ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"КОСМОС", ВИДАВНИЦТВО

  Бібліографічне посилання: Рубльов О.С. "КОСМОС", видавництво [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kosmos_Vidavnitstvo (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОСМОС, ВИДАВНИЦТВО

"КОСМОС", видавництво – укр.-амер. видавниче т-во комуніст. спрямування. Створене 21 лют. 1922 у Варшаві представниками закордонних дипломатичних місій УСРР й діячами Комуніст. партії Сх. Галичини (з 1923 – Комуністична партія Західної України) С.Вікулом, Н.Калюжним, П.Ладаном, К.Максимовичем та О.Ниткою. На установчому засіданні до членів т-ва було кооптовано П.Дятлова. Метою т-ва проголошувалося "дати українським трудящим масам добру, бездоганно видану з технічного, стилістичного й наукового боку книжку в згоді з певним пляном, який охопив би цілий цікль літератури науково-соціялістичної, шкільно-педагогічної, технічно-природознавчої і красного письменства", й поширення цих видань серед укр. трудової еміграції в Канаді, США та інших країнах. Правління "К." перебувало в Берліні (Німеччина). Очолювали т-во П.Ладан – адміністратор (директор), Є.Касьяненко – редактор, П.Дятлів – видавець. Осн. капітал т-ва визначався в сумі 5 тис. дол. США й розбивався на 500 акцій по 10 дол. США. Першими акціонерами т-ва, крім засновників, стали В.Блакитний, Г.Гринько, Д.Кудря, М.Полоз, Х.Раковський, І.Сіяк, О.Шумський та ін. До акціонерів належали також укр. північноамер. робітничі й комуністичні організації й товариства.

Книжки друкувалися переважно в Німеччині. Т-во надавало допомогу УСРР у налагодженні видавничої справи, забезпечувало підручниками Наркомос УСРР, використовуючи сприятливу екон. кон'юнктуру й коливання валютних курсів у Німеччині й Австрії. Друкувало в укр. перекладі твори К.Маркса – "Заробітна плата, ціна й зиск", "Злидні філософії" (обидві 1923), "До критики політичної економії", "Горожанська війна у Франції" (обидві 1924); Ф.Енгельса – "Анти-Дюрінг", "Людвіг Фаєрбах", "Революція і контрреволюція в Німеччині" (усі 1924); соціально-екон. й сусп.-політ. літературу марксистського спрямування – О.Ауссем "Історія боротьби праці за визволення. Ч. 1: До наукового соціялізму" (1923) та "Комунізм: Історія. Ч. 1" (1924); А.Богданов "Червона Зоря: Утопія" (1922); М.Бухарін "Теорія історичного матеріялізму" (1923); Б.Горєв "Матеріялізм – філософія пролєтаріяту" (1923); С.Пилипенко "Євангелля часу" (1924); А.Річицький "Тарас Шевченко в світлі епохи: Публіцистична розвідка" (1923); Ю.Стеклов "Карл Маркс, його життя і діяльність" (1922); Л.Троцький "Тероризм і комунізм" (1923) та ін. Випустило окремі твори Дж.Лондона (роман "Залізна п'ята", 1924), Е.Мюзама ("Юда: Робітнича драма на 5 дій", 1923), Е.-Б.Сінклера ("Джімі Гігінс", "100 %", "Мене зовуть теслею" – усі 1924); посібник О.Синявського "Порадник української мови" (1922) та ін. Частина накладів, а також матриці підготовлених книжок надсилалися до України, де харків. представництво "К." друкувало потрібну кількість примірників. Товариство неофіційно забезпечувало друк видань КПСГ–КПЗУ й радянофільського час. "Нова громада", редагованого С.Вітиком. "Космос" мав зв'язки з міжнар. асоціацією прогресивних письменників і діячів к-ри "Кларте", очолюваною А.Барбюсом. У підготовці видань т-ва брали участь М.Йогансен, Є.Касьяненко, О.Олесь, С.Пилипенко, М.Порш, В.Сімович, В.Шопінський та ін. У лип. 1924 злилося з харків. вид-вом "Червоний шлях".

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. Ярошенко А.Д. Визначний діяч КПЗУ: До 70-річчя з дня народження П.С. Ладана. "УІЖ", 1962, № 1
 2. За правильне висвітлення історії Комуністичної партії Західної України. "Комуніст України", 1963, № 8
 3. За правильное освещение истории Коммунистической партии Западной Украины. "Коммунист", 1963, № 10
 4. Борці за возз'єднання: Біографічний довідник. Львів, 1989
 5. Рубльов О.С., Синицький П.Е. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х років: Співробітництво Н.Суровцової у часописі "Нова Громада". "Проблеми історії України ХIХ – початку ХХ ст." (К.), 2007, вип. 13.

Посилання:
 • БЛАКИТНИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ДЯТЛОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
 • ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ
 • ГРИНЬКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КАЛЮЖНИЙ НАУМ МИХАЙЛОВИЧ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • ЛАДАН ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • МАРКС К.
 • ОЛЕСЬ ОЛЕКСАНДР
 • ПОЛОЗ (ПОЛОЗОВ) МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОРШ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СІЯК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ВАРШАВА
 • ВІКУЛ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ВІТИК СЕМЕН ГНАТОВИЧ
 • ЙОГАНСЕН МАЙК ГЕРВАСІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • ЛАДАН ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • МАРКС КАРЛ ТА УКРАЇНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)