ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ковальчук О.О. КАРПЕНКО Олександр Юхимович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Karpenko_O (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ

КАРПЕНКО Олександр Юхимович (н. 15.04.1921) – учений, педагог, громад. діяч. Д-р істор. н. (1968), проф. (1980). Н. в с. Слобода (нині село Черніг. р-ну Черніг. обл.) в сел. родині козац. походження. 1938 по завершенні шкільної освіти зарахований до Черніг. вчительського ін-ту на істор. ф-т. У жовт. 1938 направлений на роботу вчителем історії в Малодівицьку неповну серед. шк. Черніг. обл., одночасно продовжував навчання в ін-ті, який закінчив у черв. 1940. В жовт. 1940 був призваний на дійсну військ. службу до лав Червоної армії (див. Радянська армія). Під час Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 брав участь у захисті зх. кордонів України, в обороні Києва та Харкова, в Сталінградській битві 1942–1943. Війну закінчив командиром артилер. батареї гвард. полку. В лют. 1946 демобілізований. 1947 закінчив Київ. пед. ін-т. 1947–48 – слухач від-ня міжнар. відносин при Респ. парт. школі. 1948–49 – викл. Київ. пед. ін-ту іноз. мов. 1949–52 – зав. від. фондів та обслуговування читачів Львів. наук. б-ки АН УРСР. 1952–53 – учений секретар, 1953–60 – ст. н. с. Ін-ту сусп. наук АН УРСР (нині Інститут українознавства імені І.Крип'якевича НАН України). 1953 в Ін-ті історії АН УРСР захистив канд. дис. на тему: "Селянські повстання у Львівському воєводстві у 1932–1933 рр." (наук. кер. – Ф.Шевченко). 1960–70 – доц. каф-ри історії СРСР Львів. ун-ту. 1966 у Харків. ун-ті захистив докторську дис. на тему: "Іноземна воєнна інтервенція на Україні 1918–1920 рр.". У груд. 1970 був звільнений з роботи в ун-ті за звинуваченням в "українському буржуазному націоналізмі" і влаштувався в Держ. музей етнографії та художнього промислу АН УРСР (див. Музей етнографії та художнього промислу) на посаду ст. н. с., де працював до 1978. З 1978 – проф., 1986–90 – зав. каф-ри історії СРСР і УРСР, 1990–95 – проф. каф-ри історії України Івано-Франк. пед. ін-ту ім. В.Стефаника. 1995–2004 – зав. відділу регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника. З 2004 – дир. Наук. центру досліджень укр. нац.-визвол. руху Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника та Ін-ту політ. і етнонац. досліджень НАН України.

Досліджує проблеми історії України та Польщі новітнього часу, проблеми міжнар. відносин.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Селянські повстання в Галичині в 1933 році. "Вісник АН УРСР 1953", № 9
 2. Селянські повстання в Польщі в 1932–1933 рр. К., 1955
 3. Встановлення Радянської влади у Східній Галичині в 1920 р. "УІЖ", 1957, № 3
 4. З історії революційного руху в Західній Україні. Вісник АН УРСР, 1957, № 8
 5. Деякі питання з історії Комуністичної партії Західної України (1924–1925 р.). "УІЖ", 1958, № 3
 6. Проспект "Нариси історії КПЗУ". Львів, 1959
 7. Імперіалістична інтервенція на Україні. 1918–1920. Львів, 1964
 8. Міжнародний імперіалізм – організатор загарбання західноукраїнських земель. В кн.: Торжество історичної справедливості. Львів, 1968
 9. Шляхом Великого Жовтня. Івано-Франківськ, 1981
 10. До питання про утворення КПЗУ. "УІЖ", 1989, № 2
 11. Листопадова 1918 р. національно-демократична революція на західноукраїнських землях. "УІЖ", 1993, № 1
 12. Історія України. Програма курсу для гуманітарних спеціальностей. К., 1993
 13. Статус Східної Галичини у міжнародноправових аспектах (1918–1923). "Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія" (Івано-Франківськ), 1998, вип. 1
 14. Про хронологічні межі існування Західно-Української Народної Республіки. Там само. 2000, вип. 3
 15. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Документи і матеріали, т. 1–5, кн. 1–8. Івано-Франківськ, 2001: (Кер. роботи, укладач, відп. ред.)
 16. З історії Західно-Української Народної Республіки: До 85-річчя з дня народження професора О.Ю. Карпенка. Івано-Франківськ, 2006.
Література:
 1. Переслідують учених. "Український самостійник", 1971, № 12
 2. Жерноклеєв О.С. 80-річчя доктора історичних наук, професора О.Ю. Карпенка. "УІЖ", 1982, № 1
 3. Великочий В. Мудрий вчитель і справжня людина. "Світ молоді", 2001, 4 трав.
 4. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис: На пошану професора Карпенка. Івано-Франківськ, 2001, № 5–6
 5. Кугутяк М. Він повертає українській історії її справжнє обличчя. "Галичина", 2001, 12 черв.

Посилання:
 • ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ
 • ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • СТАЛІНГРАДСЬКА БИТВА 1942–1943
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І.КРИП'ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)