ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Шевченко Н.В. КОЗЕЛЬСЬКИЙ Яків Павлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kozelsky_Ya (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ

КОЗЕЛЬСЬКИЙ Яків Павлович (1729 – після 1795) – філософ, просвітник, математик. Н. в м-ку Келеберда Полтавського полку (нині село Кременчуцького р-ну Полтав. обл.) в сім'ї кобеляцького наказного сотника. Навч. в Київ. акад. (1744–50; див. Києво-Могилянська академія), університетській г-зії при Петерб. АН (1752–57). 1757–64 служив у гренадерському лейб-гвардії Преображенському полку, далі кілька років викладав нім. мову та математику в Інженерній шк. в Санкт-Петербурзі. Від 1767 – на держ. службі. 1767–70 виконував обов'язки секретаря 3-го департ. Правительствуючого Сенату, що відав справами Гетьманщини і Прибалтики, 1770–78 – чл. Малоросійської колегії (архіваріус) у м. Глухів, 1788–93 – чиновник у чині надвірного радника в С.-Петербурзі. За службу отримав помістя в с. Крутий Берег (нині в межах м. Полтава), в якому й помер.

Активно займався перекладами франц. просвітницької літ., був чл. "Собрания, старающегося о переводе иностранной литературы" (засноване 1768). Переклав рос. мовою статті ("Політика", "Природні права", "Суспільний договір") з "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел" Д.Дідро і Ж.-Л.Д'Аламбера, 6 тв. з політ. історії Зх. Європи ("История славных государей и великих генералов" сканд. просвітника Л.Гольбера, "Краткое изложение многотомной древней истории" франц. історика Ш.Ролена), до яких написав передмову і примітки. 1766 опублікував твір з математики "Арифметичні пропозиції". Автор "Філософських пропозицій" (1768), укладених у вигляді наказу Комісії законодавчій 1767–1768, що була скликана з ініціативи імп. Катерини ІІ з метою кодифікації рос. права. Серед депутатів комісії були його земляки з Лівобережної України та рідний брат (депутат від шляхетства Дніпровського пікінерного полку).

Був прибічником ідеї станово-представницької монархії і громадянського суспільства. У своїх філос. поглядах К. – послідовник франц. сенсуалізму, виступав проти схоластичних і теологічних уявлень про людину. У теорії сусп. договору дотримувався думки, що народ є верховним сувереном. Однак, на відміну від Ж.-Ж.Руссо, К. не ідеалізував природний стан людства. Обмеження особистих свобод при укладенні сусп. договору, на його думку, компенсується перевагами життя в соціумі, яке гарантує право власності, "нравственную вольность, защиту закона". Однак вигодами життя в громадян. сусп-ві людина може скористатися за умови дотримання всіма умов сусп. договору, серед яких найбільш важливим є гарантування владою природних прав кожному. Йому належить першість критики кріпосного права (див. Кріпацтво) в Росії. На його переконання, кріпосне право не відповідає заг. благу сусп-ва. К. відверто засуджував кріпацтво як грубе порушення прав індивіда, що дозволяє робити людину рабом. Його сусп.-політ. ідеал – республіка дрібних власників, сусп-во соціальної гармонії, де кожен має права власності і рівності перед законом та існує справедливе оподаткування.

К. одним із перших у Російській імперії порушив проблему свободи слова та друку, права кожного громадянина на участь у політ. житті. Теор. обґрунтування широкого кола прав людини й громадянина було здійснене укр. мислителем задовго до проголошення франц. Декларації прав людини і громадянина 1789 і амер. Білля про права 1791.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХVIII века, т. 1. М., 1952
 2. Коробкина О. К биографии Якова Козельского. "Ученые записки Ленинградского университета", 1955, № 200
 3. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П. Козельського. К., 1957
 4. Коган Ю.Я. Просветитель XVIII века Я.П. Козельский. К., 1958
 5. Чабан А.М. Прогрессивная социологическая мысль России и Украины второй половины XVIII века – начала XIX в. и французское Просвещение. К., 1979
 6. Шевченко Н.В. Общественно-политические взгляды просветителя Я.П. Козельского и социальный идеал крестьянско-казацких масс Украины ХVIII в. В кн.: Славяне: единство и многообразие, вып. 3. Минск, 1990.

Посилання:
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 • Пов'язані терміни:
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОЗЕЛЬСЬКІ
 • КОЗИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • РОЗНЕР ІОНАС ГЕРМАНОВИЧ
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • ВОЛЬТЕР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)