ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС

  Бібліографічне посилання: Кульчицький С.В. ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Istorychny_proces (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС

ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС – зміна сусп. подій, пов'язаних між собою прямими або опосередкованими причинно-наслідковими зв'язками. Людська свідомість сприймає розподілену в часі зміну подій у ретроспективі та перспективі як ходу історії. І.п. має свою динаміку. В добу революційних потрясінь хода історії прискорюється. Але бувають епохи, коли, як здається людям, в сусп. житті не відбувається жодних істотних змін. Перші спроби розібратися в динаміці істор. подій були зроблені у стародавні часи. Найбільшого поширення набули тоді уявлення про плин людського життя як про віддалення від колишнього "золотого віку".

Прагнучи знайти в сусп. змінах певні закономірності й смисл, мислителі античності розробили, зокрема, концепцію істор. кругообігу (за аналогією з явищами кругообігу в природі). На їхню думку, життя людства мало рухатися по замкненому колу, від упадку до розквіту і навпаки.

У середньовічній Європі утвердилося провіденційне (див. Провіденціалізм) розуміння сенсу І.п. Тогочасні мислителі вважали, що І.п. відбувається відповідно до Божого провидіння.

У Просвітництва добу було "подолано" міфологізм і провіденційність. У працях переважної більшості мислителів 18 ст. загальна тенденція сусп. змін у минулому розцінювалася позитивно, і цей позитив екстраполювався на баланс майбутніх змін.

Оптимістичний погляд на І.п. протримався півтора століття. Його не змогли похитнути ні Перша світова війна, ні Велика депресія 1929–33, ні Друга світова війна. Крах нацистського "нового порядку" тлумачився багатьма істориками Заходу як підтвердження обнадійливого прогнозу їх попередників про позитивну спрямованість І.п. Навіть у 60-ті рр. 20 ст. чимало видатних письменників і науковців висловлювали думки, які ґрунтувалися на вірі в істор. прогрес.

Нині більшість суспільствознавців схильні вважати, що поняття "прогрес" як таке, що засноване на припущенні, нібито сучасний стан людського життя має якісні переваги над минулим, зумовлює нерозуміння того, що відбувається насправді. "Якщо історик, – зауважує Дж.Тош, – заходить надто далеко у прагненні продемонструвати прогресивність розвитку, він негайно вступає в конфлікт зі своїм професійним обов'язком відтворювати минуле з середини".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Carr E. What is History? Macmillan, 1961
 2. Plumb J.H. The Death of the Past. Macmillan, 1969
 3. Tosh John. The Pursuit of History. PearsoN EducatioN Limited, 1984, 1991, 2000 (рос. переклад: Тош Джон. Стремление к истине. М., 2000).

Посилання:
 • АНТИЧНІСТЬ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • ПРОВІДЕНЦІАЛІЗМ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧАС ІСТОРИЧНИЙ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • МАРКІНА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • МЕТАІСТОРІЯ
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕОРІЇ
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НОВА ІСТОРИЧНА НАУКА
 • НОВА СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОРГАНІЦИЗМ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ
 • ПЕТРОВ ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ПОГОДІН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПОПОВИЧ МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ПОППЕР КАРЛ-РАЙМУНД
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ТАТИЩЕВ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ
 • ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЦИХ ВОЛОДИМИР ФРАНЦЕВИЧ
 • УШИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
 • ЮРИДИЧНА ШКОЛА, ІСТОРИКО-ПРАВНИЧА ШКОЛА, ДЕРЖАВНО-ЮРИДИЧНА ШКОЛА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)