ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА

  Бібліографічне посилання: Усенко І.Б. КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Komisiya_radyanske_pravo (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА

КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА – наук. установа ВУАН (нині Національна академія наук України). Заснована в жовт. 1927 за ініціативою А.Кристера. З 1929 називалася Комісією рад. права, з 1930 – Комісією для вивчення рад. права і буд-ва. Належала до 3-го (Соціально-екон.) відділу ВУАН, а з квіт. 1931, відповідно, до нової структури ВУАН, входила до Філос.-соціологічного циклу 2-го (Соціально-екон.) від. ВУАН. До першого складу комісії увійшли на правах позаштатних співробітників: А.Кристер (голова), В.Карпека, М.Мітіліно, М.Товстоліс, Б.Язловський (секретар) та О.Добров. На поч. 1928 до комісії увійшов штатний наук. співробітник Є.Єзерський. Об'єктом досліджень комісії мало стати рад. цивільне право в широкому його розумінні (тобто включаючи торг., пром., трудове і земельне право). З часом завдання розширилися, комісію було реорганізовано в секцію цивільного права; 1928 утвореносекцію кримінального права(О.Малиновський, М.Паше-Озерський, М.Чельцов-Бебутов, С.Борисенок, О.Щербак, С.Ейсман та І.Бабат, згодом – С.Тихенко, О.Тутковський, М.Сікорський, О.Захарченко), секцію земельного права (А.Кристер, М.Гершонов, Є.Єзерський, Б.Язловський, В.Завітневич та кілька юристів-практиків; ці ж особи увійшли й до складу утвореної при комісії в трав. 1929 спец. секції з обговорення засад Земельного кодексу), секцію адм. права (О.Бутовський, М.Товстоліс, В.Завадський, В.Степаненко, Д.Пожарський та ін.).

Осн. напрямами наук. діяльності комісії були: вивчення чинного рад. права, бібліогр. праця, участь у законотворчих роботах, юрид. консультування держ. установ. Об'єднуючи сили науковців і юристів-практиків, комісія брала участь в опрацюванні низки найважливіших кодифікаційних проектів (цивільного, цивільно-процесуального, земельного та ін. кодексів), стала центром їх наук. обговорення. Особливо ретельно розглядалися підготовчі матеріали до Госп. кодексу, який планувалося прийняти на зміну Цивільному кодексу УСРР.

Офіц. органом комісії було видання "Наукові досліди та розвідки Комісії радянського права", єдиний випуск якого, присвячений проблемам адм. права, вийшов 1929 за ред. А.Кристера. Підготовлений 1930 2-й випуск не було опубліковано з ідеологічних мотивів. Крім того, члени комісії підготували низку бібліографічних оглядів, опубл. в академічному наук. ж. "Україна", і кілька наук. статей та ін. публікацій у фахових юрид. журналах "Вісник радянської юстиції" і "Червоне право". Найбільший інтерес становлять статті А.Кристера, М.Мітіліно та Б.Язловського про проект Госп. кодексу, М.Гершонова про зміни в земельному законодавстві, М.Паше-Озерського та М.Чельцова-Бебутова з проблем кримінального права. До доробку комісії входить монографія О.Малиновського "Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами" (1928). На поч. 1930-х рр. відбулася різка зміна осн. напрямів діяльності комісії, зумовлена припиненням кодифікаційних робіт в умовах згортання нової економічної політики, формування адм.-командної системи. Центр. місце посіли питання рад. буд-ва: нове районування, діяльність органів влади в районах суцільної колективізації сільського господарства, організація сільс. рад тощо. 1930 при комісії було засновано Кабінет рад. буд-ва, який мав стати центром відповідної теор. і методичної роботи. В ньому планувалося зосереджувати законодавчі й бібліографічні матеріали, аналізи суд. практики. Відповідно змінено назву комісії на Комісію для вивчення рад. права і буд-ва. Формально її очолив М.Палієнко, обраний 1930 академіком ВУАН за спеціальністю "державне право". Реально обов'язки кер. комісії 1930–32 виконували А.Кристер, М.Лозинський, Г.Розенблат. Склад комісії скоротився, багатьох її працівників було репресовано або звільнено, а на їхні місця поставлено осіб з комуніст. світоглядом. 1931 скасовано поділ комісії на секції, в її складі залишилося тільки 7 науковців (М.Палієнко, А.Кристер, І.Сіяк, Р.Бабун, М.Лозинський, Г.Розенблат, Б.Лехтман). Номінально існував поділ на сектор рад. буд-ва (очолював І.Сіяк) і сектор рад. права (на чолі з Р.Бабуном).

Приблизно із серед. 1931 в комісії почався процес "методологічного переозброєння". У планах на 1932 чільне місце посіли правові проблеми класової боротьби, протидії бюрократизму та шкідництву, критики "концепції держави українського націоналізму". Планувалося і опрацювання проблем теорії законодавства, судоустрою, цивільного і трудового права, але лише у світлі соціаліст. реконструкції, планового госп-ва тощо. Суто юрид. характер мала лише тема досліджень М.Палієнка "Право громадянства в СРСР і за кордоном". У квіт. 1932 через переїзд до Харкова і заг. переобтяженість обов'язками комісію залишив Р.Бабун, ін. члени змушені були по кілька місяців проводити в різних відрядженнях (насамперед на селі з метою організації посівної), через що обсяг результатів наук. досліджень помітно зменшився. Разом з тим у черв. 1932 було ухвалено рішення заснувати в комісії секцію міжнар. права на чолі з М.Лозинським.

У лют. 1934 у зв'язку з реорганізацією ВУАН комісія була ліквідована, її працівники увійшли до складу Кабінету радянського будівництва і права при Президії ВУАН, через кілька місяців цей кабінет також припинив існування. Згодом арешт і страта А.Кристера (1937) стали приводом для звинувачення комісії в антирад. діяльності і наук. безплідності.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Усенко І.Б. Юридична академічна наука у 1918–1941 роках. В кн.: Академічна юридична думка. К., 1998.

Посилання:
 • КАБІНЕТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА І ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДІЇ ВУАН
 • ХАРКІВ
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КРИСТЕР АРНОЛЬД ЕДМУНДОВИЧ
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • СІЯК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • УКРАЇНА -ЖУРНАЛ (1914-1918, 1924-1932)

 • Пов'язані терміни:
 • КАБІНЕТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА І ПРАВА ПРИ ПРЕЗИДІЇ ВУАН
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)