ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КВАЗІЦИВІЛІЗАЦІЇ

  Бібліографічне посилання: Павленко Ю.В. КВАЗІЦИВІЛІЗАЦІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kvazicyvilizacii (останній перегляд: 22.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КВАЗІЦИВІЛІЗАЦІЇ

КВАЗІЦИВІЛІЗАЦІЇ – назва соціокульт. спільностей, яким притаманна лише частина ознак цивілізації, але які не є справжніми цивілізаціями, оскільки не мають інших істотних її ознак. Розрізняють два взаємопротилежних типи К. – 1) політико-екон. утворення без спільного реліг.-культ. підґрунтя та 2) реліг.-культ. спільності без політико-екон. форм. К. першого типу – це великі держ. утворення, що об'єднують народи різних культ.-цивілізаційних і господарчо-культ. традицій і які через регіональний поділ праці формують між цими народами більш чи менш тісні екон., сусп., політ. та культ. зв'язки. З ініціативи і при орг. зусиллях панівного центру вони можуть здійснювати окремі масштабні акції, переважно військ. характеру. Проте вони не мають того ідейно-ціннісно-мотиваційного підґрунтя, яке складає духовну основу повноцінної цивілізації. Хоча в таких К. наявні пануюча мова (мова панівної верстви, яка переважно, але повністю ніколи, складається з представників домінуючого етносу) і загальнодерж. офіц. культ або більшою чи меншою мірою обов'язкова для всіх ідеологія, проте ці чинники не складають ідейно-ціннісної основи світогляду і поведінки пересічних людей цих спільностей, тобто не є для осн. їх маси нас. справжньою життєвою цінністю. У давнину і добу середньовіччя такі утворення існували на просторах євразійських степів: це, перш за все, скіф. світ пд. Сх. Європи (див. Скіфи), гунське ранньополіт. утворення (див. Гуни), Тюркський каганат, Хозарський каганат, макрополіт. система дому Чингізидів.

Політико-екон. К. були також Російська імперія, СРСР, колоніальні імперії Іспанії, Великої Британії та Франції. Екон., соціальна та культ. цілісність цих утворень була значно вищою, ніж подібних К. у давнину, що визначалося більшою щільністю та інтенсивністю госп., міжособистісних та інформаційних зв'язків, впровадженням, частково чи повністю, єдиної системи і стандартів освіти тощо.

Другий тип К. – це великі реліг.-культ. спільності, представники яких мають однакове або принаймні споріднене ідейно-ціннісно-мотиваційне духовне підґрунтя, подібні риси обрядовості, світогляду, к-ри, побутового укладу, але в них відсутні спільне екон. і соціальне життя, політ. єдність (у держ. чи будь-якій ін. формі) і вони часто-густо (до виникнення засобів масової інформації) навіть не уявляли, де ще, крім їхнього власного і найближчих до нього соціумів, мешкають їхні "двійники". Класичними прикладами таких К. є спільності іудеїв та буддистів. До цього типу К. можуть бути зараховані й різноманітні єресі, що ідейно були пов'язані з маніхейством (власне маніхеї Ірану, Середньої та Центр. Азії, середньовічні вірмено-каппадокійські павлікіани, балканські богомили, італ. катари, південнофранц. альбігойці). Історія цих К. засвідчує випадки наявності в окремих з них як екон. співпраці (напр., ранньосередньовічні іудеї мали міжнар. систему торгівлі від Іспанії до Китаю), так і політ. оформлення (маніхейство на певний час стало офіц. релігією Уйгурського каганату, що існував з серед. 8 ст. до 840 в долинах річок Селенга та її приток Орхон і Тола (бас. оз. Байкал), іудаїзм укорінився в правлячих верхівках ранньосередньовічних Ємену та Хозар. каганату, а в серед. 20 ст. відігравав провідну роль в утворенні д-ви Ізраїль, європ. маніхеї в 13–14 cт. мали свій реліг.-політ. центр в Боснії-Герцеговині тощо). Але в жодному разі єдиної, спільної хоча б для більшості всіх своїх представників сусп.-екон. та політ. системи такі К. не створили.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. К., 2002.

Посилання:
 • БОГОМИЛЬСТВО
 • ЄРЕСІ
 • ЕТНОС
 • ГУНИ
 • ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
 • СКІФИ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ЦИВІЛІЗАЦІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • МАКРОХРИСТИЯНСЬКИЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ СВІТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)