ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ"

  Бібліографічне посилання: Матяш І.Б. "ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istor_arhiv (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

"ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ" – 1) періодичне історико-архівознавче наук. вид., наук.-публікаторський журнал. Засноване в Москві 1919. Концепція журналу розроблена проф. Петрогр. ун-ту А.Нольде. Перший випуск побачив світ у верес. 1919 (за редакцією А.Нольде). Він відкривався декретом РНК РСФРР від 1 черв. 1918 про реорганізацію та централізацію архів. справи й містив статті з істор. та архівознавчої проблематики. В груд. 1919 журнал закрито.

У трав. 1954 видання поновлено. Його співзасн. були Ін-т історії АН СРСР, Гол. архів. управління при РМ СРСР та Інститут Маркса–Енгельса–Леніна–Сталіна при ЦК КПРС (гол. редактори: 1954–60 – В.Шунков, 1960–63 – Д.Чугаєв). 1955–62 на сторінках журналу було надруковано 347 добірок документів з соціально-екон. та політ. історії Росії, зовн. і фінансової політики, історії к-ри, всесвітньої історії від 15 до серед. 20 ст. У січ. 1963 журнал знову закрито.

1991 з ініціативи кер. архів. служби РФ Р.Піхої журнал відроджено К-том у справах архівів при уряді РФ та вид-вом "ЛИТ". Гол. ред. став А.Чернобаєв. До ред. ради входили: Б.Ананьїч, М.Болховитинов, О.Волобуєв, В.Козлов (голова ради від 1997), С.Мироненко, Р.Піхоя (голова ради 1992–96), О.Сахаров, А.Степанський, С.Шмідт та ін., а також зарубіжні науковці: Дж.Біллінгтон (США), Ф.Каленберг (Німеччина), Е.Кросс (Велика Британія), Ч.Палм (США) та ін. Чл. редколегії журналу: В.Афіані (заст. гол. ред.; від 2004 – чл. ред. ради), С.Козлов, В.Корнєв, С.Попов, Ю.Сигачев, О.Горелов (заст. гол. ред.), Г.Науменко (відп. секретар), М.Одинцов, А.Свалов.

Видання журналу розпочалося наприкінці 1992 і здійснювалося з періодичністю 6 чисел на рік. 1995–98 числа 5–6 виходили спареними.

Осн. завдання полягало в ознайомленні читачів з раніше не відомими джерелами з рад. історії, а також з історії та к-ри ін. країн із рос. та зарубіжних архівів. Передбачалося друкувати лише неопубл. документи, які мали наукову та суспільну актуальність.

Від 1999 засн. журналу є Федеральна архів. служба Росії (з 2004 – Федеральне архів. агентство РФ), некомерційна орг-ція "Видавництво “Российская политическая энциклопедия”" та ТОВ "История–сервис". До ред. ради увійшли В.Мясников, А.Сорокін, В.Шелохаєв.

Постійні рубрики журналу: "Архів вождів", "Росія на зламі", "Велика Вітчизняна", "Зовнішня політика", "Росія в космосі", "Держава і церква", "Російське зарубіжжя", "Століття дев'ятнадцяте", "З глибини століть", "Архівне розмаїття", "Критика і бібліографія" та ін. Видано країнознавчі числа ("Россия и Великобритания", "Россия и Франция", "Россия и Германия", "Россия и Украина", "Россия и Белорусь") та регіональні тематичні випуски ("Нижегородский край в истории России", "К 300-летию Санкт-Петербурга").

2) періодичний зб., що видавався з 1936 археогр. сектором Ін-ту історії АН СРСР. Публікував документи з історії повстань С.Разіна та І.Болотникова, описи подорожей іноземців до Росії, джерела з історії феод. землеволодіння та госп-ва, матеріали про розвиток гірничої пром-сті та ін. 1936–41 вийшло 3 вип., 1949–54 – 7 вип. Відп. редактори 1–9 вип. – Б.Греков; 10вип. – А.Новосельський. Упідготовці збірників брали участь відомі вчені: Л.Пушкарьов, М.Тихомиров, Л.Черепнін та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Седельников В.О. Журнал "Исторический архив" и возникновение советской архивной периодики. В кн.: Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981
 2. Судьба журнала "Исторический архив" в 1955–1962 гг. "Исторический архив", 1992, № 1
 3. Степанский А.Д. Новый "Исторический архив" и проблемы истории журнальной археографии. В кн.: Археографический ежегодник за 2000 г. М., 2001
 4. Крылов В.В., Чернобаев А.А. "Исторический архив": прошлое и настоящее. В кн.: "Исторический архив": 1919–2001 гг. Указатель опубликованных материалов. М., 2002
 5. Свалов А.Н. Новый "Исторический архив". "Отечественная история", 2002, № 4.

Посилання:
 • БОЛОТНІКОВ ІВАН ІСАЙОВИЧ
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • МОСКВА
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)