ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"КРАЄЗНАВСТВО"

  Бібліографічне посилання: Бажан О.Г. "КРАЄЗНАВСТВО" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kraeznavstvo (останній перегляд: 19.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КРАЄЗНАВСТВО

"КРАЄЗНАВСТВО" – 1) друкований орган Українського комітету краєзнавства (УКК). Видавався в Харкові 1927–30. Був започаткований як "журнал для масового краєзнавця". Одним з головних його завдань було забезпечення координації дій у краєзнавчому русі. Основними його розділами стали: "Загальний" (у ньому висвітлювалися теор. основи та заг. питання краєзнавства), "Методика краєзнавчої роботи" (тут вмішувалися матеріали, в яких давалися практичні вказівки з краєзнавчої роботи), "Шкільне краєзнавство" (в ньому висвітлювалися проблеми методики й результати розвитку крає-знавчої справи в освіт. закладах), "Наш край" (тут друкувалися матеріали, що ілюстрували практичні досягнення в справі вивчення окремих районів України), "Життя краєзнавчих організацій" (публікувалися відомості про роботу первинних краєзнавчих осередків), "Керуючі матеріали" (подавалися інструкції та методичні рекомендації УКК). Часопис вміщував історико-геогр. та етногр. дослідження, наукові розвідки з істор. урбаністики, дописи з фольклористичної, діалектологічної, екологічної тематики. До складу редколегії входили вчені, громад. діячі, журналісти, зокрема, О.Ветухов, В.Геринович, К.Дубняк, Д.Зайцев, П.Ковалівський, С.Рудницький, О.Яната. Незмінним відп. ред. журналу був заст. голови УКК М.Криворотченко. За браком коштів часопис виходив нерегулярно. 1927–30 побачило світ 28 чисел, об'єднаних в 11 випусків, накладом по 1000–3000 прим. кожен.

В 1930-ті рр., в умовах відсутності фінансування, встановлення ідеологічного контролю над краєзнавчим рухом в УРСР, розпочатих політ. репресій проти членів УКК, журнал припинив існування.

2) друкований орган Всеукраїнської спілки краєзнавців, видається з 1993 як відроджений часопис "К." 1927–30 рр. Від 2005 співзасн. час. є Інститут історії України НАН України. Гол. ред. – голова правління Всеукр. спілки краєзнавців П.Тронько. Періодичність виходу – 4 числа на рік. У журналі публікуються статті, присвячені історико-краєзнавчому рухові в Україні в 19–20 ст., збереженню, використанню, популяризації пам'яток історії та культури, теорії та практиці укр. музейництва, питанням історичної регіоналістики. Видається на спонсорські кошти. На січень 2007 опубліковано 34 числа. Має постійні рубрики: "Літопис українського краєзнавства", "Туризм та краєзнавство", "Краєзнавство в особах", "Музеї і краєзнавство", "На допомогу учителю історії", "Політична історія ХХ ст. в світлі регіональних досліджень".

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. Прокопчук В.С. Під егідою Українського комітету краєзнавства. Кам'янець-Подільський, 2004. Бездрабко В. Часопис "Краєзнавство" та краєзнавча справа в Україні (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.). К.–Кам'янець-Подільський, 2005.

Посилання:
 • ГЕРИНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ХАРКІВ
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ КРАЄЗНАВСТВА
 • УРБАНІСТИКА ІСТОРИЧНА
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУХЛІБ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРАЄЗНАВСТВО, КРАЄЗНАВСТВО ТА КРАЄНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ШТЕЙНГЕЛЬ ФЕДІР РУДОЛЬФОВИЧ
 • СКЛЯРЕНКО ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 • УРБАНІСТИКА ІСТОРИЧНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)