ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОРОЛЮК ВОЛОДИМИР ДОРОФІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Удод О.А. КОРОЛЮК Володимир Дорофійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Korolyuk_V (останній перегляд: 21.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОРОЛЮК ВОЛОДИМИР ДОРОФІЙОВИЧ

КОРОЛЮК Володимир Дорофійович (28.02.1921–1981) – історик, славіст. Д-р істор. н. (1965), проф. Н. в м. Кутаїсі (Грузія). 1938–43 навч. в Моск. ун-ті. Учень В.Пічети, під керівництвом якого, навчаючись в аспірантурі (1943–47), підготував і захистив 1948 канд. дис. з історії російсько-польс. відносин у перші роки Північної війни 1700–1721. Від 1947 працював у Ін-ті слов'янознавства АН СРСР (нині – Ін-т слов'янознавства і балканістики РАН): спочатку – н. с., а від 1965, після захисту як докторської дис. монографії "Западные славяне и Киевская Русь в Х–ХI вв.", – завідуючим сектором (спочатку – слов'яно-герм. відносин, згодом – історії середніх віків). Був заст. гол. ред. ж. "Советское славяноведение".

Його осн. праці присвячені питанням історії формування слов'ян. та східнороманських народностей, розвитку феод. відносин і держав у сх. і зх. слов'ян, міжнар. відносин епохи раннього середньовіччя в Центр. і Сх. Європі, російсько-польс. відносин 16–18 ст., слов'яно-герм. відносин. Вони ознаменували відродження славістики в СРСР у 2-й пол. 20 ст. Особливу увагу приділяв вивченню етнічної самосвідомості, розробляв методику аналізу письмових джерел для її (етнічної самосвідомості) дослідження. Увів поняття "контактна зона" для означення регіону контактів між народами, які належали до різних цивілізацій. Автор низки глав та розділів і водночас член редколегій колективних праць: "Історія Польщі" (т. 1–3, 1954–56), "Історія Чехословаччини" (т. 1–2, 1956–59), "Нариси історії СРСР періоду феодалізму" (1955).

П. у м. Москва.

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Ливонская война. Из истории внешней политики Русского централизованного государства во второй половине XVI в. М., 1954, 1984
 2. Давнепольское государство. М., 1957
 3. Западные славяне и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964
 4. Основні етапи розвитку ранньофеодальної державності у східних і західних слов'ян. "УІЖ", 1969, № 12
 5. Валахи и славяне русской летописи. Кишинев, 1971
 6. Славяноведение. В кн.: БСЭ, т. 23. М., 1976
 7. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья: Политическая и этническая история. М., 1985.
Література:
 1. Флоря Б.Н. Владимир Дорофеевич Королюк: (Очерк творческого пути). В кн.: Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья: Политическая и этническая история. М., 1985
 2. Флоря Б.Н. Владимир Дорофеевич Королюк (1921–1981). В кн.: Портреты историков, т. 3: Древний мир и средние века. М., 2004.

Посилання:
 • ДЕРЖАВА
 • МОСКВА
 • ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СЛАВІСТИКА
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ЛЮБЕЦЬКА БИТВА 1016


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)