ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ

  Бібліографічне посилання: Маркова О.Є. ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorychna_kartografija (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ

ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ – спеціальна історична дисципліна, що займається укладанням істор. карт та атласів, а також досліджує стародавні карти та історію картографії. Як самостійна галузь знань виникла на поч. 20 ст. на стикові історії, географії та картографії. Тривалий час розвивалася в руслі досліджень давніх карт як пам'яток картографії і як джерел, свідчення яких можна використовувати для вивчення природних та історико-політичних змін тощо. Інтерес до давніх карт як наукове зацікавлення вперше чітко визначився наприкінці 18 – поч. 19 ст. При дослідженні давньої карти встановлюються дата її створення й тиражування, атрибуція, топографічний і мат. зміст, ведеться пошук інформації для проведення порівняльного аналізу, вивчаються пояснювальний текст до карти, різноманітні супровідні малюнки, геральдика, якість паперу й фарб, оцінюється рівень можливих географічних знань укладача карти, провадиться аналіз деформацій, що зазнавала відтоді відповідна тер., тощо.

Мистецтво укладання карт має давню історію. В культурі антич. цивілізації картографія досягла свого розквіту за доби Рим. імперії (див. Рим Стародавній). Найвідомішим серед антич. картографів був Клавдій Птолемей (2 ст. н. е.), його роботи мали безперечний авторитет упродовж багатьох віків. Укладачем перших власне істор. карт, у т. ч. Західної України та Правобережної України, вважається Абрагам Ортелій (1527–98) – гравер, торговець і видавець карт у Фландрії – тогочасному центрі західноєвроп. картографії.

Картографічне відображення укр. земель та меж мешкання народів, які їх населяли, простежується з 2-ї пол. 4 ст. н. е. (Пейтингерові таблиці – рим. карта шляхів). Найдавнішими реалістичними картами укр. земель є карти Г. де Боплана. Відомі карти із зображенням тих чи ін. укр. земель у складі Московії, Литви, Австрії, Туреччини, Польщі, Угорщини тощо. Середньовічні карти із зображенням укр. земель почали використовуватися в укр. історіографії наприкінці 18 – поч. 19 ст. Д.Бантиш-Каменський був першим, хто переклав рос. мовою карту України Г. де Боплана. Розробкою методики використання давніх карт в істор.-геогр. дослідженнях займався П.Брун. А.Скальковський під час написання історії Новоросійського краю дослідив відповідні карти 18 ст. М.Максимович використовував карти для топонімічних досліджень (див. Топоніміка). І.Беляєв до карти Дніпра 1697 додав пояснювальний текст. О.Русов дослідив атлас Дніпра 1784–86. Д.Яворницький використовував карти 18 ст. в дослідженнях історії Запорозької Січі. О.Лазаревський видав документ про початок картографічної діяльності в Україні Д.Дебоскета. М.Владимирський-Буданов використав карту Г. де Боплана для вивчення міграційних рухів нас. України в 2-й пол. 16 – 1-й пол. 17 ст.

Першим укр. істориком-картознавцем у кін. 19 ст. був В.Ляскоронський. Він майже три десятиріччя досліджував істор. карти й наприкінці 19 ст. опублікував дві великі праці з картознавства Пд. України. В.Кордт видав 4-томний атлас переважно факсимільних репродукцій середньовічних карт України й Росії. Ю.Кулаковський репродукував портолан Чорного моря 1474. В.Іванов опублікував атлас Харківського намісництва 1784. Л.Падалка за картами Г. де Боплана дослідив тер. Полтавщини. Іконографічні та топонімічні матеріали карт Г. де Боплана використовував у своїх дослідженнях також Б.Барановський. Л.Багров видав перелік стародавніх карт Чорного м.

Нині питаннями І.к. в Україні займаються Я.Дашкевич, Я.Ісаєвич, М.Вавричин, І.Гірич, Т.Люта, О.Діденко, Л.Пономаренко, О.Маркова та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Дашкевич Я.Р. Територія України на картах XIII–XVII ст. "Історичні дослідження: Вітчизняна історія", 1981, вип. 7
 2. Його ж. Середньовічні карти України в дослідженнях кінця XVIII – початку XX ст. Там само, 1985, вип. 11
 3. Його ж. Україна на картах XIV–XV ст. Стан і проблематика досліджень. В кн.: Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні. К., 1988
 4. Маркова Е.Е. Картография историческая. В кн.: Специальные исторические дисциплины. К., 1992.

Посилання:
 • БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • БЕЛЯЄВ І.
 • БОПЛАН (BEAUPLAN) ГІЙОМ-ЛЕВАССЕР ДЕ
 • БРУН ПИЛИП КАРЛОВИЧ
 • ЧОРНЕ МОРЕ (ПОНТ ЕВКСИНСЬКИЙ)
 • ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
 • ДЕБОСКЕТ ДАНІЇЛ
 • ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
 • ІВАНОВ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КОРДТ ВЕНІАМІН
 • КУЛАКОВСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • НОВОРОСІЙСЬКИЙ КРАЙ, НОВОРОСІЯ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕЙТИНГЕРОВІ ТАБЛИЦІ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДІЙ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РИМ СТАРОДАВНІЙ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СКАЛЬКОВСЬКИЙ АПОЛЛОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ТОПОНІМІКА
 • ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ МИХАЙЛО ФЛЕГОНТОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)