ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ist_fil_tovar_vo_pry_in_ti_Bezborodka (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ – наук. об-ня, ств. 1894 викладачами Історико-філол. ін-ту кн. Безбородька для розробки й поширення історико-філол. і пед. знань. Відповідно до статуту, затвердженого Мін-вом народної освіти, складалося з почесних та дійсних чл., які працювали як у Ніжині, так і поза його межами; існувало на членські внески, держ. субсидію (від 1900) та пожертви його чл. Кер-во складалося з голови, його товариша (заст.), секретаря та скарбника, які обиралися заг. зборами. Осн. формою діяльності т-ва були відкриті засідання, на яких заслуховувалися й обговорювалися реферати та повідомлення з проблем класичної філософії і філології, всесвітньої історії (здебільшого з питань історії Стародавньої Греції та Риму Стародавнього), слов'янознавства, історії й письменства Росії та України, історії Церкви. Вирішення орг. питань виносилося на закриті засідання. Урочисті прилюдні засідання були присвячені пам'яті В.Антоновича, В.Бєлінського, вел. кн. київ. Володимира Святославича, М.Гоголя, О.Грибоєдова, архієпископа (Георгія Кониського), М.Ломоносова, О.Пушкіна, Л.Толстого; 75-літтю Ніжин. ін-ту кн. Безбородька (див. Ніжинський ліцей). У 1904–05 та 1911–16 чл. т-ва читали публічні платні лекції з відрахуванням (від 1914) 25 % на користь поранених. Т-во брало активну участь у підготовці та проведенні 12-го Археол. з'їзду в Харкові (1902): у трав. 1900 було створено спец. Археол. комісію, яка протягом 1900–02 координувала зусилля місц. аматорів з вивчення архів. зібрань, етногр. і фольклорних студій, досліджень археол. старожитностей та істор. пам'яток.

Т-во мало власний друкований орган – "Сборник Историко-филологического общества при Институте князя Безбородко в Нежине" (т. 1–10, 1896–1916), де публікувалися повідомлення про діяльність т-ва, його склад, зачитані на засіданнях т-ва реферати, рецензії, протоколи публічних лекцій. Від 7-го т. "Сборник…" складався з гоголівського, слов'яно-рус., істор., класичного, пед. відділів. Окремі томи були присвячені О.Пушкіну (т. 3), М.Гоголю (т. 4), укр. нар. пісням та бандуристам (т. 5), філологу В.Петру (т. 9). Праці членів т-ва також друкувалися в "Известиях Нежинского историко-филологического института князя Безбородко". При т-ві існувала б-ка та архів, до якого, зокрема, входив архів колиш. ніжин. грец. магістрату.

Очолювали т-во Ф.Гельбке (1894–1900, 1905–07), А.Добіаш (1900–01), М.Бережков (1902–04), І.Турцевич (1907–09), П.Тихомиров (1909–12, 1915–19), В.Петр (1912–14), І.Леціус (1914–15). 1905–07 засідання т-ва не проводилися. Членами т-ва за весь період його діяльності було бл. 100 осіб, у т. ч. П.Барсов, І.Галант, М.Довнар-Запольський, Є.Кивлицький, В.Ляскоронський, Г.Максимович, М.Мандес, І.Марков, В.Піскорський, О.Покровський, В.Рєзанов, В.Савва, М.Соколов, М.Харузін, Є.Щепкін та ін. Почесними членами т-ва були В.Антонович, М.Бережков, Ф.Гельбке, А.Добіаш, Г.Зенгер, А.Кадлубовський, О.Мусін-Пушкін, Є.Пєтухов, М.Сперанський, І.Турцевич.

1917–19 фактично не діяло. 1919 офіційно припинило свою діяльність.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Коваленко О.Б. Ніжинське Історико-філологічне товариство і його внесок у розвиток краєзнавства на Чернігівщині. В кн.: Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1988): Тези доповідей, вип.2. Чернігів–Ніжин, 1988
 2. До 100-річчя заснування Ніжинського Історико-філологічного товариства: Тези і матеріали конференції Історико-краєзнавчого товариства. Ніжин, 1995
 3. Лащенко Х. Науковий і просвітницький осередок у провінції. До сторіччя з дня утворення Ніжинського історично-філологічного товариства (1894–1919). "Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського", т. 1. К., 1996
 4. Острянко А. Ніжинська історична школа: доба становлення (1875–1920). В кн.: Україна на порозі ХХ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. К., 1999.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БЕРЕЖКОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ГАЛАНТ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • МАГІСТРАТ
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • ПІСКОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПОКРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • РЄЗАНОВ В.
 • РИМ СТАРОДАВНІЙ
 • СБОРНИК ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТЕ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО В НЕЖИНЕ (1896-1916)
 • ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
 • СПЕРАНСЬКИЙ МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ
 • ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВОЛОДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ СВЯТИЙ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ПІСКОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
 • САВВА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • СБОРНИК ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТЕ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО В НЕЖИНЕ (1896-1916)
 • ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)