ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОСТРУБА ТЕОФІЛ

  Бібліографічне посилання: Герасимова Г.П. КОСТРУБА Теофіл [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kostruba_T (останній перегляд: 16.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОСТРУБА ТЕОФІЛ

КОСТРУБА Теофіл (чернече ім'я – Теодосій; 26.05.1907–03.03.1943) – історик, літературознавець, журналіст, поліглот (знав 11 мов), перекладач, бібліограф, редактор, чл. Наукового товариства імені Шевченка (1927), чернець-василіанин (див. Василіани), громад. діяч. Н. в с. Стара Ягільниця (нині село Чортківського р-ну Терноп. обл.) в сім'ї нар. вчителя. Дитячі роки провів у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ). 1922 вступив до 4-го класу Чортківської г-зії, однак через тяжку хворобу після 1-го півріччя повернувся до своєї родини, у с. Білобожниця (нині село Чортківського р-ну). 1924–28 займався самоосвітою та громад. діяльністю, зокрема в читальні "Просвіти" (див. Просвіти), т-ві "Луг", театральному гуртку. Від 1928 жив у Львові. 1930 здав екстерном екзамени на атестат зрілості в Академічній г-зії у Львові. 1928 надрукував свою першу статтю "Ще до генези форми українських дум" ("Записки Наукового товариства імені Шевченка", т. 149). 1932–35 був співвидавцем ж. "Хліборобський шлях". 1935–39 навч. у Львів. ун-ті на філос. і богословському ф-тах, одночасно працював у НТШ в історично-джерелознавчій комісії та комісії старої і нової укр. історії. За його ініціативи в 1936/37 академічному році при НТШ був організований неофіц. семінар з історії України для студентів-українців Львів. ун-ту. Готував збірку джерел, перекладаючи їх на сучасну укр. мову й подаючи до них коментарі, та велику працю з історії України, деякі складові цієї роботи публікував окремими виданнями. Так з'явилися "Опис Скитії" Геродота, "Галицько-Волинський літопис" (т. 1–2, 1936) і "Повість временних літ" (т. 1, Львів, 1939). 1938 уклав підручну бібліографію з укр. історії.

Написав кілька монографій та кілька сотень наук. статей з історії України (переважно княжої доби), укр. церкви та літ. (зокрема великий "Вступ" до 2-го вид. "Антології українського католицького письменства"). Друкувався переважно в катол. виданнях. Після приєднання Зх. України до УРСР відмовився від запропонованої йому владою кафедри середньовічної історії України у Львів. ун-ті. 29 січ. 1940 митрополит А.Шептицький таємно висвятив його на священика. В останні роки свого життя був прикутий тяжкою хворобою до ліжка (туберкульоз кісток, ампутація ноги), однак продовжував працювати – диктував текст до книги про історію України. Незадовго до смерті склав чернечі обітниці (13 січ. 1943).

П. у м. Львів, похований на Личаківському цвинтарі.

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Гетьман Іван Скоропадський. Львів, 1932
 2. Володимир Великий. Станіслав, 1937
 3. Унія й православ'я в українській історії I пол. ХIХ ст. Львів, 1937
 4. Нариси з церковної історії України Х–ХIII ст. Львів, 1939
 5. Торонто, 1955
 6. Віра наших предків. Інсбрук, 1946
 7. Що таке католицька література. "Життя і слово", 1948/49
 8. Нарис історії України. Торонто, 1961
 9. Як Москва нищила українську церкву. Торонто, 1961.
Література:
 1. ох О. Теофіл Коструба. Учений праведник. Торонто, 1952
 2. Домбровський О. Теофіл Коструба. "Свобода" (Нью-Йорк), 1953, 1–2 квіт.
 3. Його ж. 25-ліття українського перекладу Геродотової Скитії. Там само, 1963, 7 берез.
 4. Світильник істини: Джерела до історії Української Католицької Богословської Академії у Львові. 1929–1944, ч. 1. Торонто–Чикаго, 1973
 5. Домбровський О. Семінар історії України при НТШ у тридцятих рр. "Український історик", 1973, № 1/2
 6. Те саме. В кн.: Домбровський О. Студії з ранньої історії України. Львів–Нью-Йорк, 1998
 7. Хорунжий Ю. Так скіфи ми чи ні? В кн.: Геродот. Скіфія. К., 1992
 8. Денека О. Коструба Теофіл. В кн.: Українська журналістика в іменах, вип. 3. Львів, 1996
 9. Ільків М. Культорологічні аспекти рукописної спадщини Теофіла Коструби. В кн.: Рукописна україніка у фондах ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Львів, 1999
 10. Теофіл Коструба – призабутий історик. "Український історик", 2004, № 3/4, 2005, № 1.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ГЕРОДОТ ТА ЙОГО ІСТОРІЇ ПРО СКІФІЮ
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • ЛИЧАКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР
 • ЛУГ
 • ЛЬВІВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • ПРОСВІТА (1868–1939)
 • ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРЕЙ
 • ВАСИЛІАНИ
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

 • Пов'язані терміни:
 • БРАТСТВО УКРАЇНСЬКИХ КЛАСОКРАТІВ-МОНАРХІСТІВ, ГЕТЬМАНЦІВ
 • ЛІТОПИС “ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ”
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ВАСИЛІАНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)