ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАПТУРОВІ СУДИ

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О. КАПТУРОВІ СУДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kapturovi_sudy (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАПТУРОВІ СУДИ

КАПТУРОВІ СУДИ – судові установи, що створювалися і діяли в Речі Посполитій та Великому князівстві Литовському в 16–18 ст. в періоди безкоролів'я. На цей час припинялася діяльність судів, які виносили вироки від імені короля. Назву отримали від польс. слова kaptur (капюшон, який одягали ченці на жалобних церемоніях). Були узаконені на з'їзді членів польс. сенату (див. Сенат у Речі Посполитій) у жовтні 1572 після смерті останнього представника Ягеллонської династії (див. Ягеллони) короля Сигізмунда II Августа, який не мав потомків, і діяли впродовж усього Великого безкоролів'я 1572–73. У наступні періоди безкоролів'я створювалися після смерті короля і функціонували до дня коронації нового короля. У воєводствах (землях) Речі Посполитої місцеві каптурові конфедерації створювали воєводські К.с., а Генеральна конфедерація (в період безкоролів'я вона ставала верховним органом влади) – формувала каптуровий суд, який вважався найвищим і був апеляційною інституцією для воєводських К.с. До компетенції воєводських К.с. належали цивільні та кримінальні справи шляхти і духовенства (злочини проти особи, д-ви тощо), а також справи про гайдамацький рух. Судочинство в К.с. здійснювалося колегіально (воєводами, каштелянами та ін. урядовцями) за спрощеною, пришвидшеною процедурою. Інколи допоміжні слідчі дії для них на місцях проводили земські суди. Після коронації нового короля незавершені справи К.с. закінчували відповідні гродські суди. В К.с. допускалося застосування тортур. Як правова інституція К.с. проіснували до 1768.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Balzer O. Początek sądów kapturowych. В кн.: Studya nad prawem polskiem. Poznań, 1889
 2. Kutszeba S. Krakowskie sądy kapturowe. "Studia do historii sądownictwa w Polsce", Ser. II. Lwów, 1903
 3. Abramski A. Sądy kapturowe ostatniego bezkrólewia (1763–1764). В кн.: Dawne sądy i prawo. Katowice, 1984
 4. Його ж. Postępowanie przed sądami kapturowymi koronnymi w XVII i XVIII wieku. "Studia iuridica Silesiana", 1986
 5. Його ж. Sąd kapturowy generalny. Z dziejów wymiaru sprawiedliwości podczas bezkrólewi w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. "Acta Universitatis Wratisłaviensis", No. 897. Przegląd Prawa i Administracji. XXIII. Wrocław, 1987
 6. Lulewicz H. Funkcjonowanie sądownictwa szlacheckiego w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie pierwszych bezkrólewi (1572–1576). В кн.: Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesęciolecie urodzin. Warszawa, 2004
 7. Naworski Z. Szlachecki wymiar sprawiedliwości w Prusach Królewskich (1454–1772). В кн.: Organizacja i funkcjonowanie. Toruń, 2004
 8. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego. (Wydanie trzecie poprawione). Warszawa, 1996
 9. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.

Посилання:
 • ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ
 • КАШТЕЛЯН
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СИГІЗМУНД ІІ АВГУСТ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВОЄВОДА
 • ЯГЕЛЛОНИ

 • Пов'язані терміни:
 • КОНФЕДЕРАЦІЇ ШЛЯХЕТСЬКІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)