ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЧУБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. КОЧУБИНСЬКИЙ Олександр Олександрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kochubinskiy_O (останній перегляд: 22.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОЧУБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

КОЧУБИНСЬКИЙ Олександр Олександрович (04.11(22.10).1845– 26(13).05.1907) – філолог, історик та слов'янознавець. Проф. (1877). Н. в м. Кишинів (нині столиця Молдови) в сім'ї священика. Навчався в Одес. г-зії при Рішельєвському ліцеї. 1869 закінчив Моск. ун-т. Деякий час потому викладав у г-зіях у Владимирі (нині місто в РФ), потім переїхав до Одеси. Був у відрядженні в Німеччині та Австрії, вивчав там досвід організації загальноосвіт. шкіл. Від 1871 – у Новорос. ун-ті (нині Одеський національний університет): доц. (1873), проф. (1877). 1873 захистив тут магістерську дис. на тему: "Брати подобої та чеські католики на початку XVII ст." і отримав посаду доцента, 1877 захистив докторську дис. на тему: "До питання про взаємні відношення слов'янських наріч". Від 1878 – ред. "Записок Императорского Новороссийского университета". Один із засн. Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті. Автор праць з мовознавства, історії рос. слов'янознавства та рос. сх. політики, історії Чехії, історико-біографічних студій, у т. ч. про О.Бодянського, В.Григоровича та ін. Належав до поміркованих прибічників офіц. слов'янофільства (див. Слов'янофіли), не поділяв його тези про необхідність активного розповсюдження рос. мови та православ'я, бо вважав, що подібні явища мають поширюватися серед слов'ян. народів поступовим, еволюційним шляхом. Виправдовував придушення рос. царатом польського повстання 1863–1864, оскільки, на його думку, це повстання "загрожувало єдності слов'янського світу". Ідеалізував роль Росії у визволенні балканських слов'ян. Чл. Т-ва прихильників природознавства, антропології та етнографії у Москві, Моск. археол. т-ва, Вченого т-ва в Константинополі, Чеського королів. т-ва наук, Чеської академії наук і мист-ва та ін.

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Сношения России при Петре Первом с южными славянами и румынами. М., 1872
 2. К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий, т. 1–2. Одесса, 1877–78
 3. Памяти товарищей. Одесса, 1878
 4. Наши две политики в славянском вопросе. "Исторический вестник", 1881, № 7–8
 5. В краю былых еретиков. Там само. 1882, № 7–8
 6. Итоги славянской и русской филологии. "Записки Новороссийского университета", 1882, т. 33
 7. 6 апреля 885 – 1885 г. Добрый сеятель и добрая нива. Одесса, 1885
 8. Карта расселения славян в IX в., в эпоху деятельности свв. Кирилла и Мефодия. Одесса, 1885
 9. Тысячелетие славянского самосознания. "Исторический вестник", 1885, № 3
 10. Начальные годы русского славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса, 1887–88
 11. Лапидарные надписи XV столетия из Белгорода, что нынче Аккерман. "Записки Императорского Одесского общества истории и древностей", 1889, т. 15
 12. О русском племени в Дунайском залесье. В кн.: Труды VII Археологического съезда в Ярославле, т. 2. М., 1891
 13. Виктор Иванович Григорович (1815–1876) в истории славяноведения. "Записки Новороссийского университета", 1893, т. 59, ч. 2
 14. Ян Амос Коменский в исторических судьбах своего народа. Там само
 15. Граф Сперанский и университетский устав 1835 года. "Вестник Европы", 1894, № 4
 16. Литовский язык и наша старина. "Труды IX Археологического съезда в Вильне", М., 1895, т. 1
 17. Граф С.Г. Строганов. Из истории наших университетов 30-х гг. "Вестник Европы", 1896, № 7–8
 18. Поездка на нижний Днестр в с. Троицкое. "Записки Императорского Одесского общества истории и древностей", 1896, т. 19
 19. На Босфоре в 1735 году. "Вестник Европы", 1897, № 10
 20. Территория доисторической Литвы. "Журнал Министерства народного просвещения", 1897, № 1
 21. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. "Записки Новороссийского университета", 1899, т. 74
 22. Тура (Тирас) – Белгород – Аккерман и его новая лапидарная надпись от 1454 г. "Записки Императорского Одесского общества истории и древностей", 1901, т. 23
 23. Доклад о поездке в Хотинскую крепость. "Записки Императорского Одесского общества истории и древностей", 1904, т. 25
 24. П.Й. Шафарик. Очерк жизни русской науки полвека тому назад. "Вестник Европы", 1906, № 5, 9, 10.
Література:
 1. [ Карский Е.Ф. ] А.А. Кочубинский. "Русский филологический вестник", 1907, № 3–4
 2. Речи, произнесенные 15-го мая 1907 года при погребении заслуженного профессора Императорского Новороссийского университета Александра Александровича Кочубинского. "Записки Новороссийского университета", 1907, т. 109
 3. Ляпунов Б.М. А.А. Кочубинский и его труды по славянской филологии. Одесса, 1909
 4. Сборник в память А.А. Кочубинского, изданный историко-филологическим обществом при Императорском Новороссийском университете. Одесса, 1909
 5. Ягич И.В. История славянской филологии. СПб., 1910
 6. Линниченко И.А. Александр Александрович Кочубинский. Одесса, 1916
 7. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979.

Посилання:
 • БОДЯНСЬКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ
 • ГРИГОРОВИЧ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ОДЕСА
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
 • СЛОВ'ЯНОФІЛИ
 • СЛОВ'ЯНОФІЛИ
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • МОСКВА
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
 • ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)