ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ

  Бібліографічне посилання: Колибанова К.В. ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istor_tov_stvo_Nestora_Litop (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ

ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ (рос. Историческое общество Нестора-летописца) – наук. т-во, що об'єднувало дослідників місц. та всесвітньої історії, політ. історії, церк. літ., права, археології, нумізматики та ін. Було засноване 1872 в м. Київ, офіційно відкрилося в січ. 1873, існувало до 1931. Від 1874 діяло на підставі свого Статуту (1872) при Київ. ун-ті (див. Київський національний університет імені Тараса Шевченка). В різні часи І.т.Н.-л. очолювали проф. В.Іконников, О.Котляревський, В.Антонович, М.Владимирський-Буданов, О.Лазаревський, М.Дашкевич, М.Василенко та ін. Членами були: М.Грушевський, І.Лучицький, А.Степович, Т.Флоринський, І.Каманін, О.Левицький, А.Лобода, Ю.Сіцінський, В.Завитневич, Л.Добровольський, В.Базилевич, Г.Павлуцький, Д.Багалій, Л.Падалка та ін. 1874 І.т.Н.-л. взяло участь в організації й проведенні 3-го Всерос. археол. з'їзду в Києві (див. Археологічні з'їзди). Від 1876 праці чл. І.т.Н.-л. друкувалися на сторінках "Университетских известий". Від 1879 почали видаватися "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца". 1894 відбулося затвердження 2-го Статуту І.т.Н.-л., за яким т-ву надавалися широкі повноваження щодо організації спец. відділів для більш конкретної розробки окремих тем, зокрема історії України, затвердження дослідницьких тем на здобуття премій та надання їх, друкування праць т-ва без сторонньої цензури та ін. 1895 за ініціативи О.Лазаревського І.т.Н.-л. започаткувало читання лекцій при Київ. ун-ті (1904 заборонені царським урядом). Чл. т-ва брали активну участь у підготовці й проведенні Всерос. археол. з'їздів у Києві, Ризі (нині столиця Латвії), Харкові, Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ), Чернігові. Одним з осн. напрямків діяльності були: розробка питань охорони пам'яток; виникнення та історії козацтва; вивчення старожитностей Волині, Поділля, Лівобережної України, Слобідської України. Особлива увага приділялася дослідженню археології, топографії, історії Києва та Київської губернії. За часів головування проф. Ю.Кулаковського (1904–05, 1907–17) в І.т.Н.-л. починають домінувати певні українофобські настрої. Пріоритет надається історико-філол. тематиці. Громадянська війна в Україні 1917–1921 фактично паралізувала діяльність т-ва. В трав. 1921 воно поновило її при ВУАН (нині Національна академія наук України). 3-й Статут (1921) значно звужував коло діяльності т-ва. І.т.Н.-л. переважно займалося історією доби середньовіччя, к-ри, історіографією, бібліографією. 1931 у зв'язку з реорганізацією ВУАН т-во припинило існування. За час своєї діяльності І.т.Н.-л. провело 700 засідань, випустило 24 кн. "Чтений…".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Устав Исторического общества Нестора-Летописца. "Чтения в Историческом обществе Нестора-Летописца", 1894, кн. 8
 2. Дашкевич Н.П. Историческая записка о возникновении и деятельности Исторического общества Нестора-Летописца по январь 1898 г. Там само, 1899, кн. 13
 3. Його ж. 25-летие Исторического общества Нестора-летописца. К., 1899;

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОЗАЦТВО
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛУЧИЦЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАВЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ІОАНИКІЙОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ВОЛИНЬ
 • ЗАВІТНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНДРІЯШЕВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ
 • ДЖИДЖОРА ІВАН
 • ФОРТИНСЬКИЙ ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • ГАМЧЕНКО СЕРГІЙ СВИРИДОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 • ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • ЯСИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КАМІНСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ХАНЕНКИ БОГДАН І ВАРВАРА
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • КИЕВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАВРОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • МАЛИШЕВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАСЛОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • МИЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ПАВЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ПІСКОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • РАДЗИМІНСЬКИЙ ЛЮБА ЗИГМУНД
 • РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • САВВА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СЛАБЧЕНКО МИХАЙЛО ЄЛИСЕЙОВИЧ
 • СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ІОАНИКІЙОВИЧ
 • СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТРУД - ГАЗЕТА (1881)
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ТИЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР-ВАЛЕР’ЯН
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)