ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 СТ.

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 ст. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kozacke_zvychaeve_pravo (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 СТ.

КОЗАЦЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 16–18 ст. – сукупність правових норм, вироблених у процесі виникнення козацтва українського та перетворення його на сусп. стан. Набуло поширення в побуті запорожців, а також козац. общин на тер. Лівобережної України, Правобережної України, Слобідської України, пізніше – у пд. р-нах (щоправда, всюди з помітним обмеженням його чинності законодавством Речі Посполитої або Рос. д-ви). Застосовувалося в діяльності нац. військ.-адм. і суд. установ, регулювало відносини людей щодо володіння землею, купівлі-продажу майна, впливало на їхні заняття ремеслами, промислами, торгівлею, на визначення виду покарання тощо. На Запорозькій Січі козац. звичаєвим правом керувалися всі офіц. особи. Ним передбачалися "вольності" для козаків, які мали "предки и отци их". Окремі його норми не були сталими. За умов монархічної форми правління в д-вах, до складу яких входили укр. землі, дію козац. звичаєвого права поступово було зведено нанівець. Окремі норми його зафіксовані в "Правах, за якими судиться малоросійський народ", "Екстракті малоросійських прав" 1767 та ін. кодифікаційних проектах і зб. нормативних актів.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Левицький О. По судах Гетьманщини: Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї половини ХVII віку. Х., 1930
 2. Слабченко М.Е. Опыты по истории права Малороссии ХVII и ХVIII вв. Одесса, 1911
 3. Черкаський І.Ю. Устрій та поступок правний козацьких судів на Гетьманщині. В кн.: Праці Комісії для виучування історії західноруського та українського права, вип. 6. К., 1929
 4. Федоренко П. Грабіж у побуті і праві Гетьманщини. В кн.: Студії з історії України науково-дослідної кафедри історії України в Києві, т. 3. К., 1930
 5. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в ХVII–ХVIII ст. (1648–1782). Львів, 1967
 6. Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі: Друга половина ХVII–ХVIII ст. К., 1994
 7. Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина ХV – середина ХVII ст.). К., 1997.

Посилання:
 • ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ 1767
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • НОВА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)