ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОВАЛІВ ЛЕВКО БОРИСОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юренко О.П. КОВАЛІВ Левко Борисович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kovaliv_L (останній перегляд: 23.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОВАЛІВ ЛЕВКО БОРИСОВИЧ

КОВАЛІВ Левко Борисович (18 (06).12.1894–26.10.1937) – політ. та громад. діяч, публіцист, журналіст, учений. Н. в м. Харків у дворянській родині. Закінчив реальне уч-ще в Санкт-Петербурзі, там же навч. в комерційному уч-щі, а від 1913 – у Київ. комерційному ін-ті. Чл. Укр. студентської громади, Київ. групи укр. соціалістів-революціонерів. Від 1915 – інструктор с.-г. кооперативу Полтав. земства. 1917 – один із фундаторів Української партії соціалістів-революціонерів, чл. ЦК УПСР (1917–18), делегат Всеукраїнського національного конгресу 1917, чл. Української Центральної Ради. Заст. голови Полтав. земської управи і заст. губернського комісара. Депутат Всеросійських установчих зборів, делегат Першого Всеукраїнського з'їзду рад 1917 в Києві.

В УПСР – один із кер. лівого крила, чл. Лівобереж. бюро, голова Полтав. губернського комітету. Після розколу УПСР (трав. 1918), серед ініціаторів якого був К., – чл. ЦК, один із лідерів УПСР (боротьбистів). Один з організаторів парт. протигетьман. підпілля – кер. контррозвідки УПСР(боротьбистів), а на офіц. рівні – гласний Полтав. міськ. думи. Співпрацював із більшовиками. 1919 – чл. виконкому Київради, колегії Київ. ЧК, ВУЦВК. За Денікіна режиму в Україні 1919–1920 – чл. Закордонного бюро УКП (боротьбистів), вів переговори з В.Леніним, Г.Зінов'євим та ін. кер. РКП(б) про вступ УКП (боротьбистів) до Інтернаціоналу Комуністичного. У Житомирі редагував газ. "Пролетарська боротьба". При злитті Української комуністичної партії (боротьбистів) з КП(б)У увійшов до останньої, поділяючи гасло УКП(б): "Віллємось, розіллємось і заллємо КП(б)У".

Від лют. 1921 К. – заст. наркома закордонних справ УСРР, від берез. – чл. ВУЦВК. У листоп. 1921 вийшов з КП(б)У і РНК УСРР, мотивуючи цей крок хворобою та бажанням віддатися наук. діяльності. Працював у Києві, вивчаючи фотохімічні процеси. Піонер кольорової фотографіїта радіомовлення в Україні. 1925–26 – голова Укр. філії т-ва "Радіопередача", 1928–29 – редактор "Універсального журналу", ж."Фото для всіх", фундатор "Техно-мистецької групи А", автор наук. праць і наук.-популярних книг, художник, шахіст, знавець кількох іноз. мов. Від 1930 – аспірант у Харкові, потім у Моск. фіз.-хім. ін-ті ім. Карпова, від січ. 1934 – старший хімік цього ін-ту. 5 листоп. 1934 в Харкові заарештований органами НКВС УСРР. Разом з ін. колишніми діячами УКП(б) та відомими українськими письменниками звинувачений у належності до "Об'єднання українських націоналістів". Єдиний із заарештованих у цій справі не визнав провини і не назвав слідчим НКВС жодного прізвища. Засуджений до 10 років таборів, ув'язнений у БАМлазі (див. Гулаг); через деякий час страчений. Реабілітований у серпні 1956.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Юренко О. Живим у небуття: Л.Б. Ковалів. В кн.: Реабілітовані історією. К.–Полтава, 1992
 2. Його ж. Доля боротьбистів. "Рада" (К.), 1992, 27 листопада
 3. Його ж. Левко Борисович Ковалів. "УІЖ", 1993, № 1.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДЕНІКІНА РЕЖИМ В УКРАЇНІ 1919–1920
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУЛАГ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ КОМУНІСТИЧНИЙ, ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ, КОМІНТЕРН
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БОРОТЬБИСТІВ)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР)
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС 1917 Р.
 • ЖИТОМИР
 • ЗІНОВ'ЄВ ГРИГОРІЙ ОВСІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БОРОТЬБА
 • КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНОЇ БОРОТЬБИСТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПРАВА 1935


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)