ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1    Том (Україна - Українці) Кн. 2
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Усенко І.Б. КОНИСЬКИЙ Олександр Якович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Koniskii_O (останній перегляд: 18.02.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

КОНИСЬКИЙ Олександр Якович (літ. псевдоніми – О.Верниволя, Ф.Горовенко, О.Перебендя, Полтавець та ін.; 18(06).08. 1836–12.12(29.11).1900) – письменник, публіцист, громад. діяч. Належав до роду Кониських. Н. на х. Переходівка (нині село Ніжин. р-ну Черніг. обл.). Закінчив Ніжин. дворянське уч-ще та Черніг. гімназію. Після невдалої спроби здобути вищу освіту в Ніжин. юрид. ліцеї (див. Ніжинський історико-філологічний інститут князя Безбородька) і відбуття військ. служби з 1854 служив на низових посадах у Кримінальній палаті в Полтаві. Здав екстерном іспити на кандидата прав, а після селянської реформи 1861 зайнявся адвокатською практикою, сподіваючися захищати інтереси "визволених невільників". Опублікував кілька праць на професійні теми, зокрема статтю "Судебные следователи в Полтавской губернии" ("Московские ведомости", 1861). Вів активну літ. (з 1858) і громад. діяльність, був членом київ. громади (див. Громади), займався організацією недільних шкіл. Опублікував укр. прописи (1862), підручник з арифметики (1863), а 1882 – читанку для укр. шкіл. Підготував також підручник про закони, потрібні селянам, який, однак, не був дозволений до друку цензурою. В січ. 1863 був заарештований і в позасудовому порядку висланий до Вологди (нині місто в РФ), потім – до Тотьми (нині місто Вологодської обл., РФ). 1865 отримав дозвіл виїхати за кордон для лікування. 1866 вернувся в Україну і від кінця року жив у Катеринославі (нині м. Дніпропетровськ), перебуваючи під гласним поліцейським наглядом. Займався адвокатською та літ. працею. Від 1872 після зняття нагляду переселився до Києва. Упродовж 1869–73 опублікував бл. 15 статей з питань цивільного процесу у фаховому ж. "Судебный вестник". Був одним з ініціаторів заснування 1873 у Львові Літературного товариства імені Шевченка. У 1880-х рр. обирався гласним Київ. міської думи, тоді ж захопився проблематикою звичаєвого права. Опублікував у виданні полтав. губернського земства "Земский обзор" статтю "Мировой суд и народные обычаи" про нехтування мировими суддями (див. Мировий суд) звичаєвого права (1883) та "Письма из Юго-Западного края" про правовий режим чиншового володіння (1884; див. Чинш). Вів активну публіцистичну діяльність в Галичині, зокрема, тривалий час матеріально й інтелектуально підтримував літ.-наук. і політ. час. "Правда", який відіграв визначну роль у формуванні укр. нац. свідомості. У цьому виданні опублікував кілька оглядів про держ. лад європ. країн, проблемні статті про земельну власність і правовий статус укр. селянства, переклад укр. мовою статті рос. адвоката і громадського діяча В.Танєєва "Права чоловіка в імперії Російській" (1890). Був ініціатором перетворення в 1892 Літ. т-ва імені Шевченка в Наукове товариство імені Шевченка. Автор двотомної біографії Т.Шевченка "Тарас Шевченко-Грушівський" (1898), численних поезій і прозових творів, найвідоміші серед яких "Семен Жук і його родичі" (1873) і "Юрій Горовенко" (1883), у них порушуються питання нац. відродження України. Значна частина його літ. творів містить у своїй основі юрид. сюжети, викриває негативні явища в діяльності царської адміністрації і суду, здирництво тогочасної адвокатури: "Суддя Гарбуз" (1875), "Антін Калина" (1881–82), "Народна педагогія" (1886), "Стельмахи" (1887), "Козарський ланок", "У “тісної баби”" (обидва – 1889), "Баба Явдоха" (1897), "Ранком в Алупці" (1898), "Сікутор", "Хвора душа" (обидва – 1899), "Бугай" (1901), "Наввипе-редки" (1903). Йому належить цикл "оповідань з кримінальної хроніки": "Каторжний", "Тюрма за волю" (обидва – 1881), "Драма в тюрмі", "Чи злочинець, чи ненужний" (обидва – 1885), "Конокрад Іван Дранка" (1887). Кілька поезій присвятив темі тюрми, заслання і каторги. Опублікував казку-пародію на царський суд "Собача правда" (1894).

П. у м. Київ.

Збірки його вибраних творів публікувалися 1899–1903, 1927, 1986, 1990.

Національний гімн на його слова в обробці О.Кошиця і музику М.В.Лисенка "Боже Великий Єдиний, нашу Вкраїну храни" традиційно використовується в церемонії інавгурації Президента України та під час ін. офіц. урочистостей.

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. Доманицкий В. Библиографический указатель сочинений А.Я. Конисского, написанных по-малорусски. "Киевская старина", 1901, № 1
 2. Франко І. Олександр Якович Кониський. "ЛНВ", 1901, кн. 1
 3. Авдикович О. Огляд літературної діяльності Олександра Кониського. Перемишль, 1908
 4. Єфремов С. Вступна стаття. В кн.: Кониський О. Вибрані твори, кн. 1. К., 1927
 5. Сиваченко М.Є. Олександр Кониський. В кн.: Кониський О.Я. Оповідання. Повість. Поетичні твори. К., 1990.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧИНШ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРОМАДИ
 • ІНАВГУРАЦІЯ
 • КОНИСЬКІ
 • КОШИЦЬ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • МИРОВИЙ СУД
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
 • НІЖИНСЬКИЙ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА
 • ПОЛТАВА
 • ПРАВДА
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • СЕЛЯНСТВО
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ЗЕМСТВА
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОТЕКА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • БІБЛІОТЕКИ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ДІЛО
 • ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
 • ГРОМАДИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КОНИСЬКІ
 • КОНОНЕНКО МУСІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КИРЧІВ БОГДАР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МОВА-ЛИМАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НОВА ЕРА
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • ПЧІЛКА ОЛЕНА
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • СЛОВО - ЧАСОПИС
 • СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
 • СИВАЧЕНКО МИКОЛА ЄФРЕМОВИЧ
 • ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
 • ВІК
 • ВОВК-КАРАЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ НИКОДИМОВИЧ
 • ЗОРЯ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БЕЗПАРТІЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУБДО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)