-ва була спрямована на розвиток досліджень з класичної філології, порівняльного мовознавства, історії та к-ри Лівобережної України й Слобідської України, на розповсюдження істор.-філол. знань серед учнівської і студентської молоді та населення.

У різні роки т-во очолювали О.Потебня (з 1878), М.Дринов (з 1890), М.Сумцов (з 1897) та ін. вчені. Найактивнішими його чл. були Д.Багалій, О.Єфименко, Є.Іванов, І.Манжура, Е.Редін, В.Савва, Є.Трефильєв та ін.

При т-ві були створені: за ініціативи й активної участі О.Потебні – істор. архів (1879) на базі Черніг. губернського архіву колиш. Малоросійської колегії, переведеного до Харкова; а також б-ка; за ініціативи М.Сумцова –етногр. музей і пед. від. (1892; останній він же і очолював). Пед. від. видавав наук. праці, доповіді та реферати, що заслуховувалися й обговорювалися на засіданнях т-ва. Члени т-ва брали участь у підготовці та проведенні 11– 13-го археологічних з'їздів, з'їздів славістів, організовували етногр. експедиції, збирали й описували етногр. матеріал, друкували результати археол. і археогр. досліджень у "Сборниках Харьковского историко-филологического общества" (т. 1–2, 1886–1914). До ювілеїв учених – членів т-ва – видавалися зб. їхніх наук. праць.

Т-во проводило значну просвітницьку роботу, спрямовану на поширення істор. і філол. знань серед нас., зокрема – знань з історії України, укр. мови і літ.; читалися курси лекцій для жінок, робітників; для вчителів сільс. шкіл надавалася допомога з питань організації викладання укр. мови в початкових школах і недільних школах. О.Потебня створив укр. буквар для недільних шкіл (виданий 1899).

1919 т-во припинило своє існування.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Исторический факультет Харьковского университета (1805–1905). Х., 1908
 2. Харьковский государственный университет. 1805–1985. Х., 1985
 3. Нариси історії української інтелігенції: (Перша половина XX ст.), кн. 1. К., 1994.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
 • ІВАНОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • НАДЛЕР ВАСИЛЬ КАРЛОВИЧ
 • НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • СБОРНИК ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1886-1914)
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • ЛЕБЕДЄВ
 • МУЗЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ (МІКЛАШЕВСЬКИЙ) ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПЛОХИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МЕЛЕТІЙОВИЧ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
 • СБОРНИК ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1886-1914)
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ
 • ТРИФІЛЬЄВ ЄВГЕН ПАРФЕНОВИЧ
 • ЗЕЛЕНІН ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)