ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kolektyvne_s_g_pidpryemstvo (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО (КСП) – орг. форма колективного с.-г. вир-ва, що була створена в ході реорганізації колгоспів на підставі Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 листоп. 1992, а також Закону України "Про форму власності на землю" від 30 січ. 1992. Згідно з цими законами відбувалося розпаювання поміж селянами майна існуючих колективних госп-в і належної їм землі та наступне створення селянами-пайщиками або нових колективних т-в – КСП або – після фактичного виділення їм землі за їхніми паями – приватних г-в (орендних, фермерських, сімейних). Можливість формальної реорганізації колгоспів на КСП зумовила фіктивний характер здійснюваної перебудови с.-г. вир-ва. Так, якщо наприкінці 1980-х рр. колгоспи мали 32 млн га (всього в УРСР на той час с.-г. угідь було 41 млн га), то на поч. 1997 держ. акти на право землекористування одержали 9 тис. КСП і 37 тис. фермерських г-в, однак у руках останніх зосередилося лише 2 % с.-г. угідь, решта залишилася в КСП. На січ. 1997 фактичне розпаювання землі завершила лише третина КСП. Селяни не стали власниками земельних ділянок і, отже, не мали можливості скористатися правом приватної власності на неї. Реорганізацію КСП на засадах приватної власності на землю започаткував Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки" від 3 груд. 1999. Реорганізація тривала впродовж груд. 1999 – квіт. 2000. Членам КСП надавалося право вільного виходу зі складу КСП із земельними ділянками (частками, паями) для створення фермерських, сімейних, орендних, акціонерних г-в та с.-г. кооперативів. Право на їх заснування забезпечувалося 2-ю ч. 14 ст. Конституції України 1996. Указом передбачалося виділення кожному окремому пайщику земельних ділянок єдиним масивом, надання окремих будівель, споруд, техніки, робочої й продуктивної худоби, знарядь праці тощо. Протягом 2000–02 усі власники сертифікатів за бажанням в установленому порядку мали отримати держ. акти на право приватної власності на землю. Передбачалося створення товарних бірж, оптових ринків, агроторгових домів, аукціонів, ярмарків, заготівельних кооперативів для реалізації продукції всіх секторів агропром. вир-ва. Весною 2000 на базі реорганізованих КСП почалося створення різних приватних – індивідуальних і колективних – форм господарювання. На той час власниками земельних сертифікатів стали 6,4 млн осіб, їм належало 26 млн га землі з 33 млн га наявних в Україні угідь, придатних для с.-г. вир-ва.

дата публікації: 2007 р.

Література:
  1. "Відомості Верховної Ради України", 1992, № 20, ст. 272
  2. "День", 1997, 15 січ.
  3. "Урядовий кур'єр", 1999, 15 груд.
  4. "Киевские ведомости", 2000, 11 декабря.

Посилання:
  • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996

  • Пов'язані терміни:
  • КОЛГОСПИ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)