ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЛУБОВСЬКИЙ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Білокінь С.І. КОЛУБОВСЬКИЙ Яків Миколайович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kolubovsky_Ya (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЛУБОВСЬКИЙ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ

КОЛУБОВСЬКИЙ Яків Миколайович (19(07).10.1863 – імовірно, 1929) – історик укр. та рос. філос. думки, бібліограф, педагог. Н. в м. Глухів. Закінчив Глухівську прогімназію, 1882 – колегію Павла Ґалаґана (8-й вип.), 1887 –історико-філол. ф-т Петерб. ун-ту (зі ступенем кандидата). Цього ж року на власні кошти виїхав до Німеччини, записався у студенти Лейпцизького ун-ту, два семестри слухав філософські курси В.Вундта, Р.Зейделя, Р.Шуберта-Зольдерна і Е.Віндіша, а також курси із заг. дидактики П.Мебіуса, працював у психологічній лабораторії В.Вундта. У цей час був головою місц. слов'ян. академічного т-ва (завдяки його зусиллям кількість членів т-ва зросла вдвічі, було створено рос., болг. та сербський відділи; по від'їзді з Лейпцига його обрали почесним членом т-ва). З поч. 1891 – штатний пом. ред. ж. "Вопросы философии и психологии". Товариш (заст.) секретаря Моск. психологічного т-ва, а з 1893 – чл. правління каси взаємодопомоги при Т-ві для допомоги нужденним літераторам і вченим. Від 1892 зарахований до Мін-ва нар. освіти й відряджений "для занять" до Імператорської публічної бібліотеки в Санкт-Петербурзі, де працював 1892–1904. Від 1904 – секретар редакції "Журнала Министерства народного просвещения". Від 1893 діловод Ради попечительства імп. Марії Олександрівни щодо сліпих. Не раз бував на міжнар. конференціях і з'їздах у справах сліпих, зокрема як офіц. представник царського уряду. Опублікував низку статей про ці з'їзди. Від 1892 викладав на Пед. курсах Петерб. жін. г-зії. 1895–1901 викладав педагогіку та психологію в жін.

г-зії Е.Шаффе. 19 берез. 1917 був присутній на установчих зборах Спілки рос. письменників. Різко критикував культ. політику більшовиків. Повернувся до Києва. Від 6 черв. 1918 і до закриття колегії Павла Ґалаґана 1920 був її дир., одночасно, з 1919, – чл. Постійної комісії зі складання біографічного словника діячів укр. землі при УАН. Після 1920 переїхав до Глухова, де займав посаду ректора місцевого учительського ін-ту. Через деякий час переїхав до Ніжина, де став працювати у Ніжинському ін-ті нар. освіти (із серп. 1924 – в. о. ректора, декан, проф.).

Написав низку праць, зокрема, "Лекции по логике" (2-й курс. СПб., 1903), "Лекции по истории педагогики" (3-й курс. СПб., 1903), перший повний і закінчений нарис історії рос. філософії (з укр. матеріалами; опублікований як додаток до рос. перекладу книги Ф.Ібервега та М.Гейнце "История новой философии"), докладний бібліографічний покажчик "Материалы для истории философии и психологии" (опубл. у ж. "Вопросыфилософии и психологии", 1890, 1891, 1898, кн. 4–8, 44), бібліографічні огляди праць С.Гогоцького та П.Юркевича ("Вопросы философии и психологии", 1894–98), статті з історії рос. філософії та педагогіки в "Брокгауза и Ефрона энциклопедическом словаре" (починаючи з 14-го півтому: "Гиляров А.Н.", "Гогоцкий С.С.", "Голубинский Ф.А.", "Голуховский И.", "Грот Н.Я.", "Дебольский Н.Г." та ін.). Редагував ж. "Вестник второго Всероссийского съезда писателей" (1910, №1–10). Був редактором вид. "Константин Карлович Грот как государственный и общественный деятель: Материалы для его биографии и характеристики" (т.1–3. Пг., 1915).

Частина його неопублікованих рукописів зберігається в Архіві РАН (ф. 868, 1884–1918. 50 одиниць зберігання).

П. у м. Ніжин.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Переклади і тв.: Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжатом очерке: Перевод с 7-го немецкого издания (СПб., 1890)
 2. Те саме. 2-е издание: Перевод с 8-го немецкого издания (1898–99)
 3. Психологическая лаборатория В.Вундта. "Русское богатство", 1890, № 2–3
 4. Философский ежегодник: Обзор книг, статей и заметок, преимущественно на русском языке, имеющих отношение к философским знаниям. Год первый. 1893. М., 1894
 5. Год второй. 1894. М., 1896
 6. Введение в философию: Перевод с 3-го немецкого издания. СПб., 1908
 7. Английские съезды по делам слепых. СПб., 1909
 8. Международный съезд по делам слепых в Англии. СПб., 1911
 9. Международный съезд по делам слепых в Лондоне. Пг., 1915
 10. Слепые и война. Пг., 1916 (на обкладинці: 1917)
 11. Die Philosophie in Russland. "Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik", bd 104.
Література:
 1. Наука и научные работники СССР, ч. 6: Без Москвы и Ленинграда. Л., 1928
 2. Історія Академії наук України, 1918–1923: Документи і матеріали. К., 1993
 3. Философы России ХIХ–ХХ столетий: Биографии, идеи, труды. М., 1993
 4. Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры: Биографический словарь, т. 1. СПб., 1995
 5. Заремська Н.І. Сторінки педагогічної біографії Я.М. Колубовського. В кн.: Матеріали IV Сумської обласної наукової історично-краєзнавчої конференції, ч. 1. Суми, 2001
 6. Заремський М.Й. Історіософія Я.М. Колубовського та її вплив на дослідження філософського процесу в Росії. Там само
 7. Чирва В.Ф. Співробітництво Льва Толстого і Якова Колубовського в журналі "Вопросы философии и психологии". Там само
 8. Русская интеллигенция: Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С.А. Венгерова, т. 1. СПб., 2001
 9. Смольніцька М. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871–1920 рр.). К., 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • БРОКГАУЗА И ЕФРОНА ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • ГЛУХІВ
 • ГОГОЦЬКИЙ СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ
 • КОЛЕГІЯ ПАВЛА ҐАЛАҐАНА
 • НІЖИН
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)