ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А. КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kozacki_litopysy (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ – умовна назва групи істор. пам'яток (поміж ними є як власне літописи, так і істор. повісті, щоденники та мемуари) про козац. добу в укр. історії. Ця назва увійшла до вжитку у 18 ст., тоді під "козацьким" розуміли все "українське". Починаючи з кін. 19 ст. до групи К.л. почали зараховувати лише 3 класичні пам'ятки укр. історіографії – це "Літопис Самовидця", літопис Г.Граб'янки та літопис С.Величка. Однак таке звуження змісту назви "козацькі літописи" не є виправданим, оскільки точності воно їй не додає, але потребує пошуку ін. назви для означення чималої низки джерел з традиційного для 18 ст. списку. Тому доцільно до групи К.л., окрім 3-х основних, додати принаймні ще кілька.

Першим козац. літописом був т. зв. Традиційний літопис, він містив повідомлення про пов'язані з історією козацтва події від 1506 або 1516 (похід козац. гетьмана П.Лянцкоронського проти ординців) до 1-ї пол. 17 ст. Цей літопис зберігся лише в складі пам'яток пізнішої доби.

Одним з наступних літописів, що були створені в період національної революції 1648–1676, є "Уманський літопис" (зберігся частково у складі "Кройніки" Ф.Софоновича та "Літопису Самовидця"), у ньому містяться повідомлення про події 1648–72.

Першим із літописів, який повноцінно зберігся до наших днів, є "Літописець" (1673) В.Дворецького, колиш. київ. полковника, про події часів нац.-визвол. війни та Руїни (див. Громадянські війни в Україні другої половини 1650 – першої половини 1660-х років). В його основу покладено 3-тю частину "Кройніки" Ф.Софоновича, при цьому скорочено відомості, які стосуються польс. історії і, навпаки, розширено свідчення з укр. історії за рахунок записів почутого від ін. та власних спогадів.

Три осн. літописи з групи К.л. (див. "Літопис Самовидця", Граб'янка Григорій Іванович і його літопис української історії та історії козацтва, Величко Самійло Васильович та його літопис) були створені на поч. 18 ст. Вони справили потужний вплив на подальший розвиток укр. історіографії. Так, на основі літопису Г.Граб'янки було створено "Короткий опис Малоросії", який, у свою чергу, став базовим для ін. пам'яток, зокрема "Літописця" Г.Покаса, "Літописця" І.Ананієвича та "Літописця" С.Дівовича.

Своєрідними літописами є істор. збірники, в яких поряд з копіями К.л. переписувачі та редактори вміщували також копії текстів гетьман. статей, договорів з Рос. д-вою та Річчю Посполитою, рос. царських (з 1721 – імператорських) та польс. королів. грамот, що стосувалися козацтва.

Авторами К.л. наступного періоду були представники козац. стану, які мали добру освіту, доступ до архівів і б-к, знали іноз. мови. Вони значно збагатили джерельну базу літописів і водночас більш критично ставилися до використовуваних джерел. Власне, термін "літопис" не зовсім відповідає жанрові, в якому працювали автори. Їхні твори поєднують у собі риси літопису, істор. повісті, щоденника і мемуара. У своїй більшості вони писані мовою, близькою до тогочасної укр. нар. мови, розраховані на широке коло читачів і несуть потужний публіцистичний заряд.

Характерними рисами, які притаманні авторам усіх цих "літописів", є палкий патріотизм, зацікавленість історією укр. козац. державності, самостійницькі або принаймні автономістські погляди, позитивне ставлення до козацтва та очолюваної ним нац.-визвол. боротьби укр. народу в 16–18 ст. Усі "літописи" мають світський характер. Гол. увага в них приділяється винятково воєн.-політ. подіям, тоді як перипетії реліг. життя, окрім заг. осуду політики реліг. дискримінації, що проводилася насамперед Річчю Посполитою, залишаються поза рамками викладу. Їхні автори нерідко розходилися в оцінці того чи того політ. чи держ. діяча (насамперед це стосується гетьманів), тієї чи тієї події, – а це дає досить цікавий матеріал для дослідження перебігу ідеологічної боротьби у 18 ст.

К.л. вплинули не тільки на укр. історіографію, а й на всю укр. к-ру 18–20 ст. Їхній вплив особливо чітко виявляється в творчості, зокрема, Т.Шевченка, П.Куліша та М.Костомарова.

Дж.: Літопис Самовидця. К., 1971; Величко С. Літопис, т. 1–2. К., 1991; Літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки. К., 1993.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Мыцык Ю.А. "Літописець" Дворецких – памятник украинского летописания XVII в. "Летописи и хроники. 1984". М., 1984
 2. Ковальский Н.П., Мыцык Ю.А. Украинские летописи. "Вопросы истории", 1985, № 10.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ДІВОВИЧ СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ
 • ДВОРЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • ГЕТЬМАН
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • КОРОТКИЙ ОПИС МАЛОРОСІЇ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КОЗАЦТВО
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ ПРЕЦЛАВ
 • МЕМУАРИ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ПОКАС ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СОФОНОВИЧ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ’Я ФЕОДОСІЙ
 • СТАНИ, УСТАЛЕНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ СУСП-ВАХ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС

 • Пов'язані терміни:
 • ФАЛЬСИФІКАТ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА
 • ЛИЗОГУБІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ЛУКОМСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МЕЖИГІРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЛІТОПИС
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)