ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ІСТОРІЯ КИЄВА"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ІСТОРІЯ КИЄВА" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_Kyeva (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРІЯ КИЄВА

"ІСТОРІЯ КИЄВА" у 3-х томах, 4-х книгах – 3-томний систематичний курс з історії столиці України, виданий упродовж 1986–87 у Києві вид-вом АН УРСР "Наукова думка" під грифом Ін-ту історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України). Підготовлений колективом Ін-ту історії АН УРСР із залученням провідних фахівців з ін. ін-тів АН УРСР (нині Національна академія наук України), зокрема з Ін-ту археології АН УРСР (нині Інститут археології НАН України). Гол. ред. – Ю.Кондуфор. Ств. на основі російськомовної версії 1982–86 (т. 1, 1982, відп. ред. Г.Сергієнко; т. 2, 1983, відп. ред. В.Сарбей; т. 3, кн. 1–2, 1984, 1986, відп. ред. М.Супруненко), виконаної в межах ювілейних заходів з відзначення 1500-річчя Києва. Порівняно з російськомовним виданням україномовна версія "І.К." зазнала незначних змін, зокрема були додані окремі структурні одиниці, доповнені деякі розділи. В концептуальному плані "І.К." повністю наслідує ідейно-теор. канони російськомовного видання 1982–86, у т. ч. численні ідеологічні стереотипи. Композиційна основа видання побудована за формаційним принципом: 1-й т. (відп. ред. І.Артеменко, 1986) – "Стародавній і середньовічний Київ" (від первісної доби до "возз'єднання" з Рос. д-вою 1654), 2-й т. (відп. ред. В.Сарбей, 1986) – "Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму" (від 1654 до Лютневої революції 1917), 3-й т. (відп. ред. М.Супруненко, 1987) – "Київ соціалістичний". Останній том поділяється на 2 кн.: у 1-й викладається історія міста від Лютневої революції 1917 – до 1960, у 2-й – від поч. 1960-х рр. до 1987. Кожна книга поділяється на розділи і підрозділи. Історія Києва висвітлюється вкрай нерівномірно. В 1-му т. розглядається роль міста в етногенезі сх. слов'ян, його соціально-екон. розвиток, політ. історія, міжнар. зв'язки, участь міськ. нас. в антифеод. та визвол. боротьбі тощо. Водночас обстоюється теза про Київ як "колиску трьох братніх слов'янських народностей" – рос., укр. та білорус. Окремі підрозділи, присвячені к-рі, літ., науці, освіті, мист-ву, розвитку арх-ри та ремеслам тощо. В 2-му т. висвітлюється соціально-екон. розвиток Києва, революц. боротьба трудящих, культ. життя, стан науки та освіти. Спец. підрозділи присвячено міжнар. взаєминам мешканців міста, здебільшого революц. і культ. зв'язкам. Чільне місце займає простеження взаємозв'язків укр. та рос. народів. Подіям у Києві, пов'язаним з Жовтневим переворотом у Петрограді 1917 та рад. добі відведено більше половини обсягу "І.К.". В 1-й кн. 3-го т. дуже докладно висвітлюються події, пов'язані зі спробами більшовиків захопити владу в місті 1917 та громадянською війною в Україні 1917–1921 (передусім т. зв. боротьба за встановлення й зміцнення рад. влади), т. зв. боротьба за перетворення Києва на один з найбільших індустріальних центрів України впродовж перших п'ятирічок (див. П'ятирічні плани) й тому подібне. В 2-й кн. 3-го т. подано розгорнутий перебіг подій київ. історії в 1960–серед. 80-х рр., насамперед з перспективи т. зв. соціаліст. буд-ва, госп. та культ. розвитку Києва, видатних екон. і політ. здобутків у добу т. зв. розвинутого соціалізму тощо. "І.К." містить чимало ідеологічних пасажів, тенденційно висвітлює та замовчує ряд подій, явищ та процесів як з історії міста, так і з укр. історії в цілому. Висвітлюються проблеми взаємодії міста та сусп-ва при різних соціально-екон. формаціях, взаємозв'язки з рос. народом, керівна роль Комуністичної партії Радянського Союзу за доби СРСР, соціаліст. змагання, комуніст. виховання рад. народу тощо. Водночас "І.К." представляє досить великий систематизований фактографічний матеріал з історії міста, особливо в порівнянні з 2-томником "История Киева" (Київ, 1963–64). У 3-томнику подано численні ілюстрації. Наприкінці кожної книги вміщено: хронологію подій, іменний та геогр. покажчики, заг. висновки.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Дмитрієнко М. Перший том "Історії Києва". "Прапор комунізму", 1982, № 137, 12 черв.
 2. Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской РСР 1936–1986 гг. К., 1986.

Посилання:
 • АРТЕМЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
 • КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • П'ЯТИРІЧКИ, П'ЯТИРІЧНІ ПЛАНИ
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • КОШИК ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
 • КОВАЛЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛИХОЛАТ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)