ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Муха Л.Я. КУЧЕР Володимир Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kucher_V (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

КУЧЕР Володимир Іванович (н. 05.04.1939) – історик, спеціаліст із соціально-політ. історії, а також історії України 1920–30-х рр. та років Другої світової війни. Д-р істор. н. (1987). Н. в с. Зінці Полтав. р-ну Полтав. обл. 1963 закінчив істор. ф-т Київ. ун-ту. 1968–91 працював в Ін-ті історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України): стажист-дослідник, м. н. с., ст. н. с. 1974 захистив в Ін-ті історії АН УРСР канд. дис. ("Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої вітчизняної війни 1941–1944"), 1986 – докторську дис. на тему: "Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941–1944". Від 1989 – ст. н. с., пров. н. с., зав. проблемної групи з історії Великої вітчизн. війни Ін-ту історії партії при ЦК Компартії України. Від 1991 – в Ін-ті нац. відносин і політології НАН України (з 1998 – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України): пров. н. с., гол. н. с. Підготував 3-х кандидатів наук. Брав участь у багатотомних виданнях: "Історія Української РСР" (т. 7, К., 1977), "Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине 1941–1944" (К., 1985), "Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: Документы и материалы" (т. 1–2. К., 1989), "Політична історія України: ХХ століття" (т. 4. К., 2003).

Автор більше 300 наукових праць, у т. ч. понад 25 індивідуальних і колективних монографій. Чл. редколегії "Українського історичного журналу" та "Історичного журналу".

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944). К., 1974
 2. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941–1944. К., 1983
 3. Непокоренная земля Киевская. К., 1985
 4. Становится город Героем. К., 1985 (у співавт.)
 5. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. Хроника событий. К., 1985 (у співавт.)
 6. Общественно-политическая жизнь трудящихся Украины в годы Великой Отечественной войны. К., 1988 (у співавт.)
 7. Історія, економіка, політика, ідеологія, кн. 3: Україна у Другій світовій війні. К., 1997 (у співавт.)
 8. ОУН–УПА в боротьбі за незалежну Україну. К., 1997
 9. ОУН–УПА і українське питання: погляд із сьогодення. К., 1998 (у співавт.)
 10. Україна у Другій світовій війні: Навчальний посібник. К., 1998 (у співавт.)
 11. Український народ у Другій світовій війні: Навчальний посібник. К., 1998 (у співавт.)
 12. Пошуки шляхів до визволення України. К., 1999 (у співавт.)
 13. Галичина у Другій світовій війні (1939–1945 рр.). Івано-Франківськ, 2001 (у співавт.)
 14. Соборність України, кн. 2. К., 2002 (у співавт.)
 15. Всесвітня історія. Новітній період: Підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів. К., 2004 (у співавт.)
 16. Україна у Другій світовій війні (1939–1945): Посібник для вчителя. К., 2004 (у співавт.)
 17. Україна від самостійності до соборності. К., 2004 (у співавт.)
 18. За Україну, за її волю. Нариси про борців за українську справу. К., 2005 (у співавт.)
 19. Україна в полум'ї війни 1941–1945. К., 2005 (у співавт.)
 20. Українці проти нацизму: політичний вимір. Запоріжжя, 2005
 21. Україна: політична історія ХХ–ХХI століття. К., 2007 (у співавт.)
 22. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошуки власної моделі суспільного розвиту. К., 2007 (у співавт.)
 23. Україна: Політична історія ХХ – початок ХХI століття. К., 2007 (у співавт.)
 24. Володимир Винниченко про політичні події міжвоєнної доби: погляд із "Закутка". К., 2008
 25. Соціаліст-революціонер на тлі доби: Павло Христюк про соціально-політичні процеси часів Центральної Ради. К., 2008 (у співавт.).
Література:
 1. Корнієвська О. Кучер Володимир Іванович. В кн.: Вчені Інституту історії України НАН України: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 2. Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936–2001. К., 2002
 3. Бібліографія праць співробітників Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. 1991–2001 рр. К., 2002
 4. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. К., 2006.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 • Пов'язані терміни:
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)