ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Брега Г.С., Кузьминська О.Д. ІВАНИШЕВ Микола Дмитрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ivanyshev_M (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ІВАНИШЕВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

ІВАНИШЕВ Микола Дмитрович (17(05).11.1811–26(14).10.1874) – правознавець. Д-р рос. законодавства (1840), ординарний проф. (1840). Чл. Рос. геогр. т-ва, чл. Віленської археогр. комісії, почесний чл. Київ. ун-ту. Н. в м. Київ у родині священика. Навч. в Київ. духовному уч-щі (1820). Закінчив Київ. духовну семінарію (1828), історико-філос. ф-т Гол. пед. ін-ту (1835) в м. Санкт-Петербург. 1836–38 продовжував навчання в Берліні (Німеччина) та Празі (Чехія), де під впливом учених-славістів Й.Юнґмана та П.Шафарика почав займатися палеографією, вивчав давньорус. право. Наприкінці 1838 вернувся до Києва, почав працювати в Київ. ун-ті на юрид. ф-ті. В лип. 1840 захистив докторську дис., із серп. 1840 – ординарний проф. каф-ри законів держ. благоустрою, від листоп. 1840 – екстраординарний проф. 1848–62 – декан юрид. ф-ту, 1862–65 – ректор Київ. ун-ту. Один із фундаторів Київської археографічної комісії, понад 20 років працював у ній на різних посадах: діловод, ред. юрид. пам'яток, гол. ред. і заст. голови. За час роботи в комісії під його редакцією і за безпосередньої участі видано чотири томи "Пам'яток", три томи "Літопису Величка", "Літопис Граб'янки" і майже всі (до 1885) томи "Архива Юго-Западной России", "Жизнь кн. А.М. Курбского в Литве и на Волыни" (1849). Одночасно від січ. 1839 був інспектором Київ. учбового округу, викладав у Київ. ін-ті шляхетних дівчат (1841–50). І. належить велика заслуга в створенні при Київ. ун-ті Центр. архіву давніх актів (1852). 1865–67 працював у Варшаві, Любліні, Берліні, Парижі з метою вивчення суд. практики. Взимку 1867 подав у відставку й вернувся до Києва. Брав участь у роботі Київ. к-ту зі збору старожитностей, чл. комісії з опису губерній Київ. учбового округу. Автор низки праць, серед них – "Відомості про початок унії", "Копні суди в Україні", "Матеріали для історії Малоросії".

П. у м. Київ.

1876 під редакцією О.Романовича-Славатинського та К.Царевського опубл. "Сочинения Н.Д. Иванишева".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Романович-Славатинский А.В. Жизнь и деятельность Н.Д. Иванишева, ректора университета св. Владимира и вице-председателя Киевской археографической комиссии. СПб., 1876
 2. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884). К., 1884
 3. Русский биографический словарь, т. 1. СПб., 1897
 4. Інститут рукопису НБУВ, ф. 144, спр. 7.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
 • ВАРШАВА

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ
 • ПЕРЕП'ЯТИХА, КУРГАН
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • РАНКЕ ЛЕОПОЛЬД
 • РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • РУССКАЯ БЕСЕДА
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • СЛАВУТА , МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ЗАКРЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)