ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА

  Бібліографічне посилання: Кислий О.Є. КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kamyanska_k_ra (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА

КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА, Кам'янська культура Східного Криму – археологічна культура доби бронзи (див. Бронзовий вік), 18 (можливо, й раніше) – 15 ст. до н. е. Названа за іменуванням археол. пам'ятки – поселення Кам'янка (біля колиш. с. Кам'янка Керченської міськради, Крим. обл.), що розташов. неподалік від сучасної переправи через Керченську протоку. Представлена не поодинокими невеликими стоянками, що характерно для спорідненої катакомбної культурно-історичної спільності в Криму, а: 1) порівняно щільно розміщеними примор. поселеннями (Юркіно I – IV, Глейки, Маяк I, II, Кам'янка, Кімерик, Чауда, Чалки, Алчак, Меганом, Орджонікідзе та ін.); 2) низкою степових поселень біля стародавніх доріг і водних джерел (Єрофеєве, Ленінське, Горностаївка, Кірове – нині села Ленінського р-ну АР Крим, Слюсареве – колиш. село цього ж р-ну та ін.); 3) невеликою кількістю стоянок, пов'язаних із сезонним відгінним скотарством (Бєлінське, Темір-гора, Зелений Яр, Бакси). Територія поширення К.к. досить компактна (сх., пд.-сх. райони Криму, можливо, район Севастополя), вона діаметрально протилежна традиційним центрам життєдіяльності катакомбної культ.-істор. спільності та багатоваликової (багатопружкової) кераміки культури. За щільністю й поширенням цю к-ру можна порівняти з поселеннями Боспору антич. часу (див. Боспор Кімерійський, Боспорське царство). Частина розкопаних поселень К.к. перекрита залишками антич. городищ. Питання особливостей поховань К.к. досліджується. Можливо, це безкурганні поховання в катакомбах з кромлехами (кільце з каменю навколо могили), що розкопані на могильнику Штурмове біля Севастополя (Г.Тощев, О.Савеля), та деякі підкурганні поховання з кромлехами на Керченському п-ові (В.Отрощенко, О.Кислий).

Уперше питання виокремлення таких пам'яток у Криму як археол. к-ри було поставлено в 1930–40-х рр. (П.Заболоцький, О.Бадер, О.Брюсов). На сьогодні К.к. ідентифікується як давня місц. к-ра, що пов'язувала традиції нас. Криму, Подніпров'я, Подоння, Пн. Кавказу, Пн.-Зх. Причорномор'я та традиції мешканців більш далеких земель. К.к. була важливою ланкою формування к-ри протокочовиків Стародавнього світу, що була загалом відносно бідною матеріально (як то: гіксоси, біблійні ібрі та ін.), проте відзначалась характерними потребами далеких походів. Так, на поселенні Кам'янка знайдено прадавній кістяний дисковидний псалій (деталь кінської вузди в бойовому спорядженні), що за формою аналогічний псаліям із зони степів Євразії, а також із Мікен (Греція), Гази (Палестина) і Рас-Шамри (Сирія); виявлено артефакти мореплавання, зокрема на місці розкопок поселення Глейки I – маяк-кострище. Характерною особливістю К.к. на фоні тогочасних степових к-р є її "прив'язка" до доріг та водних (мор.) шляхів. Активно розвивалися землеробство і скотарство. У К.к. своєрідно консервувалися риси катакомбної культ.-істор. спільності, частково ямної культурно-історичної спільності та к-ри типу Глейки II, а також з'являються риси к-ри перехідного періоду "багатоваликового" стилю. Для ліпних керамічних посудин, що виявлені під час розкопок пам'яток К.к., найбільш характерною формою є круглобока, горщики вертикальних пропорцій мали різко відхилений вінець, а горщики горизонтальних пропорцій – бочкоподібний тулуб. Від знахідок к-ри багатоваликової кераміки керамічні вироби К.к. відрізняються нечисленністю форм чітко зламаного профілю, бідністю орнаментації, включно багатоваликової, наявністю підлощеної кераміки, оригінальністю форм, що є трансформацією катакомбних горщиків, а також наявністю горщиків з внутр. виступом для утримання кришки. Носії К.к. зводили житла легкої конструкції та кам'яні з використанням дерева, будували потужні кам'яні стіни та еспланади на схилах. Конструктивні особливості знайдених споруд (Планерське I та ін.) засвідчують, що їхні будівники були знайомі з технологією зведення потужних фортифікаційних споруд.

Генетичні зв'язки К.к. простежуються до к-р ранньокатакомбного часу. В пізньокатакомбний період носії К.к. потрапили в коло відносин, що просторово охоплювали райони Бл. Сходу. При цьому поселення Кам'янка, очевидно, відігравало роль своєрідного міжкульт. форпосту та перевалочного пункту. Це поселення, з точок зору географії історичної та теорії реконструкції середовищ, є зменшеним аналогом поселення Троя того ж самого часу: обидва розміщувалися на підвищеннях над древньою лукою біля мор. протоки (Боспор Кімерійський – Геллеспонт), поряд з ними були поселення-попередники (Глейки II – Карагач), джерела питної води та шляхи.

Поява на поселеннях К.к., воїнів-колісничих, які використовували дисковидні псалії (а це сталося в 17 – на поч. 15 ст. до н. е.), очевидно, засвідчує період розквіту цієї к-ри. Тривалий час К.к. співіснувала з катакомбною культ.-істор. спільністю та к-рою багатоваликової кераміки. Її зникнення, вірогідно, пов'язане з порушенням традиційних активних контактів через Керченську протоку.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Рыбалова В.Д. Поселение Каменка в Восточном Крыму. "Археологический сборник Государственного Эрмитажа", 1974, вып. 16
 2. Кислий О.Є. Основні риси кам'янської культури Східного Криму. "Археологія", 2006, № 3.

Посилання:
 • АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА
 • БАДЕР ОТТО МИКОЛАЙОВИЧ
 • БАГАТОВАЛИКОВОЇ (БАГАТОПРУЖКОВОЇ) КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, БАБИНСЬКА КУЛЬТУРА
 • БОСПОР КІММЕРІЙСЬКИЙ
 • БОСПОРСЬКЕ ЦАРСТВО
 • БРОНЗОВИЙ ВІК
 • ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • КАТАКОМБНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • ЯМНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА СПІЛЬНІСТЬ

 • Пов'язані терміни:
 • КЕРЧ
 • КОРЧЕВ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)