ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЗЕЛЛЕК РАЙНГАРТ

  Бібліографічне посилання: Стельмах С.П. КОЗЕЛЛЕК Райнгарт [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kozellek_R (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЗЕЛЛЕК РАЙНГАРТ

КОЗЕЛЛЕК Райнгарт (Koselleck Reinhart; 23.04.1923 – 03.02. 2006) – нім. історик, основоположник впливового в історіографії напряму – історії понять, теоретик історичної науки. Н. в м. Герліц (Східна Пруссія). 1947–53 вивчав історію, соціологію, філософію і державне право в ун-тах Гайдельберг (Німеччина) та Брістоль (Англія). Його академічними вчителями були, зокрема, М.Гайдеґґер, Х.-Г.Гадамер, А.Вебер. 1954 захистив дис. (promotion) "Критика і криза", присвячену падінню моралі в буржуазному суспільстві епохи Просвітництва (після її видання вона була перекладена англ., іспан., італ. та франц. мовами). Працював викладачем в ун-ті Брістоль та асистентом істор. семінару ун-ту Гайдельберг. Від 1960 став постійним співробітником "Arbeitkreis für Moderne Sozialgeschichte" ("Творчої групи сучасної соціальної історії"; 1986 після смерті В.Конце очолив її). 1965 захистив докторську дисертацію (habilitation) на тему "Пруссія між реформою і революцією", в якій на основі аналізу прусського законодавства, права і системи адміністративного управління дійшов висновку, що в Пруссії в 19 ст. збіглися в часі процеси індустріалізації та соціальної модернізації, які зумовили її піднесення і "укорінення" в ній майбутніх соціальних і політ. суперечностей. Одночасно з викладацькою роботою в ун-ті Бохум (був у ньому проф. політ. наук) активно працював у комісії із заснування ун-ту Білефельд (після відкриття 1971 він став гол. центром міждисциплінарних досліджень та розвитку теоретичних проблем істор. науки). 1968–74 – ординарний проф. нової історії ун-ту Гайдельберг. Від 1974 і до останніх днів свого життя працював в ун-ті Білефельд: спочатку проф. теорії історії, а потім керував Центром міждисциплінарних досліджень, з 1989 був його почесним сенатором.

Від 1970-х рр. спільно з О.Бруннером та В.Конце готував багатотомне видання "Geschichtliche Grundbegriffe" ("Фундаментальні історичні поняття"), яке започаткувало створення нім. школи істор. семантології (див. Історія понять). Спільно з Й.Рюзеном, Ю.Кокою та В.Шульцом підготував 2 томи ("Об'єктивність і партійність в історичній науці" та "Форми історіографії") 6-томної "Теорії історії". Створив концепцію "переломного часу" (Sattelzeit) та ввів до наукового обігу метаісторичні категорії "простір досвіду" й "горизонт очікування" і на їх основі розвинув теорію соціальної історії.

Плідно співпрацював з провідними світ. ун-тами та наук. центрами, не раз запрошувався ними, зокрема: 1978 – ун-том у Токіо, 1979 і 1982 – ун-том у Парижі, 1986 і 1988 – Новою школою соціальних досліджень у Нью-Йорку, 1992 – Колумбійським ун-том, 1998 – Нідерландським ін-том поглиблених досліджень в гуманітарних і соціальних науках. Був членом багатьох наукових академій і коледжів, зокрема: Гайдельберзької й Геттінгенської АН, Істор. комісії при Баварській АН в Мюнхені, Британської академії, Наук. коледжу в Берліні, Колегіуму в Будапешті.

1989 став почесним доктором в ун-ті в Амстердамі. Від 1993 був науковим консультантом Берлінсько-Бранденбурзького ін-ту нім.-франц. співпраці в Європі (BBI), в останні місяці свого життя очолював тут великий науковий проект "Європейська спільнота в контроверзах".

1993 нагороджений почесною медаллю Школи гуманітарних досліджень соціальних наук у Парижі, 1998 обраний почесним чл. Угорської АН, 1999 отримав премію Зігмунда Фрейда за наук. прозу.

У черв. 2000 брав участь в укр.-нім. колоквіумі "Історичні пошуки ідентичності", виголосив доповідь "Політичний культ мертвих. Пам'ятники воїнам у новий час", яка була частиною його великого наук. проекту з дослідження політ. іконографії.

2003 став почесним доктором ун-ту в Парижі (Сорбона).

П. у м. Берлін.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Preuβen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791–1848. Stuttgart, 1967
 2. Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Frankfurt/Main, 1973
 3. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlichen Zeiten. Frankfurt/Main, 1979 (укр. переклад: Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. К., 2005)
 4. Europa im Zeitalter der europäischen Revolution. Frankfurt/Main, 1982
 5. Der politische Totenkult: Kriegerdenkmäler iN der Moderne. München, 1994 (уривок в укр. перекладі: Політичний культ мертвих. Пам'ятники воїнам у новочасі. В кн.: Козеллек Р., Шеррер Ю., Сігов К. Історичні пошуки ідентичності. Українсько-німецький колоквіум. Червень 2000. К., 2004)
 6. Goethes unzeitgemäβe Geschichte. Heidelberg, 1997
 7. Zur politische Ikonologie des gewaltsamen Todes: Ein deutsch-französischer Vergleich. Basel, 1998
 8. The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts (Cultural Memory in the Present). Stanford, 2002
 9. Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt/Main, 2003 (укр. переклад: Часові пласти: Дослідження з теорії історії. К., 2006)
 10. Begriffsgeschichten. Frankfurt/Main, 2006.
Література:
 1. Schinkel a. Imagination as a Category of History: an Essay concerning Kosellek's concept of Erfahrungsraum and Erwartungshorizont. "History and Theory", 2005, 44
 2. Стельмах С. Історична семантологія в німецькій традиції соціальної історії. В кн.: Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. К., 2005
 3. Його ж. "Теорія можливих історій" Райнгарта Козеллека. В кн.: Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії. К., 2006
 4. Daniel U. Reinhart Koselleck "Lutz Raphael (Hrsg.) Klassiker der Geschichtswissenschaft". Bd.2. München, 2006
 5. Steinmetz W. Nachruf auf Reinhart Koselleck (1923–2006) "Geschichte und Gesellschaft", 2006, jg. 32.

Посилання:
 • ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ

 • Пов'язані терміни:
 • МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
 • ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНЕ, ГНОСЕОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА, ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)