ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  Бібліографічне посилання: Попова Т.М., Бачинська О.А. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ist_fil_tovar_vo_pry_univer_ti (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – наук. об-ня, засноване 23 лют. 1889 при Новоросійському ун-ті (нині Одеський національний університет імені І.Мечникова). У своєму складі мало візант. (1891, від 1898 – візант.-слов'ян.) і пед. (1898) від-ня. Спочатку налічувало 64 члени, у 1910 – 329. Окрім учених його чл. були вчителі середніх навч. закладів Одеси, Єлисаветграда (нині м. Кіровоград), Херсона, Миколаєва, Тирасполя, Криму, представники духовенства, юристи. Першим його головою був Ф.Успенський. У різні роки в ньому працювали, зокрема: П.Ардашев, Г.Афанасьєв, Д.Бєляєв, П.Біціллі, П.Брун, В.Васильєвський, С.Вилинський, Р.Виппер, М.Владимирський-Буданов, М.Карєєв, Ф.Корш, О.Кочубинський, Ю.Кулаковський, М.Ланге, Ф.Леонтович, І.Линниченко, Б.Ляпунов, О.Маркевич, О.Никитський, П.Погодин, Г.Попруженко, О.Трачевський, А.Флоровський, Е.Штерн, Є.Щепкін.

Т-во видавало "Летопись Историко-филологического общества при Императорском Новороссийском университете" (т. 1–25, 1890–1916) на сторінках якої друкувалися переважно публікації з візантійсько-слов'янської проблематики.

Т-во проводило тематичні засідання (на них заслуховувалися доповіді з історіографічної, джерелознавчої, археографічної, археологічної, етнографічної та філологічної проблематики), налагоджувало зв'язки з рос. й іноземними наук. установами; збирало рукописи, коштовні видання, етнографічні й археологічні матеріали; організовувало пошукові екскурсії та експедиції.

Особлива увага приділялася краєзнавчій роботі. 1899 була прийнята "Програма етнографічних досліджень у районі Новоросії, Бессарабії і Криму" (її склали О.Маркевич, О.Кочубинський і Х.Ящуржинський).

Члени т-ва брали участь в археологічних з'їздах, організовували вшанування ювілеїв, присвячених В.Григоровичу, В.Бєлінському, О.Пушкіну, М.Гоголю.

Питаннями удосконалення системи середніх навч. закладів в Одесі й Одес. учбовому окрузі опікувалося пед. від-ня т-ва (ним керував М.Ланге).

Постійні наук. зв'язки т-во підтримувало з Історико-філологічним товариством при Харківському університеті, Історико-філологічним товариством при Історико-філологічному інституті князя Безбородька в Ніжині, Церк.-істор. та археол. т-вом при Київ. духовній акад. (див. Церковно-історичні товариства), Історичним товариством Нестора-літописця, Науковим товариством імені Шевченка у Львові, Київською археографічною комісією, губернськими архівними комісіями, Петерб. АН (нині Російська академія наук), Санкт-Петерб., Варшавським, Дерптським (нині Тартуським), Казанським, Гельсингфорським (нині Гельсінкський) ун-тами, Рос. археол. т-вом, Сх. ін-том у Владивостоці (нині місто в РФ), Сербською королів. акад. в Бєлграді (нині столиця Сербії та Чорногорії), Музеєм Королівства Чеського в Празі, Упсальською королів. бібліотекою (Швеція) та ін. наук. установами.

Фактично т-во припинило діяльність 1917, однак юридично було ліквідоване лише 1923 при об'єднанні його з Одес. бібліографічним т-вом. На основі цього об'єднання було створено Одеське філологічне т-во.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. История исторической науки в СССР. Дооктябрьский период. Библиография. М., 1965
 2. Гольдін Ф.Л. Історико-філологічне товариство. В кн.: Історія Одеського університету за 100 років. К., 1968
 3. Попова Т.М. Історія України в працях вчених – членів Історико-філологічного товариства Новоросійського університету. В кн.: Південь України і складання української державності: історія і сучасність: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практ. конференції, ч. 1. Одеса, 1994
 4. Попова Т.М. Историографический процесс в региональном измерении: Из истории Новороссийского университета. "Библиотечное дело и краеведение", 2002, вып. 3.

Посилання:
 • АФАНАСЬЄВ ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) ОМЕЛЯНОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • БІЦІЛЛІ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • БРУН ПИЛИП КАРЛОВИЧ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГРИГОРОВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КАРЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КІРОВОГРАД
 • КОЧУБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • ЛАНГЕ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛЕОНТОВИЧ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 • ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МИКОЛАЇВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
 • ЩЕПКІН ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ШТЕРН ЕРНСТ ФОН
 • ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНІ ТОВАРИСТВА
 • ТИРАСПОЛЬ
 • УСПЕНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ВАСИЛЬЄВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • КОЧУБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ НОВОРОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)