ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Руденко Н.М. КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Komisiya_VV_v_Ukr (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Почала діяльність як спец. група зі збору й систематизації документів періоду воєн. часу (див. Велика вітчизняна війна Радянського Союзу 1941–1945), що була створена в АН УРСР (нині Національна академія наук України) майже одночасно з укомплектуванням у січ. 1942 робочого складу Комісії з історії вітчизн. війни АН СРСР. Як самостійна н.-д. установа в системі АН УРСР була створена згідно з постановою Президії АН УРСР, ухваленою в трав. 1944 – після повернення установ АН УРСР до Києва. Цій постанові передували: рішення ЦК КП(б)У, ухвалене 24 січ. 1943, про створення при ЦК КП(б)У Комісії з історії вітчизн. війни в УРСР, а також постанова політбюро ЦК КП(б)У від 12 лют. 1944 про те, що Комісія з історії вітчизн. війни в УРСР діє при АН УРСР. У документах мала назви: Комісія з історії вітчизн. війни в Україні, Комісія з історії вітчизн. війни в Україні при АН УРСР, Комісія з історії вітчизн. війни при АН УРСР, Комісія з історії вітчизн. війни в Україні АН УРСР. Осн. її завданнями були: збір, систематизація, упорядкування, облік (фондовий і тематичний) та зберігання документальних матеріалів (друкованих, копійованих, рукописних, фотознімків) про події Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45 в цілому й боротьбу укр. народу разом з усіма народами СРСР проти гітлерівських загарбників зокрема, а також наук.-методичне кер-во роботою зі збирання документів на місцях, що проводилася обласними комісіями при обкомах КП(б)У та спеціальними комісіями сприяння при міськкомах і райкомах партії. Мала відділи: воєн.-партизан., окупаційного режиму, економіки воєн. часу, окупаційного режиму та економіки воєн. часу (існував з 1 серп. 1947), хроніки й бібліографії, фондів, "Персоналії Героїв". Діяльність комісії здійснювалася під постійним контролем ЦК КП(б)У. Була підзвітна Відділу сусп. наук АН УРСР і Плановій комісії АН УРСР. Від дня створення й до розформування її очолювали відп. працівники ЦК КП(б)У – спочатку К.Литвин, згодом І.Назаренко, а потім І.Слинько. Заст. голів комісії в різні роки були: М.Супруненко, Ф.Шевченко та П.Гудзенко, вченими секретарями – Д.Гак і П.Балковий. Відділи комісії очолювали: К.Деляуров, В.Клоков, М.Король, В.Котов, В.Руденєв, П.Шапа та ін. Наук. співробітниками були Г.Береза, Д.Берлінський, А.Буцик, П.Городній,М.Погребінський, Т.Халепо, П.Шилохвост та ін. За усі роки діяльності комісії її співробітниками були бл. 150 осіб наук., наук.-допоміжного й адм.-госп. персоналу. Комісія зібрала й систематизувала понад 7 тис. одиниць зберігання різних документів і матеріалів з історії діючих бойових частин, партизан. з'єднань, про героїчну працю рад. людей, зокрема: матеріали Українського штабу партизанського руху (УШПР; передані 15 жовт. 1946), стенографічні записи спогадів учасників і сучасників війни (понад 600 одиниць зберігання), документальні матеріали різних орг-цій, установ, підпр-в, а також матеріали, зібрані під час експедицій, організованих у р-ни бойових дій тощо. Нині ці документи зберігаються в Центр. держ. архіві громад. об'єднань України (фонд 166) і в Центр. держ. архіві вищих органів влади та управління України (фонд 4620). Зусиллями працівників комісії проведена велика підготовча робота зі складання хроніки війни і хронол. довідників на місцях, з підготовки окремих серій документальних збірників, а також монографічних розвідок, істор. нарисів – основи для написання майбутніх фундаментальних досліджень про Велику вітчизн. війну Рад. Союзу 1941–45. Низка праць (зб. документів, істор. нариси, монографічні розробки) вийшла друком: частина – у період існування установи, частина – після її реорганізації. За час діяльності комісії як н.-д. установи в системі АН УРСР 11 її н. с. захистили канд. дис., 5 закінчили підготовку дисертацій. Комісія була опорним пунктом (за рішенням ЦК КП(б)У від 17 січ. 1947) написання дис. з історії Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45 для пошукачів з різних установ УРСР. Від моменту одержання матеріалів УШПР і до часу передачі до Комісії у справах колиш. партизанів Вітчизн. війни при Президії ВР УРСР (див. Комісія у справах колишніх партизанів) картотеки та списків особового складу партизанських формувань України (22 липня 1949) вона виконувала довідкову роботу, пов'язану з запитами установ і окремих громадян, що до неї надходили з приводу тих чи ін. персоналій.

За постановою Президії АН УРСР від 16 черв. 1950 реорганізована у воєн.-істор. від. Ін-ту історії України АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України).

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской ССР. 1936–1986 гг. К., 1986
 2. Руденко Н.М. Про створення Комісії з історії Вітчизняної війни АН УРСР. В кн.: Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей, вип. 1. К., 1997
 3. Її ж. Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни АН УРСР по створенню документальної бази. Там само, вип. 3. К., 1999.

Посилання:
 • БУЦИК А.
 • ГУДЗЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КЛОКОВ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 • КОМІСІЯ У СПРАВАХ КОЛИШНІХ ПАРТИЗАНІВ
 • КИЇВ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЗАРЕНКО ІВАН ДМИТРОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • СЛИНЬКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ (УШПР
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.

 • Пов'язані терміни:
 • КЛОКОВ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
 • КОТОВ ВІКТОР НИКИФОРОВИЧ
 • ЗБАНАЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛІФЕРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)