ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КАЖДАН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Удод О.А. КАЖДАН Олександр Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kazhdan_O (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КАЖДАН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КАЖДАН Олександр Петрович (1922–1997) – історик-візантиніст. Н. в м. Москва. Закінчив істор. факультет (1943) та аспірантуру (наук. кер. – Є.Космінський) Моск. ун-ту. 1946 захистив канд. дис. на тему: "Аграрні відносини у Візантії в 13–14 ст.". Викладав у вузах міст Іваново та Тула (обидва міста в РФ). Від кін. 1950-х рр. працював у секторі візантинознавства Ін-ту історії АН СРСР. 1960 видав монографію "Село і місто у Візантії 9–10 ст. (Нариси з історії візантійського феодалізму)", а 1961 на її основі захистив докторську дис. У співавторстві з Г.Літавріним написав книгу "Нариси історії Візантії і південних слов'ян", що вийшла кількома виданнями. Досконале володіння джерелами та наук. методологією дало йому змогу відтворити широку панораму життя візант. сусп-ва. В 1960-х рр. він підготував низку праць з історії Візантії, середньовічного Заходу та історії християнства, в яких окреслив цілісну картину візант. цивілізації. Його робота "Візантійська культура (10–12 ст.)" стала взірцем культорологічного синтезу.

1978 емігрував до США. Працював у Вашингтоні у візантинознавчому центрі "Дамбартон Оукс" при Гарвардському ун-ті. Предметно займався агіографією, опублікував серію статей "Агіографічні замітки". Продовжував вивчати "Історію" Нікити Хоніата. Створив фундаментальний
3-томний "Оксфордський словник із візантинознавства" (1991). Його останньою роботою була "Історія візантійської літератури", що вийшла у світ посмертно, 1999, в Греції (2002 перевидана в Санкт-Петербурзі). Всього опублікував понад 2800 наук. праць.

П. у м. Вашингтон.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Аграрные отношения в Византии ХIII–XIV вв. М., 1952
 2. Псамафийская хроника. В кн.: Две византийские хроники Х века. М., 1959
 3. Деревня и город в Византии IХ–Х вв.: (Очерки по истории византийского феодализма). М., 1960
 4. Византийская культура (Х–ХI вв.). М., 1968
 5. Книга и писатель в Византии. М., 1973
 6. Социальный состав господствующего класса в Византии ХI–ХII вв. М., 1974
 7. The Oxford dictionary of Byzantium, vol. 1–3. New York – Oxford, 1991
 8. Два дня из жизни Константинополя. СПб., 2002
 9. История византийской литературы (650–850 гг.). СПб., 2002.
Література:
 1. Любарский Я.Н. Об авторе и истории создания этой книги. В кн.: Каждан А.П. История византийской литературы (650–850 гг.). СПб., 2002
 2. Мир Александра Каждана. СПб., 2003
 3. Чекалова А.А. Александр Петрович Каждан (1922–1997). В кн.: Портреты историков: Время и судьбы, т. 3. М., 2004.

Посилання:
 • АГІОГРАФІЯ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • МОСКВА
 • НІКІТА ХОНІАТ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ВІЗАНТІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)