ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КУРСЬК, ДАВНЬОРУСЬКЕ МІСТО

  Бібліографічне посилання: Коваленко В.П. КУРСЬК, давньоруське місто [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2008. - 568 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kursk_Misto (останній перегляд: 13.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 5: Кон - Кю ) в електронній біблотеці

КУРСЬК, ДАВНЬОРУСЬКЕ МІСТО

КУРСЬК, давньоруське місто. Існувало на правому березі р. Сейм (прит. Десни, бас. Дніпра, у межах сучасного м. Курськ – обласного центру РФ). Уперше згадується в: "Житії преп. Феодосія" в Патерику Києво-Печерському у зв'язку з подіями серед. 1030-х рр., коли Дніпровське Лівобережжя повернулося під владу Ярослава Мудрого; у "Повчанні" Володимира Мономаха – при описі подій 1068; в Іпатіївському літописі – уперше під 1095, як місто Переяславського князівства. Вірогідно, у цей час (1030-ті рр.) місто управлялося князівським посадником ("властителем", згідно з "Житієм") та мало кілька церков. Після Любецького з'їзду 1097 князів увійшло до складу Новгород-Сіверського князівства як центр волості Посем'я, за яким остаточно закріплене в серед. 12 ст. Від 1130-х рр. – центр удільного князівства, в кін. 12 – на поч. 13 ст. намагалося конкурувати з Черніговом. Восени 1239 зруйноване військами хана Батия, а 1278 – повторно – військом темника Ногая. Від 1362 увійшло до складу Великого князівства Литовського, у 15 ст. переходить під владу Великого князівства Московського. Фортеця на місці городища існувала до кін. 18 ст. – на плані 1722 вона позначена як така, що оточена глибоким ровом і дерев'яними стінами з баштами.

У ході археол. досліджень, проведених на місці розташування К. – на мисі при злитті річок Кур і Тускар (права прит. Сейму), виявлено поселення (пл. городища – бл. 9 га), що було засноване в 10 ст. на місці городища роменської культури. Складалося з дитинця та окольного града (Верхній та Нижній посади; див. Посад), укріплення яких не збереглися, а також відкритих селищ-посадів. Рештки колись великого курганного некрополя збереглися на правому березі р. Сейм (2 насипи) та на лівих берегах річок Кривець і Тускар – по одному насипу.

У 1990-х рр. та на поч. 21 ст. досліджувалося В.Єнуковим. Під час робіт були зафіксовані рештки оборонних споруд (ровів та частоколу), виявлені сліди 7 дерев'яних настилів, якими мостилися вулиці міста, елементи садибної забудови 12–13 ст. У культ. шарі, потужністю від 2,6 (на дитинці) до 0,7–1,2 м (на посадах), знайдені численні уламки скляних браслетів і намистин, хрести-тільники та енколпіон (складаний нагрудний хрест, в якому зберігалася частка мощів святого), керамічне пасхальне яйце-брязкальце, залізне писало, деталі костюма та прикраси, предмети озброєння та спорядження вершника і верхового коня, побутові речі та знаряддя праці, фрагменти посуду різних часів. Знахідки уламків цегли-плінфи свідчать про існування в К. домонгол. часу мурованих споруд.

дата публікації: 2008 р.

Література:
 1. Патерик Киево-Печерского монастыря. СПб., 1911
 2. Лаврентьевская летопись. В кн.: ПСРЛ, т. 1. М.–Л., 1962. Стб. 247
 3. Ипатьевская летопись. В кн.: ПСРЛ, т. 2. М.–Л., 1962. Стб. 220
 4. Коган В.М. История дома Рюриковичей (Опыт историко-генеалогического исследования). СПб., 1993
 5. Кашкин А.В. Археологическая карта России: Курская область. М., 1998.

Посилання:
 • БАТИЙ, БАТУ, САЇН-ХАН
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДИТИНЕЦЬ
 • ГОРОДИЩА, ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • ЛЮБЕЦЬКИЙ З'ЇЗД 1097
 • НОГАЙ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ПАТЕРИК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ПОСАД
 • ПОСАДНИК
 • ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА
 • РОМЕНСЬКА КУЛЬТУРА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО МОСКОВСЬКЕ
 • ЯРОСЛАВ МУДРИЙ, ЯРОСЛАВ-ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ЗЕМЛЯ, ЧЕРНІГОВО-СІВЕРСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ
 • ІЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ПОСЕМ'Я
 • СІВЕРЯНИ
 • СІВЕРСЬКА ЗЕМЛЯ
 • СВЯТОСЛАВ ОЛЬГОВИЧ, СВЯТОСЛАВ-МИКОЛАЙ ОЛЬГОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)