ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ

  Бібліографічне посилання: Кашуба М.В. КОНИСЬКИЙ Георгій [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Konisky_G (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ

КОНИСЬКИЙ (у польських творах Koniński) Георгій (до постригу – Григорій Осипович); 31 (20).11.1717–24(13).11.1795) – церк. та громад. діяч, філософ і письменник. Належав до роду Кониських. Н. в м. Ніжин. Закінчив Київ. акад. (див. Києво-Могилянська академія), залишився там викладати поетику, згодом – курс філософії й богослов'я. 1744 прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі. У філософії підтримував орієнтацію на європ. раціоналізм, був прихильником викладання розділу моральної філософії, запровадженого (Феофаном Прокоповичем). Прочитав студентам акад. два філос. курси, перший з яких (1747–48) ґрунтувався на інтерпретаціях системи Арістотеля, а другий (1749–51) більше тяжів до системи Р.Декарта й був зорієнтований на здобутки природничих наук. 1751–55 – ректор академії. Автор проекту перебудови системи навчання в Україні в напрямі наближення її до тогочасного природознавства. Від 1755 до кінця життя – єпископ Могильовський (від 1772 – єпископ Могильовський, Мстиславський і Оршанський) єдиної на той час у Білорусі правосл. єпархії. 1762 виступив з вірнопідданницькою проповіддю на коронації рос. імп. Катерини II в Москві, 1765–66 перебував у Санкт-Петербурзі, 1767–68 жив у Варшаві. При підтримці рос. цариці вів переговори з польс. королем Станіславом-Августом Понятовським щодо поліпшення статусу православних у Речі Посполитій і обмеження наступу унійної церкви. Від 22 верес. 1783 – чл. Найсвятішого Синоду (див. Синод). Відстоював православ'я навіть під загрозою смертельної розправи. Заснував у Могильові (нині місто в Білорусі) школу на зразок Київ. колегіуму. Опублікував як підручник курс поетики Феофана (Прокоповича).

В укр. літ. увійшов як автор драми-мораліте "Воскресіння мертвих", де гостро звучить соціальна тема – пригноблення пересічних козаків старшиною. Написав кілька віршів, а також істор. досліджень польс. та укр. книжною мовами, де на основі зібраних документів відстоював незаконність унії (див. Берестейська церковна унія 1596) на укр. і білорус. землях. Прославився як палкий проповідник. Опубліковані та рукописні тексти його проповідей свідчать про його громадян. позицію: боротьбу проти хабарництва в судах та держ. установах, пропаганду освіти серед широких верств нас., осуд жорстокої експлуатації людини людиною та невігластва як основи рабства.

У кількох списках "Історії Русів" та в її першому виданні (1846) К. вказаний автором цього твору.

П. у м. Могильов.

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Praecepta de arte poëtica. 1746 (рукопис)
 2. Prawa i wolności dyssydentów w naboźeństwie chrześcijańskim w Koronie Polskiej i w Welkim Xięstwie Litewskim. Warszawa, 1767
 3. О должнос-тях пресвитеров приходских. К., 1789, 1799 (у співавт.)
 4. Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, ч. 1–2. СПб., 1835
 5. Філософські твори, т. 1–2. К., 1990.v
Література:
 1. Возняк М. Історія української літератури, т. 3. Львів, 1922
 2. Кашуба М.В. Георгий Конисский. М., 1979
 3. Георгій Кониський: Світогляд та віхи життя. К., 1999.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРІСТОТЕЛЬ
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОНИСЬКІ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • МОСКВА
 • НІЖИН
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СТАНІСЛАВ-АВГУСТ ПОНЯТОВСЬКИЙ
 • СИНОД
 • ВАРШАВА

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ГРЕБНИЦЬКИЙ ФЛОРІЯН МИХАЙЛОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КОНИСЬКІ
 • КОНОНОВИЧ-ГОРБАЦЬКИЙ (ГОРБАЦЬКИЙ) ОСИП
 • ЛОБИСЕВИЧ ОПАНАС КИРИЛОВИЧ
 • ПАСКЕВИЧ (ПАСЬКЕВИЧ) ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • РУМЯНЦЕВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
 • ШКІЛЬНА ДРАМА
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 • ЗНАЧКО–ЯВОРСЬКИЙ МЕЛЬХІСЕДЕК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)