ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ковальчук О.О. КОВАЛЕНКО Олександр Борисович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kovalenko_O (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

КОВАЛЕНКО Олександр Борисович (н. 05.02.1951) – історик, дослідник історії Лівобережної України 17–19 ст., спеціаліст у галузі історіографії, джерелознавства, археографії, історичного краєзнавства. Канд. істор. н. (1980), доц. (1983), Заслужений працівник народної освіти України (1993). Н. в м. Чернігів. 1973 закінчив істор. ф-т Ніжин. пед. ін-ту. 1973–76 – наук. співробітник Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського. 1976–85 – асистент, ст. викладач, доц. каф-ри історії СРСР і УРСР, проректор Черніг. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка (з 1998 – Черніг. державний пед. університет ім. Т.Г.Шевченка). 1980 в Ін-ті історії АН УРСР захистив канд. дис. на тему: "В.Л. Модзалевський якісторик і джерелознавець". 1985–88 – на парт. роботі. Від 1988 працював у Черніг. пед. ін-ті ім. Т.Г. Шевченка: зав. кафедри історії України, декан істор. ф-ту. Від 1990 – голова правління Черніг. обласної орг-ції Всеукр. спілки краєзнавців. Від 1995 – заст. гол. ред. ж. "Сіверянський літопис". 2001–03 – заст. голови Черніг. облдержадміністрації з гуманітарних питань. 2003 – декан істор. ф-ту, проф. кафедри історії та археології України Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. Від 1991 – пров. н. с., зав. сектору, кер. Черніг. від-ня Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (за сумісництвом). Автор бл. 300 друкованих праць. Підготував 9 кандидатів істор. наук.

Нагороджений орденом "За заслуги" 3-го ст. (2001) та 2-го ст. (2007).

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. История городов и сел Украинской ССР. Черниговская область. К., 1983 (у співавт.)
 2. Історичне краєзнавство в Українській РСР. К., 1988 (у співавт.)
 3. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. К., 1990 (у співавт.)
 4. Чернигову – 1300 лет: Сборник документов и материалов. К., 1991 (у співавт.)
 5. Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки). К., 1991 (у співавт.)
 6. Очерки искусства Старой Украины. Чернигов (підготовка до друку і передмова). "Чернігівська старовина". Чернігів, 1992
 7. "Освічений гетьманат" Кирила Розумовського. В кн.: Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Четвертих Всеукраїнських читань. К.–Черкаси, 1994
 8. Павло Полуботок – політик і людина. Чернігів, 1995
 9. Богдан Хмельницький та Януш Радзивіл. В кн.: Богдан Хмельницький та його доба. К., 1996
 10. Археографічна діяльність В.В. Тарновського. В кн.: Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997
 11. Праця П.К. Федоренка "Архів Милорадовичів". В кн.: Студії з архівної справи та документознавства, т. 3. К., 1998
 12. Мартин Небаба. В кн.: Полководці Війська Запорозького: Історичні портрети, кн. 1. К., 1998
 13. Регіональна історіографія Північного Лівобережжя: витоки, еволюція спадщина. В кн.: Україна на порозі ХХI століття: актуальні питання історії. К., 1999
 14. Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, 1999, вип. 1 (у співавт.)
 15. Головні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігово-Сіверщині. "Краєзнавство", 2000, № 1–2
 16. Хроніка Івана Забіли про події 30–40-х рр. 18 ст. в Гетьманщині. В кн.: Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії 11–18 ст. К., 2000
 17. Нариси історії архівної справи в Україні. К., 2002 (у співавт.)
 18. Чернігівщина: факти, події, постаті. Чернігів, 2003 (у співавт.)
 19. Олександр Лазаревський і розвиток історичної науки в Україні у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. "Сумська старовина", 2004, № ХIII–ХIV
 20. "Лівобережна школа" в українській історіографії другої половини ХIХ – початку ХХ ст.: чернігівський сегмент. "Література та культура Полісся", 2005, вип. 29
 21. Історичний та статистичний опис Чернігова (переклад з рос., вступна стаття та примітки). Чернігів, 2007.
Література:
 1. Калібаба Д. Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини. Чернігів, 1998
 2. Ткаченко О. Головний історик міста починав на сторінках "Гарту". "Гарт", 1999, 10 грудня
 3. Полудень віку Олександра Коваленка. "Сіверянський літопис", 2001, № 1
 4. Коваленко Олександр Борисович. В кн.: Уславлені постаті України, 2002, вип. 1
 5. Українські історики: Біобібліографічний довідник, 2003, вип. 2, ч. 1
 6. Павленко С. Олександр Коваленко – науковець, педагог, краєзнавець. В кн.: Календар Чернігівського земляцтва у Києві на 2005 р. К., 2004
 7. Коваленко В.П.та ін. Кафедра історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2005.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)