ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Плахонін А.Г. КОТЛЯР Микола Федорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kotlyar_M (останній перегляд: 18.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

КОТЛЯР Микола Федорович (н. 04.07.1932) – дослідник історії України середніх віків, нумізмат, джерелознавець, історіограф. Д-р істор. н. (1972), чл.-кор. НАН України (1995), засл. діяч н. і т. України (1996). Н. в м. Кам'янець-Подільськ (нині м. Кам'янець-Подільський). Закінчив Київ. ун-т (1956). Навч. в аспірантурі Держ. Ермітажу (м. Санкт-Петербург). Під наук. кер-вом д-ра істор. н. проф. І.Спаського 1965 захистив в Ін-ті історії АН СРСР канд. дис. на тему: "Галицька Русь 14–15 ст. (історико-нумізматичне дослідження)". Від 1965 працює в Ін-ті історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України). 1972 захистив тут докторську дис. на тему: "Грошовий обіг України доби феодалізму". 1982–96 – зав. сектором історії Київської Русі від. історії України середніх віків. Від 1996 – гол. наук. співробітник. Засновник наук. школи; підготував 3 докторів та 8 кандидатів істор. наук.

На початку наук. кар'єри викладав у Київ. пед. ін-ті (нині Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова) та в Київ. філіалі Львів. поліграфічного ін-ту імені І.Федорова. Пізніше у різні роки викладав в ун-тах Варшави, Кракова, Венеції, Падуї (обидва останні міста в Італії), Стокгольма, Упсали (обидва міста в Швеції) та ін. навч. закладах. Професор Львів. ун-ту (нині Львівський національний університет) та Міжнар. славістичного ун-ту (м. Київ). Стипендіат Нац. істор. музею Швеції (1991–93) та Венеціанського університету. Іноз. член польського археол. і нумізматичного т-ва. Співорганізатор щорічної міжнар. наук. конференції "Восточная Европа в древности и средневековье. Пашутинские чтения" (Москва). У різні роки – чл. Нумізматичної комісії АН СРСР та Укр. к-ту славістів. Є віце-президентом Асоц. візантиністів України; чл. редколегії журналів "Український історичний журнал" і "Архіви України". В останні роки активно співпрацює з ж. "Київська старовина"; є чл. редколегії "Енциклопедії історії України", "Энциклопедии Древней Руси" (Москва).

Визнаний фахівець з історії грошового обігу Сх. Європи доби середньовіччя, істор. метрології. В останні десятиріччя досліджує історію Пд. земель Русі, зокрема Галицьких та Волинських. Почавши з історико-географічних розвідок, поступово зосередився на письмових пам'ятках – літописах. Розвинув напрацювання своїх попередників – О.Шахматова, М.Грушевського, В.Пашута, Л.Черепніна – і переконливо довів, що пам'ятка, яка відома як Галицько-Волинський літопис, – це не літопис як такий, а збірка повістей, що свого часу були об'єднані й упорядковані за взірцем літопису. Підготував і видав коментоване видання Галицько-Волинського літопису в Україні та Росії.

Автор бл. 450 наук. праць, з них 36 монографій. Серед них: "Галицька Русь 14–15 ст. (історико-нумізматичне дослідження)" (К., 1968); "Грошовий обіг на території України доби феодалізму" (К., 1971); "Знахідки монет на території України 14–17 ст., 18 ст." (Краків–Варшава–Гданськ, 1976–1977 (польс. мовою)); "Нариси обігу і лічби монет на Україні 14–18 ст." (К., 1981); "Киев древний и современный" (К., 1982 (у співавт.)); "Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси 9–13 вв." (К., 1985); "Древняя Русь и Киев в летописных преданиях и легендах" (К., 1986); "Галицько-Волинський літопис" (К., 1993); "Давньоруські монетні гривні" (Стокгольм, 1995 (англ. мовою)); "Русь язичницька" (К., 1995); "Історія України в особах: Давньоруська держава" (К., 1996); "Полководцы Древней Руси" (К., 1996, 2005); "Галицько-Волинська Русь" (К., 1998); "Древнерусская государственность" (СПб., 1998); "Галицько-Волинський літопис: текст, коментар" (К., 2002); "Історія дипломатії Південно-Західної Русі" (К., 2002); "Воєнне мистецтво Давньої Русі" (К., 2005); "Київський літопис" (К., 2008).

Лауреат Держ. премії України в галузі н. та т. (2001), премії імені М.Костомарова НАН України (2003).

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. "Вісник Національного банку України", 1995, № 4
 2. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник. К., 1998
 3. "А сє его сребро…": Збірник праць на пошану чл.-кор. НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. К., 2002
 4. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник. Серія "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 5. Плахонін А.Г. Микола Федорович Котляр. В кн.: Інститут історії України Національної академії наук України. 1936–2006. К., 2006.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХІВИ УКРАЇНИ
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КРАКІВ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МОСКВА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
 • ПАШУТО ВОЛОДИМИР ТЕРЕНТІЙОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СПАСЬКИЙ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • ВАРШАВА

 • Пов'язані терміни:
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
 • КОЛЕКТИВНОГО СЮЗЕРЕНІТЕТУ КОНЦЕПЦІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОЛЕГ ЯРОСЛАВИЧ
 • ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
 • РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ТЕКСТОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • УДІЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ
 • ЗБРОЄЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)