ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kulchitskii_S_V (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Станіслав Владиславович (н. 10.01.1937) – історик. Канд. екон. н. (1963), д-р істор. н. (1978), проф. (1986), засл. діяч н. і т. України (1996). Н. в м. Одеса в родині службовців. Закінчив істор. ф-т Одес. ун-ту (1959). 1958–60 працював спочатку науковим співробітником, а згодом – старшим науковим співробітником Одес. обласного держ. архіву. 1960–63 – аспірант, 1963–72 – спочатку молодший науковий співробітник, а потім – старший науковий співробітник Ін-ту економіки АН УРСР. У листоп. 1963 захистив канд. дис. на тему: "Розвиток залізничного транспорту дореволюційної України" (наук. кер. – проф. Д.Вірник). Від 1972 працює в Ін-ті історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України). Деякий час займав посаду старшого наукового співробітника. 1976 захистив докторську дис. на тему: "Внутрішні ресурси соціалістичної індустріалізації СРСР (1925–1937 рр.)". Від 1977 – зав. від. історії України 20–30-х рр. 20 ст., водночас (1977–1979 та з 1990) – заст. дир. з наук. роботи ін-ту. Від 1988 – чл. редколегії "Українського історичного журналу". Від 1997 – заст. гол. ред. "Енциклопедії історії України". Досліджує історію України 2-ї пол. 19 та 20 століть, зокрема питання "воєнного комунізму", нової економічної політики, історії голоду 1921–1923 років в УСРР, голодомору 1932–1933 років в УСРР, голоду 1946–1947 років в УРСР.

Одночасно з виконанням осн. службових обов'язків 1983–88 та з 1998 – заст. академіка-секретаря Від-ня історії, філософії та права НАН України, 1990–93 – чл. бюро від-ня; 1988–91 – чл. Експертної ради з історичних наук ВАК СРСР; 1991–2000 – голова Спілки архівістів України, 2000–2004 – голова Експертної ради ВАК України з істор. наук.

Автор та редактор більше 1500 наук. праць, у т. ч. понад 60 монографій, підручників та довідників. Лауреат премії Освітньої фундації ім. Петра Яцика (Ун-т Альберти, Едмонтон, Канада; 1995, 2000), Держ. премії України в галузі н. і т. (2001; за монографію "Україна між двома війнами (1921–1939 рр.)" з циклу "Україна крізь віки", т. 11. К., 1999). Нагороджений орденами "За заслуги" 3-го ст. (2001) та 2-го ст. (2006).

дата публікації: 2008 р.

Праці:
 1. Государственный архив Одесской области: Путеводитель. Одесса, 1961 (у співавт.)
 2. Економічний розвиток Радянської України 1917–1970. К., 1970 (у співавт.)
 3. Внутренние ресурсы социалистической индустриализации. 1926–1937. К., 1979
 4. Трудові почини робітничого класу 1921–1937 (на матеріалах Української РСР). К., 1980 (у співавт.)
 5. Киев древний и современный. К., 1982 (у співавт.), Історія Української РСР: Матеріали до підручника для 9–10 класів середньої школи. К., 1988 (у співавт.)
 6. Християн Раковський. Політичний портрет. К., 1990 (у співавт.)
 7. Керівні органи Центрального комітету КПРС. Персональний склад на кінець кожного року. К., 1990
 8. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. К., 1991 (у співавт.)
 9. Ціна "великого перелому". К., 1991
 10. Шляхами віків: Довідник з історії України. К., 1993 (у співавт.)
 11. Історія України: Матеріали до підручника для 10–11 класів середньої школи, ч. 1–2. К., 1993 (у співавт., перевидання у 1994 р. укр., рос. та угорською мовами, у 1995 – румун. мовою)
 12. Комунізм в Україні: Перше десятиріччя (1919–1928). К., 1996
 13. Довідник з історії України. К., 1996 (у співавт.)
 14. Хрестоматія з історії України. К., 1998 (у співавт.)
 15. Україна між двома війнами (1921–1938 рр.). К., 1999
 16. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985–1999. К., 2000 (у співавт.)
 17. Історія України: Підручник для 11 класу середньої школи. К., 2000 (у співавт.)
 18. Історія Національної академії наук України. 1918–1998. К., 2000 (у співавт.)
 19. Закономірності державотворчого процесу у незалежній Україні. К., 2001
 20. Новітня історія України (1914–1939): Підручник для 10 класу середньої школи. К., 2003 (у співавт.)
 21. Володимир Винниченко. К., 2005 (у співавт.)
 22. Почему ОН НАС уничтожал? Сталин и украинский Голодомор. К., 2007
 23. Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: труднощі усвідомлення. К., 2007; 2008
Література:
 1. Станіслав Кульчицький: Матеріали до біографії. К., 1997
 2. Станіслав Кульчицький: Бібліографічний покажчик. К., 2002
 3. Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки, вип. 6: На пошану д-ра істор. наук, проф. Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 65-річчя від дня народження та 45-річчя наукової праці. К., 2002
 4. Інститут історії України НАН України (1936–2006). К., 2006
 5. Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки, вип. 16: На пошану д-ра істор. наук, проф. Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці, ч. 1–2. К., 2007.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГОЛОД 1921–1923 РОКІВ В УСРР
 • ГОЛОД 1946–1947 РОКІВ В УРСР
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • НОВА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
 • ОДЕСА
 • СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕМОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • МАРОЧКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • МАРУСИК ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПАЛЕОДЕМОГРАФІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)