ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ

  Бібліографічне посилання: Лазанська Т.І. ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Khersonska_huberniia (останній перегляд: 18.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ

ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ — адм.-тер. одиниця Рос. імперії в 19 — на поч. 20 ст. Створена за указом рос. імп. Олександра I від 31 серпня 1802. Виникла на території ліквідованої Миколаївської губернії. Поділялася на 6 повітів, адм. центром було м. Херсон. Міста Одеса і Миколаїв було виділено в окремі градоначальства. Із 1812 входила до складу Новоросійського і Бессарабського генерал-губернаторства. За територією вона була найбільшою губернією України (6,6 млн десятин землі), перебувала в пд. регіоні, мала широкий вихід до Чорного моря, потужні Одеський, Херсонський та Миколаївський порти, які в 2-й пол. 19 ст. перетворилися на гол. центри вивозу с.-г. продукції за кордон. У Х.г. входило лівобережжя Нижнього Дніпра — важливої водної артерії для транспортування вантажів. Теплий клімат і чорноземні ґрунти сприяли розвитку сільського господарства. Напередодні Першої світової війни середньорічне вир-во 6-ти осн. зернових к-р (пшениці, жита, вівса, ячменю, проса, гречки) складало бл. 180 млн пудів та було найбільшим по Україні. Традиційно жителі Х.г. займалися також городництвом, баштанництвом, садівництвом, тютюнництвом. Важливе місце в тваринницькій галузі посіло тонкорунне вівчарство, що займало друге місце в с.-г. вир-ві 2-ї пол. 19 ст. Значного поширення набуло колоністське фермерське госп-во, яке відзначалося високою товарністю.

Під час Кримської війни 1853 —1856 населення Х.г. зазнало важких матеріальних і людських втрат. Це стало однією з причин сел. руху, відомого під назвою "Похід у Таврію за волею" 1856, центром якого стали Катеринославська губернія та Х.г.

У Х.г. розміщувалися військові поселення, під які в 1-й пол. 19 ст. було відведено 17 % її земель, та адміралтейські поселення. Великі поміщицькі латифундії разом із заможними сел. госп-вами (таких на поч. 20 ст. тут налічувалося 20,6 %) відігравали провідну роль у капіталізації с.-г. вир-ва після селянської реформи 1861.

Наявність чорномор. портів справляла значний вплив на ярмаркову торгівлю. Через Херсон у чорномор. порти, а звідти за кордон, надходило не лише місц. зерно, а й привезене на ярмарки та біржі, що виникли в портових містах губернії. На серед. 19 ст. з Херсон. порту відправлялося зерна, лісу та ін. товарів майже на 2,5 млн рублів. 1860 в Х.г. діяло до 110 ярмарків з оборотом у 532 405 рублів.

Пром-сть губернії була представлена першими суднобудівними та судноремонтними підпр-вами, с.-г. машинобудуванням, а також підпр-вами, що спеціалізувалися на переробці та обробці продукції землеробства і тваринництва. На 1865 тут налічувалося 200 підпр-в із вартістю вир-ва 5,9 млн рублів. Значніші з них засновувалися на кошти купецтва, колоністів. На Одес. градоначальство припадало 28,1 % підпр-в та 61,3 % вартості виробленої в губернії продукції. В результаті бурхливого розвитку пром-сті з кінця 1880-х рр. Х.г. входила до групи найбільш розвинених пром. губерній Рос. імперії, а за прибутками від торгово-пром. діяльності напередодні Першої світової війни вона зайняла 5-те місце. Тут зосереджувалися гіганти металургії, суднобудування, машинобудування, великі експортно-торг. компанії. Одеса стала визначним культ. і освіт. центром. 1901 в Х.г. налічувалося 5500 населених пунктів, із них 19 міст і 50 містечок.

Разом з екон. потенціалом зростало народонаселення Х.г., яке із 241,8 тис. ревізьких душ у 1827 досягло 1 400 981 осіб чол. статі в 1897. За своїм нац. складом більшість населення була українцями (53,48 %), росіян налічувалося 21,05 %, німців — 4,52 %, євреїв — 11,8 %, румунів — 3,9 %. 64 % населення займалося сільс. госп-вом. У Х.г. разом з Одеським градоначальством налічувалося 16 968 осіб купецького стану, зростав прошарок пром. робітників. Наприкінці 19 — на поч. 20 ст. робітн. клас пром. центрів — Херсона, Одеси, Миколаєва — розгорнув страйкову боротьбу, ширилися виступи селян у зв’язку із сел. реформою 1861, революцією 1905—1907 та столипінською аграрною реформою. Рад. владу встановлено 1918. Жителі Херсонщини підняли повстання проти окупаційних австро-нім. військ, розгорнули партизан. рух проти білогвардійців (див. Баштанська республіка). У січні 1920 Х.г. було поділено на дві губернії — Одеську губернію та Херсон. губ. За постановою ВУЦВК від 6 січня 1921 останню перейменовано на Миколаївську; 21 жовтня 1922 територію Миколаївської губ. включено до складу Одеської губ. За постановою ВУЦВК від 3 червня 1925 Одес. губ. було ліквідовано.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Морев Д.Д. Очерк коммерческой географии и хозяйственной статистики России сравнительно с другими государствами. СПб., 1893
 2. Орлов П.А., Будагов С.Г. Указатель фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1894
 3. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, т. 47: Херсонская губерния. СПб., 1904
 4. Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодально-крепостнической системы: 1825—1860. М., 1981

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АДМІРАЛТЕЙСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ
 • БАШТАНСЬКА РЕСПУБЛІКА 1919
 • БІРЖА
 • ДЕСЯТИНА
 • ГРАДОНАЧАЛЬСТВО
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КРИМСЬКА ВІЙНА 1853–1856, СХІДНА ВІЙНА 1853–1856
 • ЛАТИФУНДІЇ
 • МИКОЛАЇВ
 • МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НОВОРОСІЙСЬКЕ І БЕССАРАБСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОХІД У ТАВРІЮ ЗА ВОЛЕЮ 1856
 • ПОВІТ
 • ПУД
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РУБЛЬ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ЯРМАРОК

 • Пов'язані терміни:
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 • АНАНЬЇВ
 • АПТЕКМАН ЙОСИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • АРАКЧЕЄВЩИНА
 • БАЛТА
 • БЕРИСЛАВ
 • ЧЕХИ В УКРАЇНІ
 • ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ДКРР)
 • ДУНАЙСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • КАНІЗЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХЕРСОНСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 • ХУТІР
 • КІРОВОГРАД
 • КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОЛЧАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КРИВИЙ РІГ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛАНГАНС МАРТИН РУДОЛЬФОВИЧ
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛОРЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • МАЛА РУСЬ
 • МАЛИНОВИЙ КЛИН
 • МАЛЬОВАНИЙ КОНДРАТІЙ
 • МЕНОНІТИ В УКРАЇНІ
 • МОЛДОВАНИ В УКРАЇНІ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИКОЛАЇВ
 • МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ
 • НЯНЧУР ГОРДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • НОВА ОДЕСА
 • НОВОМИРГОРОД
 • НОВОРОСІЙСЬКИЙ КРАЙ, НОВОРОСІЯ
 • НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НОВОРОСІЙСЬКЕ І БЕССАРАБСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • НОВОУКРАЇНКА
 • ОЧАКІВ
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
 • ОДЕСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОЛЕКСАНДРІЯ
 • ОВІДІОПОЛЬ
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПЕРВОМАЙСЬК
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ПОХІД У ТАВРІЮ ЗА ВОЛЕЮ 1856
 • ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПМР; ПРИДНІСТРОВ'Я)
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РОЗВАДОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СЕЧЕНОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • СКАРЖИНСЬКІ
 • СПРАВНИК
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1789-1793
 • ТИРАСПОЛЬ
 • ВЕЛИКА МИХАЙЛІВКА
 • ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ
 • ВІЙСЬКОВІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ВІТАШЕВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ВОЗНЕСЕНСЬК
 • ЗЕЛІНСЬКИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ЗЕМЛЕРОБСЬКІ АРТІЛІ
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСТВА
 • З'ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ 1874–1918
 • ЗОБОВ'ЯЗАНІ СЕЛЯНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)