ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. КЛЕПАТСЬКИЙ Павло Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Klepatsky_P (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КЛЕПАТСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ

КЛЕПАТСЬКИЙ (Клепацький) Павло Григорович (12.01.1885 – після 1938) – історик, архівіст та краєзнавець. Н. в с. Пугачівка (нині село Рокитнянського р-ну Київ. обл.) в родині священика. Закінчив історико-філол. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1908), до 1917 викладав у цьому ун-ті. Приват-доц., проф. Кам'янець-Подільського держ. укр. ун-ту (1918–20; нині Кам'янець-Подільський державний університет). Чл. Української Центральної Ради від Херсонської губернії. Зав. районного архів. управління Кам'янець-Подільського повітового к-ту пам'яток старовини, мист-в та природи (1922). Викл., проф. Полтав. ін-ту нар. освіти (1923–31). Автор праць з укр. історіографії, соціально-політ. історії 18–19 ст. та краєзнавства, а також студій, присвячених Диканському архівові Кочубеїв, літописові С.Величка, творчості Є.Гребінки, Г.Сковороди, П.Гулака-Артемовського та ін.

Тричі був заарештований (1922, 1931 – у справі "Спілки визволення України" – та 1936). До останнього арешту викладав у Мелітопольському й Дагестанському пед. ін-тах, Татаро-Башкирському держ. ун-ті (1934–35). 1936 засуджений до 5 років позбавлення волі. 1938 суд. вирок переглянуто та винесено новий – 7 років ув'язнення. Подальша доля невідома.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Императрица Екатерина Вторая: Характеристика личности и царствования (по новейшим документам и исследованиям). Одесса, 1912
 2. Очерки по истории Киевской земли: Литовский период. Одесса, 1912
 3. П'ятнадцять лекцій з історії України. К., 1919
 4. Огляд джерел до історії України: Курс лекцій, читаних протягом 1919 академічного року, вип. 1: Джерела візантійські, арабські, західні, українсько-руські, хронографи й синодики, подорожі чужоземців. Кам'янець на Поділлі, 1921
 5. Літопис Самійла Величка. "Записки Полтавського інституту народної освіти", 1925, кн. 2
 6. Господарство Диканського маєтку Кочубеїв у першій половині ХIХ в. В кн.: Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Йвановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ятдесятих роковин наукової діяльності, т. 1. К., 1927
 7. М.О.Максимович як історик. "Україна", 1927, № 6
 8. Про так званий повний руський, або рукописний козацький літопис. "Записки Полтавського інституту народної освіти", 1927, кн. 4
 9. Листування Олександра Андрійовича Безбородька з своїм батьком як історичне джерело. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С.Грушевського з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності, ч. 1. К., 1928
 10. Стосунки урядництва Диканського маєтку Кочубеїв з кріпаками в першу половину ХIХ ст. "Записки Полтавського наукового при ВУАН товариства", 1928, вип. 2
 11. Невідомий український мемуар з часів шведчини. "Україна", 1929, № 3
 12. Дворянське земське ополчення ("Козаки") 1812 р. на Полтавщині. "За сто літ", 1930, кн. 5
 13. Декілька документів з Диканського архіву Кочубеїв. "Український археографічний збірник", 1930, т. 3.
Література:
 1. Козаченко А. Куркульська вилазка в археографічному виданні. "Архів Радянської України", 1932, № 1/2
 2. Ohloblyn O. Ukrainian Historiography 1917–1956. "The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S." (New York), 1957, vol. 5/6, no 4(18), 1/2(19/20)
 3. Ричка В.М. Загублене життя (П.Г. Клепатський). В кн.: Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки). К., 1991
 4. Українські архівісти: Бібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999.

Посилання:
 • ГРЕБІНКА ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КОЧУБЕЇ
 • ОДЕСА
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ- СПРАВА (1929-1930)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)