ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Бібліографічне посилання: Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kam_Pod_un_tet (останній перегляд: 18.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (до 1921 – Кам'янець-Подільський держ. укр. ун-т) – освіт., наук. та культ. центр Хмельниччини. Заснований 1918 за доби Української Держави. Закладений 1 лип. 1918, урочисте відкриття відбулося 22 жовт. 1918. Ініціаторами створення Кам'янець-Подільського держ. укр. ун-ту були: голова Кам'янецької повітової земськ. управи О.Пащенко, голова Кам'янецької міськ. управи (бурмистер) О.Шульмінський і голова Подільської губернської "Просвіти" лікар К.Солуха. Першим його ректором був І.Огієнко. Тут працювали: В.Біднов, Д.Дорошенко, М.Хведорів, М.Столярів, П.Бучинський, Х.Лебідь-Юрчик, П.Клепатський, Є.Тимченко, П.Клименко, М.Драй-Хмара, Л.Білецький, Ю.Сіцінський, С.Русова та ін.

У період Української Народної Республіки ун-т був опорою укр. державотворення. Він забезпечував підготовку волосних інструкторів з формування місц. органів влади, організовував читання лекцій для військовиків Армії Української Народної Республіки, місц. робітників і ремісників з українознавства та політ. питань, а також курси для вчителів і духовенства, г-зію для дорослих. Тут перекладали на українську мову духовну літ. (зокрема, книгу Нового Завіту – Діяння апостолів; див. Біблія), цивільні та карні закони, укладали словники з історії укр. мови й правознавчої термінології. Професура (у т. ч. деякий час М.Грушевський) редагувала укр. часописи: "Життя Поділля", "Україна", "Новий шлях", брала участь у важливих заходах УНР.

Після встановлення в м. Кам'янець-Подільськ (нині м. Кам'янець-Подільський) рад. влади на базі ун-ту (у ході реорганізації в УСРР ВШ) 1921 утворили спочатку ін-т теор. наук, а трохи згодом – ін-т нар. освіти (ІНО), при якому 1922 було засновано н.-д. каф-ру природи, с. госп-ва й к-ри Поділля (див. Кам'янець-Подільська науково-дослідна кафедра природи, сільського господарства й культури Поділля), с.-г. ін-т (нині – Подільський держ. аграрно-тех. ун-т).

1930 ІНО реорганізували в ін-т соціального виховання (ІСВ), після чергової реорганізації в 1933/34 навч. р. ІСВ став пед. ін-том, який невдовзі був закритий, а його приміщення передали військовикам. У різні роки в ІНО, ІСВ, пед. ін-ті працювали професори В.Четвериков, А.Палько, М.Курневич, Дреус, Л.Карета, В.Храневич, І.Любарський та ін. 1933–37 багато викладачів цих навч. закладів зазнали репресій, серед них, зокрема, В.Геринович, Ф.Кондрацький, П.Палько, В.Бернацький, М.Драй-Хмара, П.Клепатський, І.Кулик.

1939, згідно з рішенням РНК УРСР, в Кам'янці-Подільську знову почали готувати викладачів для шкіл у новоствореному для цього фаховому ін-ті, однак з початком Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 учительський ін-т припинив роботу. В його приміщенні нім. окупаційна влада відкрила свій ІНО.

Після визволення 1944 Кам'янця-Подільського військами Червоної армії (див. Радянська армія) місц. учительський ін-т відновив роботу. В 1948/49 навч. р. його реорганізували в педін-т. У складі цього навч. закладу діяли ф-ти: історико-філол.; фізико-мат.; фізвиховання; педагогіки й методики початкового навчання. З часом тут сформувалася наук. школа істориків, зусиллями якої було підготовлено низку ґрунтовних праць: "Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVIII ст.", "Історіографія історії Української РСР з найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції" (Л.Коваленко), "Община в русской историографии последней трети ХIХ – начала ХХ вв." (П.Лаптін), "Судебная реформа на Правобережной Украине в 1864 году" (П.Щербина), "Русская крестьянская колонизация Южного Урала. Вторая половина XVII – первая половина XIX в." (Ю.Тарасов), "Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя II–V ст. н. е.", "Бакота: столиця древньоруського Пониззя" (І.Винокур), "Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет", "Українська національна революція середини ХVII ст.: проблеми, пошуки, рішення" (В.Степанков), "Історичне краєзнавство Правобережної України в ХIХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Біобібліографія", "Alma mater подільського краєзнавства (м. Кам'янець-Подільський – осередок історичної регіоналістики ХIХ – початку ХХI ст.)" (Л.Баженов), "Робітничий рух на Північній Буковині наприкінці ХIХ – початку ХХ ст." (М.Кукурудзяк).

1997 на базі ін-ту створено пед. ун-т. Від 2003 – це Кам'янець-Подільський держ. ун-т. У його складі 11 ф-тів, 42 каф-ри, в ун-ті діють наук. школи з історії, мово- і літературознавства, математики, фізики, педагогіки, психології. В галузі істор. науки розробляються питання: археології, давньої і нової історії, аграрних відносин, національної революції 1648–1676, революції 1905–1907, української революції 1917–1921, джерелознавства й історіографії, географії історичної, германістики, краєзнавства.

У цілому в цьому вищому навч. закладі отримали підготовку десятки тисяч фахівців. Серед них, зокрема, – письменники Л.Дмитерко та М.Годованець, академіки НАН України В.Смолій та І.Вишневський, професори Д.Мартинюк, В.Степанков, Ю.Теплінський, М.Роженко.

У різні роки Кам'янець-Подільський вуз (ІНО, педін-т, педун-т) очолювали: В.Геринович (1923–29), І.Зеленюк (1947–66), І.Івах (1967–77), А.Копилов (1977–2001). Від 2002 посаду ректора ун-ту обіймає О.Завальнюк.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Приходько В. Повстання Українського державного університету в Кам'янці на Поділлі. "Наша культура. Науково-літературний місячник", 1935, кн. 5–11; 1936, кн. 1–2
 2. Огієнко І. Моє життя: Ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету. Там само, 1935, кн. 8
 3. Його ж. Урочистий в'їзд С.Петлюри до Кам'янця-Подільського 1-го травня 1920 р. Там само, 1936, кн. 5
 4. Скоропадський П. Українська культурна праця за гетьманщини 1918-го року. Сторінка споминів. Там само, 1936, кн. 4
 5. Гудзій Ю. З життя Кам'янець-Подільського українського університету. Спомини лікарського помічника й скарбника Університету. Там само, 1936, кн. 3–4
 6. Пащенко О. Заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету. Там само, 1936, кн. 5–6
 7. Копилов А.О., Завальнюк О.М. Кам'янець-Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 рр.). "УІЖ", 1999, № 4–5
 8. Кам'янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. Кам'янець-Подільський, 2003
 9. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам'янець-Подільський державний університет (1918–2005 рр.). "УІЖ", 2005, № 5
 10. Їх же. Кам'янець-Подільський державний університет (1918–2007 рр.). Кам'янець-Подільський, 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХЕОЛОГІЯ
 • АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • БІБЛІЯ
 • БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БІЛЕЦЬКИЙ ЛЕОНІД ТИМОФІЙОВИЧ ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ ПОСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
 • ДМИТЕРКО ЛЮБОМИР ДМИТРОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРАЙ-ХМАРА МИХАЙЛО ОПАНАСОВИЧ
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ПРИРОДИ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КЛИМЕНКО ПИЛИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЕБІДЬ-ЮРЧИК ХАРИТОН МИХАЙЛОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА
 • СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
 • СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • СТЕПАНКОВ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • УКРАЇНОЗНАВСТВО
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА МОВА
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ЖИТТЯ ПОДІЛЛЯ

 • Пов'язані терміни:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ПРИРОДИ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОПИЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОПИЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИЖАНІВСЬКИЙ ОЛЕГ ПРОКОПОВИЧ
 • ЛЕБІДЬ-ЮРЧИК ХАРИТОН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛИПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)