ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ

  Бібліографічне посилання: Блануца А.В. КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kancler_Lytivsky (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ

КАНЦЛЕР ЛИТОВСЬКИЙ (від лат. сancellarius – писар, письмоводитель). У часи середньовіччя в Зх. Європі канцлер– найвища службова особа, яка очолювала королів. канцелярію й архів, зберігала держ. печатку. Вперше на укр. землях канцлер згадується за часів правління кн. Данила Галицького під 1241 ("печатник" Кирило).

У Великому князівстві Литовському (ВКЛ) – друга за значенням після маршалка урядова посада. (Уряд К.л. існував від поч. 15 ст.) В обов'язки К.л. входило управління держ. законодавчою владою, а також контроль за виконанням законів, редагування листів і актів дипломатичного та внутр. характеру. Всі іноз. документи держ. значення проходили через його руки. К.л. від імені литов. великого князя приймав іноз. послів, виступав на сеймі.

К.л. брав участь у формуванні адм. апарату, очолював держ. архів. Для ведення справ великокнязівської канцелярії він мав у своєму розпорядженні штат секретарів і писарів. Зазвичай це були освічені світські та духовні особи. Вся документація велася рус. мовою та латиною. За останніх Ягеллонів були окремі писарі з латини, а також татар. та араб. письма (з огляду на стосунки зі Сходом). З кін. 15 ст. акти, що виходили з канцелярії вел. князя литов., вписувалися до окремих книг т. зв. Литовської метрики. За Сигізмунда І Старого книги метрики були поділені на чотири відділи: для посольств, суд. справ, сеймових ухвал і поточних записів. К.л. був також хранителем великої держ. печатки, без якої жодний офіц. держ. документ вел. князя литов. не був дійсним.

З поч. 16 ст. стало міцно укоріненою традицією призначення на уряд К.л. віленського чи троцького воєводи. Найвідомішими канцлерами ВКЛ стали М.Радзивілл та А.Гаштовт, котрі були гол. кодифікаторами 1-го Литов. статуту (див. Статути Великого князівства Литовського).

За результатом судово-адм. реформ у ВКЛ 1566 за польс. зразком було введено уряд підканцлера, що був заст. К.л. Уряд канцлера у ВКЛ проіснував до кін. 18 ст.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Kutrzeba S. Historya ustroju Polski w zarysie, t. 2: Litwa. Lwów, 1914
 2. Любавский М.К. Очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915.
 3. Галицько-Волинський літопис. Дослідження. Текст. Коментар. К., 2002.
 4. Лазутка С. Историческая роль Альбертаса Гоштаутаса в кодификации Первого Литовского Статута. В кн.: Pirmasis Lietuvos Statutas: straipsnių rinkinys. sudarė Irena Valikonytė ir Lirija Steponavičienė. Vilnius, 2005.

Посилання:
 • ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ
 • КИРИЛО ІІ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • МАРШАЛОК
 • ПІДКАНЦЛЕР КОРОННИЙ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • СИГІЗМУНД I СТАРИЙ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
 • ВОЄВОДА
 • ЯГЕЛЛОНИ

 • Пов'язані терміни:
 • КАНЦЛЕР КОРОННИЙ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • САПІГИ
 • УРЯДИ ЦЕНТРАЛЬНІ ТА НАДВІРНІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 14–18 СТОЛІТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)