ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ

  Бібліографічне посилання: Піскова Е.М. КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Katerynoslavsky_muzey (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ

КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ. Заснований у м. Катеринослав (нині м. Дніпропетровськ) з ініціативи Катеринославського наукового товариства і губернського земства (див. Земства) як місц. заклад історико-краєзнавчого спрямування з метою увічнення пам'яті О.Поля. Відкритий 6 трав. 1902 в приміщенні Катериносл. комерційного уч-ща. 1902–33 незмінним дир. музею був Д.Яворницький. 1903 почалося спорудження будинку музею, його урочисте відкриття відбулося 14 серп. 1905. Того ж року було затверджено статут закладу, згідно з яким він офіційно підпорядковувався МВС Рос. імперії. Фінансування й поповнення музею здійснювалося коштом органів місц. самоврядування, громад. орг-цій, приватних осіб. До складу його фондів увійшли: колекції приватного музею О.Поля, в т. ч. унікальні пам'ятки історії запороз. козацтва (1902–12); зібр. колиш. Музею старожитностей Катериносл. губернії (Громадського музеуму; 1910); матеріали виставки 13-го Археол. з'їзду (1905; див. Археологічні з'їзди); Південнорос. с.-г., кустарної і пром. виставки (1910) та ін. виставок, що відбувалися в Катеринославі; окремих приватних колекцій. Унаслідок активної збиральницької роботи, яка здійснювалася під кер-вом і за безпосередньої участі Д.Яворницького, на поч. 20 ст. фонди закладу стали одними з найзначніших в Україні за обсягом і наук. якістю (налічував понад 30 тис. музейних предметів). До його складу входили надзвичайно цінні пам'ятки історії укр. козацтва (клейноди козацькі, зразки зброї, одягу, предметів побуту й церк. начиння, фрагменти архіт. споруд та ін.), писемні пам'ятки кін. 15–19 ст. (у т. ч. унікальні рукописи та стародруки, автографи укр. гетьманів, документи Коша Запорозької Січі, Генеральної військової канцелярії, полкових канцелярій та сотенних канцелярій, Катериносл. губернської канцелярії, родинних архівів козацької старшини тощо), а також значні археол., етногр., нумізматичні та ін. колекції. 1917 на базі закладу утворено Нар. музей (нині Дніпропетровський історичний музей імені Д.Яворницького).

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Екатеринославский областной музей им. А.Н. Поля. История создания и задачи учреждения. Екатеринослав, 1905
 2. Эварницкий Д.И. Отчет Екатеринославского областного музея им. А.Н. Поля. 1905–1906. Екатеринослав, 1907
 3. Хронологія історії Дніпропетровського державного історичного музею ім. Д.Яворницького. В кн.: Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 80-літтю ХIII Археологічного з'їзду (листопад 1995 р.). Додаток. Дніпропетровськ, 1995
 4. Бекетова В.М., Павлюкова О.В. До історії заснування Катеринославського обласного музею О.М. Поля. В кн.: Музеї України ХIХ – початку ХХ століть. К., 2005
 5. Абросимова С.В. Пам'ятки писемності ХVII–ХIХ ст. у зібранні Катеринославського обласного музею ім. О.М. Поля. Там само.

Посилання:
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ Д.ЯВОРНИЦЬКОГО
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАН
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
 • КІШ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ПОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЗЕМСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • БІДНОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ Д.ЯВОРНИЦЬКОГО
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
 • НОВИЦЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • ОБІДНИЙ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
 • ПОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)