ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorija_URSR (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

"ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР" у 8-ми томах, 10-ти книгах – 8-томний курс укр. історії, виданий у Києві впродовж 1977–79 вид-вом АН УРСР "Наукова думка" під маркою Ін-ту історії та Ін-ту археології АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України та Інститут археології НАН України). Гол. редактори: А.Шевелєв (т.1, кн.1; т.3, 5, 6, 7), Ю.Кондуфор (т.1, кн.2; т.2, 4; т.8, кн.1–2). Видання написано на т. зв. марксистсько-ленінських, рад. методологічних та теор. засадах (див. Марксизм в історичній науці): формаційний п'ятичленний поділ історії України, закон класової боротьби, домінація екон. детермінізму та ін., що зумовило відповідний розподіл томів, композиційне оформлення та інтерпретацію істор. матеріалу. 1-ша кн. 1-го т. (відп. ред. І.Артеменко, 1977) хронологічно обіймала період від найдавніших часів до 2-ї пол. 13 ст.; 2-га кн. 1-го т. (відп. ред. В.Голобуцький, 1979) – 2-гу пол. 13 ст. – 1-шу пол. 17; 2-й т. (відп. ред. Г.Сергієнко, 1979) – 2-гу пол. 17–18 ст.; 3-й т. (відп. ред. А.Шевелєв, 1978) – 19 ст.; 4-й т. (відп. ред. Ф.Лось, 1978) – 1900–17; 5-й т. (відп. ред. М.Супруненко, 1977) – 1917–20; 6-й т. (відп. ред. П.Гудзенко, 1978) – 1921–41; 7-й т. (відп. ред. В.Клоков, 1977) – 1941–45; 1-ша кн. 8-го т. (відп. ред. А.Лихолат, 1979) – 1945–50-ті рр.; 2-га кн. 8-го т. (відп. ред. А.Лихолат, 1979) – кін. 1950-х – 70-ті рр. Колективом Ін-ту археології АН УРСР була підготовлена 1-ша кн. 1-го т.,усі ін. книги– колективом Ін-ту історії АН УРСР. В концептуальному плані укр. історія викладається в контексті рос. істор. схеми – ідея трьох братських слов'ян. народів, які тимчасово розділені й ведуть боротьбу за об'єднання в межах Рос. д-ви. В ідеологічному сенсі 8-томник значною мірою наслідує теор. підходи видання "Історія Української РСР" (Київ, 1955, 1957, т. 1–2). Укр. історія фактично вмонтована в рос. істор. процес, різні істор. періоди в восьмитомнику висвітлюються вкрай нерівномірно. Найдокладніше викладається 20 ст. – 6 книг з 10. Значну увагу приділено революції 1905–1907 та революціям 1917 (див. Лютнева революція 1917, Жовтневий переворот у Петрограді 1917, див. також Російська революція 1917–1918), а також рад. добі, які висвітлено дуже докладно. Досить стисло розглянута доба середньовіччя та ранньомодерні часи. Кожний том поділяється на ряд розділів і підрозділів, в яких висвітлені політ., соціально-екон. історія, міжнар. зв'язки, мист-во, наука, к-ра, арх-ра, фольклор, побут, звичаї та ін. У виданні опубліковані численні ілюстрації, карти та картосхеми. Наприкінці кожного тому вміщено хронологію подій, заг. бібліографію та списки літ. до окремих розділів, переліки скорочень. У більшості томів наприкінці подано також загальні висновки. 1980 ряд авторів (І.Артеменко, В.Голобуцький, П.Гудзенко, Ю.Кондуфор, М.Лещенко, А.Лихолат, Ф.Лось, Г.Сергієнко, П.Сохань) 8-томного курсу з укр. історії були відзначені Держ. премією УРСР в галузі н. і т. На основі 8-томника було підготовлене 10-томне російськомовне видання "История Украинской ССР" (Київ, 1981–85).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Бондар М.М., Кравченко Н.М. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 1, кн. 1. К., 1977. "УІЖ", 1977, № 12
 2. Буцько М.О., Замлинський В.О. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 7. К., 1977. "УІЖ", 1978, № 5
 3. Горшков В.П., Федорина М.І. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 6. К., 1977. "УІЖ", 1978, № 1
 4. Мельник Л.Г., Катренко А.М. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 3. К., 1978. "УІЖ", 1978, № 12
 5. Нагорна Л.П., Чеканюк А.Т. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 5. К., 1977. "УІЖ", 1978, № 2
 6. Кравець М.М., Мельник Л.Г. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 2. К., 1979. "УІЖ", 1979, № 7
 7. Кучер О.О., Мигаль Б.К. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 4. К., 1978. "УІЖ", 1979, № 5
 8. Березовчук М.Д., Ганжа І.Х. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 8, кн. 1. К., 1979. "УІЖ", 1980, № 3
 9. Завадська О.Я. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 8, кн. 2. К., 1979. "УІЖ", 1980, № 3
 10. Парасунько О.А., Путро О.І. Рецензія на книгу: Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн., т. 1, кн. 2. К., 1979. "УІЖ", 1980, № 9
 11. Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской РСР 1936–1986 гг. К., 1986.

Посилання:
 • АРТЕМЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ГОЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГУДЗЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КЛОКОВ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 • КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛЕЩЕНКО МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
 • ЛИХОЛАТ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОСЬ ФЕДІР ЄВДОКИМОВИЧ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1918
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • ШЕВЕЛЄВ АРНОЛЬД ГРИГОРОВИЧ
 • СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 • ГУДЗЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ
 • ГУТЯНСЬКИЙ СТЕПАН КОРНІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • КОНДУФОР ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
 • КОРОЛІВСЬКИЙ CТЕПАН МЕФОДІЙОВИЧ
 • КОВАЛЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ЛЕЩЕНКО МИКОЛА НИКИФОРОВИЧ
 • ЛИХОЛАТ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
 • МЕЛЬНИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МІНЦ ІСААК ІЗРАЇЛОВИЧ
 • МІТЮКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ
 • МИХАЙЛИНА ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ПАНКРАТОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПУТРО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • ШЕВЕЛЄВ АРНОЛЬД ГРИГОРОВИЧ
 • СЛАБЄЄВ ІГОР СЕМЕНОВИЧ
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 • ЗЕНІНА АЛЛА МИКОЛАЇВНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)