ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Крупина В.О. КРАВЧЕНКО Володимир Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kravchenko_V_V (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

КРАВЧЕНКО Володимир Васильович (н. 11.07.1957) – історик. Д-р істор. н. (1997), проф. (1998), відмінник нар. освіти України (2004). Н. в м. Кам'янець-Подільський у родині лікарів. Закінчив істор. ф-т Харків. ун-ту (1980). 1980–81 – учитель історії та географії серед. шк. №1 м. Дергачі. 1981–84 – аспірант каф-ри історії України Харків. ун-ту. 1986 захистив в Ін-ті історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України) канд. дис. на тему: "Дмитро Іванович Багалій та його внесок до вивчення вітчизняної історії". Від 1984 працює в Харків. ун-ті (нині Харківський національний університет): спочатку – викл., потім – доц. (з 1990), 1992–94 – зав. каф-ри українознавства, з 1998 – проф. каф-ри історії України, з 1999 – зав. кафедри українознавства. Стипендіат фонду імені проф. А.Синявського (1993). Від 1994 – голова секції українознавства та славістики Пн.-Сх. наук. центру НАН України в Харкові. Стипендіат Канад. ін-ту укр. студій (1996, 1998). 1997 захистив в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України докторську дис. на тему: "Українська історіографія епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.)". Працював за сумісництвом зав. каф-ри історії України та музеєзнавства Харків. акад. к-ри (1999–2001), ст. н. с. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. Від 2000 – координатор Програми дослідження Сх. України Канадського інституту українських студій, дир. Сх. ін-ту українознавства ім. Ковальських у Харкові. Стипендіат Амер. ради наук. т-в (2000), Українського наукового інституту Гарвардського університету (2001). Спеціалізується на вивченні укр. історіографії кін. 18 – поч. 21 ст., інтелектуальної історії Слобідської України.

Гол. редактор "Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна" (серія "Історія України"), історико-культурологічного збірника "Схід–Захід"; входить до складу ряду редколегій періодичних фахових видань. Чл. спеціалізованої Вченої ради при Ін-ті укр. архео-графії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України.

Автор бл. 130 наук. публі-кацій.

Нагороджений знаком Мін-ва освіти і науки України "Петро Могила" (2007).

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Д.И. Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. Х., 1990
 2. Поема вольного народу ("Історія Русів" та її місце в українській історіографії). Х., 1996
 3. Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина ХIХ ст.). Х., 1996
 4. Д.І. Багалій в світлі й тіні своєї "Автобіографії". В кн.: Багалій Д.І. Вибрані твори, т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія. Х., 1999
 5. Die Grundung der Universität Char'kov. Zu einigen historiographischen Mythen. "Jahrbuch für Universitätsgeschichte" (Stuttgart), 2001, bd. 4
 6. Спогади німецького професора про своє життя й мандрівки по Центральній та Східній Європі на початку ХIХ ст. В кн.: Роммель К.-Д. фон. Спогади про моє життя та мій час. Х., 2001
 7. Історія Центрально-Східної Єв-ропи: Посібник. Львів, 2001 (у спів-авт.)
 8. Концепції Переяслава в українській історіографії. В кн.: Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). К., 2003
 9. Іван Мазепа в українській історичній літературі ХVIII – першої чверті ХIХ ст. В кн.: Mazepa e il suo tempo Storia, cultura, societa/Mazepa and his time History, culture, society. Alessandria, 2004
 10. Бой с тенью: советское прошлое в исторической памяти современного украинского общества. "Ab imperio", 2004, № 2
 11. Selected Pages of an Intellectual Biography. "Journal of Ukrainian Studies", 2005, vol. 29, N. 1–2
 12. Special Issue. Synopsis. A Collection of Essays in Honour of Zenon E. Kohut. Б/м, 2005
 13. Університет для України. "Схід–Захід", 2005, вип. 7
 14. Украина, империя, Россия… (обзор современной украинской историографии). В кн.: Западные окраины Российской империи. М., 2006;
Література:
 1. Преподаватели исторического факультета Харьковского госуниверситета (1933–1991 гг.): Материалы к биобиблиографическому словарю. Х., 1992
 2. Харкiвський нацiональний університет iмені В.Н. Каразiна: Бiобiблiографiчний словник учених Харкiвського унiверситету, т. 2: Iсторики: ч. 2: 1933–2000 рр. Х., 2001
 3. Українські історики ХХ століття: Біобліографічний довідник, вип. 2, ч. 2. К., 2004.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ДЕРГАЧІ МІСТО
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ (КІУС)
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • Пов'язані терміни:
 • ПІВДЕННА УКРАЇНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)