ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАЙНДЛЬ РАЙМУНД-ФРІДРІХ

  Бібліографічне посилання: Юсов С.Л. КАЙНДЛЬ Раймунд-Фрідріх [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kayndl_R (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАЙНДЛЬ РАЙМУНД-ФРІДРІХ

КАЙНДЛЬ (Kaindl) Раймунд-Фрідріх (31.08.1866 – 14.03, за ін. даними, 15.03.1930) – австро-нім. історик, етнограф, археолог, фольклорист, літературознавець, громад. та освіт. діяч Буковини. Дійсний чл. Наукового товариства імені Шевченка. Н. в м. Чернівці. Навчався в Чернів. ун-ті (1885–91) на відділах історії, географії та германістики. 1893 став габілітаційним д-ром історії, а 1892 працював на каф-рі австрійс. історії Чернів. ун-ту, від 1901 – звичайний проф., а від 1904 – надзвичайний проф. цієї ж каф-ри. Від 2-ї пол. 1880-х та в 1890-ті рр. брав участь у численних археол. і етногр. експедиціях по Буковині та сусідніх регіонах. 1910 обраний деканом філос.
ф-ту, а згодом (1912–13) – ректором Чернів. ун-ту. 1915–30 працював проф. Грацького ун-ту в Австрії.

Прихильник українства (вільно володів укр. мовою, був одружений з українкою). У своїх українознавчих роботах, напр. "Русини на Буковині" (1889), проводить думку, що слов'яни – найдавніше нас. у складі сучасного етносу Прикарпаття та Подністров'я. Найбільшу увагу приділяв гуцулам, опублікував про них численні статті та монографію "Гуцули" (1894). Написав фундаментальну працю "Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення" (1908), яка до сьогодні залишається неперевершеною за обсягом зібраного в ній матеріалу про Чернівці. Написав понад 300 наук. праць з буковинської тематики. Вважається найвидатнішим істориком, етнографом й археологом Буковини австрійс. періоду.

Перед Першою світовою війною був лідером карпатських німців, обирався головою "Товариства християнських німців". Написав 3-томну працю про історію і к-ру нім. колоністів у Карпатському регіоні. На поч. 20 ст. розробляв теоретико-методичні основи етнології, викладав їх в ун-ті. 1903 вийшла його праця "Народознавство". Українською мовою перекладена поки що лише одна праця К. – "Гуцули" (Чернівці, 2000).

П. у м. Вальтендорф, похований на цвинтарі св. Леонарда м. Грац (обидва – Австрія).

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Die Ruthenen iN der Bukowina, bd. 1–2. Czernowitz, 1889–90 (у співавт. з о. О.Манастирським)
 2. Die Huzulen. Wien, 1894
 3. Geschichte der Bukowina. Czernowitz, 1898, 3. Abschn
 4. Die Bukowina iN deN JahreN 1848 und 1849. Wien, 1900
 5. Die Volkskunde. Leipzig–Wien, 1903
 6. Geschichte voN Czernowitz: voN deN altesteN ZeiteN bis zur Gegenwart. Czernowitz, 1908
 7. Geschichte der DeutscheN iN deN Karpathenlandern, bd 1–3. Gotha, 1906–11
 8. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000.
Література:
 1. Мороз М.О. Кайндль Раймунд Фрідріх. В кн.: УЛЕ, т. 2. К., 1990
 2. Мороз М. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля. "ЗНТШ" (Львів), 1991, т. 223
 3. Троян С. Р.Ф. Кайндль і консолідація німецтва у Карпатському регіоні. В кн.: Буковина – мій рідний край: Матеріали II історично-краєзнавчої конференції молодих дослідників. Чернівці, 1997
 4. Масан О. Літописець Чернівців. В кн.: Масан О., Чеховський І. Чернівці: 1408–1998: Нариси з історії міста. Чернівці, 1998
 5. Фрунчак С., Фантух А. З археологічної спадщини Раймунда Фрідріха Кайндля. В кн.: Постаті української археології: Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині, вип. 7. Львів, 1998
 6. Масан О. Приятель українського народу. В кн.: Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БУКОВИНА
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЕТНОЛОГІЯ, ЕТНОГРАФІЯ, НАРОДОЗНАВСТВО
 • ГУЦУЛИ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НІСТОР ЙОН-ЯНКУ
 • ШИПИНЦІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)