ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Скрипник П.І., Усенко І.Б. КАМАНІН Іван Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kamanin_I (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

КАМАНІН Іван Михайлович (23(11).09.1850–11.01.1921)– історик, архівіст. Н. в м-ку Димер у сім'ї військовослужбовця. Середню освіту здобув у 2-й Київ. г-зії. Закінчив історико-філол. ф-т Київ. ун-ту (1872). Спочатку працював акцизним наглядачем на Київ. тютюновій ф-ці, а від 1883 і до останніх днів свого життя– у Київському центр. архіві давніх актів: спочатку бібліотекарем, архіваріусом, а з 1890 директором. Один із кращих знавців змісту, письма, мови, форми викладу актового матеріалу. Був активним дописувачем час. "Киевская старина", брав участь у роботі Історичного товариства Нестора-літописця, Українського наукового товариства в Києві, Київської археографічної комісії, Наукового товариства імені Шевченка у Львові, Київського відділу Імператорського російського воєнно-історичного товариства, Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтв, не раз був учасником археол. з'їздів, працював у комісіях УАН (нині Національна академія наук України) для складання історико-геогр. та біографічного словників України, був одним із засновників Київської губернської вченої архівної комісії (1914), читав публічні лекції тощо. Від 1918 викладав архівознавство й палеологію студентам Київ. археол. ін-ту, не раз порушував питання про створення в Києві спец. архів. ін-ту для підготовки кваліфікованих архівістів. 1919–21– керівничий над працями Комісії для виучування історії західнорус. та укр. права УАН (див. Комісія ВУАН для виучування історії західноруського та українського права). Подав доповідну записку до УАН з пропозицією щодо створення першої укр. актографії (систематичного переліку актового матеріалу) за зразком історико-правничих бібліографій.

Предметом наук. інтересів К. було дослідження історії України 17–18ст., її археографії, палеографії тощо. 1899 видав працю "Палеографический изборник. Материалы по истории южнорусского письма в ХV–ХVII вв.", за яку одержав Уваровську премію Петерб. АН. Брав участь у виданні "Архива Юго-Западной России" (наук. інтерес становлять матеріали доби Б.Хмельницького, зібрані дослідником й опубл. в 4-му т. 3-ї ч.). Під його кер-вом готувалися до друку матеріали про козац. повстання 1638 під проводом Я.Острянина й Д.Гуні та про Коліївщину 1768, Мамоничівське видання Литов. статуту 1588 року (див. Статути Великого князівства Литовського), два вип. "Палеографічного збірника українського письма ХVII–ХVIII ст.". Досліджував магдебурзьке право в Києві, питання козац. землеволодіння, давні актові та ін. юрид. документи.

Автор багатьох праць з історії козацтва, зокрема: "К вопросу о казачестве до Богдана Хмельницкого" (1894), "Очерки гетманства Петра Сагайдачного" (1901), "Эпизоды и деятели эпохи Богдана Хмельницкого".

До числа його основних праць належать також: "Київський центральний архів" (1884), "До історії міжнародних відносин Росії і Польщі в 17 ст." (1885–86), "Останні роки самоврядування Києва за магдебурзьким правом" (1888), "Матеріали з історії київської міської громади" (1892), "Про експертну давність підроблених документів" (1889), "Наукові й літературні твори М.В. Гоголя з історії Малоросії" (1902), "Нові дані для історії Київського міського самоврядування в 17 ст." (1903), "Документи епохи Богдана Хмельницького, добуті з Головного московського архіву Міністерства закордонних справ" (1911), "Договори БогданаХмельницького з Польщею, Швецією і Росією" (1916), "Водяні знаки на папері українських документів" (1923).

П. у м. Київ, похований згідно з заповітом у звіринецьких печерах (їх він свого часу досліджував).

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Щербина В.І., Василенко М.П. Іван Михайлович Каманін. В кн.: Записки Соціально-економічного відділу ВУАН, т. 2–3. К., 1926
 2. Панашенко В.В. Український історик-архівіст І.М. Каманін. "УІЖ", 1971, № 5
 3. Домарацька К. Каманін Іван Михайлович. В кн.: Українські архівісти. Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999
 4. Усенко І.Б. Каманін Іван Михайлович. В кн.: Юридична енциклопедія, т. 3. К., 2001.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХЕОГРАФІЯ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ДИМЕР
 • ГУНЯ ДМИТРО ТИМОШЕВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОЛІЇВЩИНА
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ОСТРЯНИН ЯКІВ
 • ПАЛЕОГРАФІЯ
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДИМЕР
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ФІЛІГРАНОЛОГІЯ, ФІЛІГРАНОЗНАВСТВО
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
 • ІСТОМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО СТАРОЖИТНОСТЕЙ І МИСТЕЦТВ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • РОСІЙСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • СІЧ, ЯК ТЕРМІН
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
 • УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
 • ЗАПИСКИ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН
 • ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)