ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

  Бібліографічне посилання: Яременко М.В. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), Київська братська школа, Київський колегіум, Київська академія, Київська духовна академія, Національний університет "Києво-Могилянська академія" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyevo_Mogylyanska_akademiya (останній перегляд: 15.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), Київська братська школа, Київський колегіум, Київська академія, Київська духовна академія, Національний університет "Києво-Могилянська академія". Історію КМА, як правило, починають від 1615 – часу організації Київської братської школи (твердження про її заснування наприкінці 16 ст. були обґрунтовано заперечені ще в 2-й пол. 19 ст. проф. С.Голубєвим). Про київ. Богоявленське братство, достатньо пізнє явище в українському релігійно-культурному русі, та школу при ньому відомо небагато. Переважна більшість дослідників вважає, що їх створенню посприяв фундушевий запис (15 жовт. 1615) дружини мозирського маршалка Стефана Лозки Є.Гулевичівни, яким вона засвідчувала дарування своєї садиби на Подолі для заведення монастиря та школи при ньому. Новостворене братство підтримав гетьман П.Конашевич-Сагайдачний, він вступив у нього з усім Військом Запорозьким та зробив значну пожертву. 1620 єрусалимський патріарх Теофан III (див. Теофана III місія в Україні 1620) надав право патріаршої ставропігії, а 1629 діяльність братства санкціонував своєю грамотою король Сигізмунд III Ваза.

Київ. братська школа за своїм устроєм та організацією навчання була, очевидно, подібною до ін. братських шкіл. На її чолі стояв ректор (з них відомі: Іов (Борецький), 1615–18, Мелетій (Смотрицький), перед 1620, Касіян (Сакович), 1620–24, та Хома Євлевич, 1628–32). Істориками встановлено кілька імен учителів, які викладали в школі, – це московитянин уставник Феодор, Яків Мемлевич, Сава Андрієвич, Василій Березецький. Окрім них, до викладання, імовірно, могли залучатися члени печерського вченого гуртка. З коротких документальних згадок про Київ. братську школу, зокрема, як про уч-ще "словяно-росского" та "елліно-греческого язика", дослідники роблять висновки, що гол. акцент у школі робився на вивченні слов'ян. граматики та грец. мови. Тут також студіювалися польська та латина, вірогідно – церк. спів, арифметика, риторика, тлумачилися елементарні філос. та богословські поняття. Школа була всестановою (див. Стани). Про чисельність її учнів даних не збереглося (відомо, однак, що 1622 "Вірші на жалосний погреб" гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного виголошувало 20 вихованців, ще кілька осіб засвідчені в інших згадках).

Наступний етап історії КМА пов'язаний з ім'ям Петра (Могили), який після номінування архімандритом Києво-Печерської лаври (1627) планував заснувати в цій обителі заклад із передовою на той час системою навчання. Однак митрополит Київ. Іов (Борецький) не погоджувався на реалізацію цього проекту з огляду на протидію, по-перше, консервативного правосл. духовенства, яке підозрювало в ньому катол. змову, а по-друге, Богоявленського братства, що побоювалося конкуренції своїй школі. За здійснення задуму Петро (Могила) взявся 1631, після возведення на митрополичий престол ще консервативнішого (Ісаї Копинського), і навіть отримав на це патріарше благословення. Він заснував т. зв. Лаврську школу. Однак різка протидія киян, яких підтримали й козаки, змусила шукати компроміс. Ним стало об'єднання лаврської та братської шкіл і закріплення за архімандритом титулу старшого братчика, протектора і фундатора, що поклало початок існуванню на Подолі Київського колегіуму (від 1632). Лише 1635 король Владислав IV Ваза санкціонував створення нової школи, але без права власної юрисдикції та дозволу викладати вищі за логіку та діалектику дисципліни (останнє означало заборону на викладання богослов'я). Київ. колегіум орієнтувався на характерний для того часу західноєвроп. гуманістичний тип навчання, який поширився також на тер. Речі Посполитої, зокрема й на укр. землях, у вигляді протестантських г-зій та єзуїтських колегій (див. Єзуїтські школи). Головно від чинної в останніх системи виховання багато чого перейняв Петро (Могила). Однак саме через протидію єзуїтів, а також окремих вищих коронних урядовців Київ. колегіуму не дозволено було стати закладом підвищеного рівня: не було дозволено викладати богослов'я. Програма студій складалася зі шкіл інфіми, граматики, синтаксими, поетики, риторики і логіки та діалектики. Проте вже Інокентій (Ґізель) у 1646/47 навч. році не лише прочитав у колегіумі повний філос. курс, а й на останніх лекціях зробив вступ до богослов'я. За гол. мову навчання слугувала латина, її спудеї мали засвоїти в граматичних класах; значно менше часу відводилося на студіювання грец. мови. Невід'ємним елементом навч. процесу були диспути. Кер-во колегіуму не раз піднімало питання про надання своєму закладові прав, подібних до тих, якими користувалася Краківська академія (про підвищення статусу колегіуму йшлося й у Гадяцькому договорі 1658, однак останній так і не набув чинності). Богословський курс у колегіумі почав викладатися лише після підпорядкування 1685–86 Київ. митрополії Московському патріархатові, уперше його прочитав 1689 Йоасаф (Кроковський). Рос. цар Петро I своєю грамотою від 11 січ. 1694 підтвердив право колегіуму на викладання богослов'я. Царська грамота від 26 верес. 1701 (її появу спричинив масштабний конфлікт між київ. міщанами та викладацькою і студентською корпорацією) підтверджувала надані 1694 колегіуму привілеї та декларувала, що цей навч. заклад має незалежний від міськ. уряду юрид. статус. У цьому документі колегіум іменується "академією". Це дало дослідникам підставу вести мову про те, що 1701 в історії КМА настав новий етап – власне академічний. Однак слід зазначити, що ще до 1701 в документах, які стосувалися КМА, вже вживався термін "академія" на її означення, так само як і після 1701 КМА продовжували іменувати "колегіумом" та "латинською школою".

Періодом розквіту КМА вважаються перші 6 десятиліть 18 ст. Навч. курс тривав 12 років і складався із 8 шкіл. У класі аналогії впродовж року учні вивчали елементарну слов'ян., польс. і частково лат. граматику, в наступних трьох класах (тривали по року) вдосконалювали вміння розмовляти та писати латиною, далі опановували: піїтику (1 рік; навчалися складати поетичні твори), риторику (1 рік; вивчали мист-во красномовства), філософію (2 роки; студіювали діалектику, логіку, фізику, математику і метафізику, а також етику). Богословський курс (спочатку чотирирічний, а з 1775 – дворічний) був ще ширшим і, крім власне богословських наук (догматики, моральної теології), включав освоєння необхідних у галузі релігії знань. У шести нижчих класах також студіювалися катехізис, арифметика і, вірогідно, геометрія.

Крім осн. курсів, в академії впродовж 18 ст. в різний час могли викладатися ще й ін. дисципліни. 1738 було запроваджено вивчення гебрейської, грец. та нім., а 1753 – франц. мов. 1766 серед предметів фігурували "познание глобуса", географія, арифметика, а також скорочений курс універсальної історії. 1783 в навч. процес починає запроваджуватися рос. мова, від 1788 – окремі класи чистої і змішаної математики.

Ще Петро Могила створив при Київ. колегіумі б-ку, подарувавши їй свої книги. З часом академічна книгозбірня стала однією з найбільших та найбагатших в Україні. 1780 вона налічувала понад 8 тис. книг, однак того ж року істотно постраждала від пожежі. Втрати відновлювалися шляхом пожертв, приєднання до фонду створеної 1768 бурсацької б-ки, придбання друкованої продукції.

На чолі Київ. колегіуму, згодом – Київ. акад. – стояв ректор, ним, зазвичай, був настоятель Києво-Братського Богоявленського монастиря, при якому існував навч. заклад. Ректор, як правило, викладав філософію, а після 1689 – богослов'я. Йому допомагав префект, який переважно посідав братське намісництво та викладав спочатку риторику, а згодом – філософію. Від 18 ст. (починаючи з цього періоду в розпорядженні дослідників уже є достатні документальні свідчення про стан справ у КМА) на посади викладачів КМА пропонувалися кандидатури київ. ченців, які закінчили студії в КМА. Відповідні пропозиції вносилися ректором і префектом чи Київ. духовною консисторією, а остаточно схвалювалися митрополитом Київським.

Двері Київ. колегіуму, пізніше – Київ. акад. – були відчинені для всіх верств нас. Окрім того, тут навчалися вихідці не лише з укр., а й з ін. земель; поряд з українцями студентами були білоруси, росіяни, серби, румуни, греки, молдовани. Достовірно відомо, що на 1737 у КМА навчалися 367, на 1738 – 494, на 1739 – 536, на 1740 – 567, на 1741 – 687, у 1742/43 навч. році – 822, у 1743/44 – 902, у 1744/45 – 1110, у 1764/65 – 1159 студентів. Починаючи з 1766 і до 1769 чисельність студентів завжди перевищувала 1000 осіб щорічно, але на 1772 зменшилася до 487, що було пов'язано з епідемією чуми в Києві. У наступні роки студентська корпорація знову зростала і протягом 1777–80 налічувала щорічно понад 800, а на поч. 19 ст. в середньому – 1200 осіб.

Від 1760-х рр. в історії КМА настає епоха реформ. До змін системи навчання, окрім потреби оновлення програми, спонукало й те, що в КМА, як і в решті подібних закладів у Російській імперії, під одним дахом поєднувалися школи різних навч. ступенів – від найнижчого до найвищого. У цей час висуваються і обговорюються пропозиції про створення на базі академії ун-ту (зокрема, про це йдеться в проекті гетьмана К.Розумовського 1763), однак вони не знайшли підтримки царського уряду. Тому КМА поступово еволюціонувала в напрямі перетворення на суто духовний навч. заклад. Серед її вихованців починають переважати вихідці з родин священно- та церковнослужителів (на поч. 19 ст. їх налічується понад 80 % від заг. числа студентів). Запровадження в життя положень духовно-навч. реформи 1798 ще більш прискорило процес такого перетворення.

Кардинальна модернізація духовної освіти в Рос. імперії почалася 1809 (після реформи світської освіти). Спочатку реформували Санкт-Петерб. духовну акад.; потім, 1814, на основі нового вдосконаленого уставу відкрили Моск. духовну акад., а ще через кілька років черга дійшла й до Київ. акад., яку 1817 тимчасово закрили. Функціонувати за новим уставом (1814) Київ. акад. розпочала 1819 як Київська духовна академія.

Роль КМА в історії України та ін. народів важко переоцінити. Від самого початку своєї діяльності вона спричинила піднесення інтелектуального рівня укр. молоді; її правосл. дух, доповнений латино-польс. формою та змістом, спочатку був перепоною полонізації, а після 1686 – русифікації укр. еліти. Багато випускників КМА, напр., Димитрій Ростовський, Йоасаф Бєлгородський (див. Горленки), Іоанн Тобольський (Максимович), за своє подальше подвижницьке життя були канонізовані правосл. Церквою, чимало колиш. її студентів посіли вищі церк. ієрархічні щаблі в усій Рос. імперії, сприяли створенню системи навч. закладів в усіх єпархіях, розвитку чернечого життя, служили в армії як військ. духовенство, зрештою – поповнювали середовище укр. парафіяльного духовенства. З-посеред її вихованців були також відомі представники тогочасної світської укр. еліти, а також особи, які здобули визнання через внесок у розвиток освіти, історії, літ., філософії, музики, арх-ри, медицини. (До енциклопедії "Києво-Могилянська академія в іменах, ХVII–ХVIII ст.", 2001, в якій зібрано та систематизовано інформацію про вихованців КМА, які залишили про себе значніший чи менший слід в історії, включено статті про майже 1500 персон. Однак є підстави вважати, що цей перелік можна множити й далі.)

24 серп. 1992 в корпусах колиш. Київ. акад. та Київ. духовної акад., що були на той час зайняті Вищим військ.-політ. мор. уч-щем, згідно з розпорядженням Голови ВР України "Про відродження “Києво-Могилянської академії”, вищого навчального закладу, на її історичній території" від 19 верес. 1991, було офіційно відкрито Ун-т "Києво-Могилянська академія". Із верес. цього ж року тут розпочали навчання 200 студентів. 19 трав. 1994 указом Президента України Ун-ту "КМА" надано статус "національний", а 30 черв. 1994 Міжгалузева респ. акредитаційна комісія надала йому 4-й рівень акредитації.

В основу діяльності оновленої КМА покладено принцип демократичності та самоврядування. Ун-т сприяє самореалізації студентів, викладачів, працівників та творенню високоосвіченої особистості. Вступ до вузу відбувається на підставі одноденного тестування за конкурсом, що створює рівні умови для всіх абітурієнтів. 2004 взяти участь у проведенні такого конкурсу запрошувалися представники ЗМІ, а перевірка відповідей транслювалася за допомогою мережі Інтернету в режимі реального часу.

Нині КМА є наук.-навч. центром: окрім 6 ф-тів (гуманітарних наук, природничих наук, правничих наук, екон. наук, соціальних наук і соціальних технологій, інформатики), при ньому діють 21 наук. установа (дослідні центри, зокрема з вивчення спадщини КМА, лабораторії,
ін-ти), а також наук. б-ка. Щорічно в січні в рамках "Днів науки" відбувається загальноакадемічна наук. конф. "Україна: людина, суспільство, природа". Від 1996 видаються "Наукові записки НаУКМА", з 1998 – збірник наук. праць "Магістеріум".

Термін навчання на бакалавраті (базова вища освіта) – 4 роки, на магістеріумі (повна вища освіта) – 2 роки (зі спеціальності "Правознавство" – 1 рік). З деяких спеціальностей можлива однорічна програма підготовки спеціаліста. Діють дворічні аспірантура та докторантура.

Навч. процес має низку особливостей: самостійне формування індивідуального навч. плану; вибіркове прослуховування фахових курсів, які читають запрошені провідні вітчизн. та зарубіжні спеціалісти; можливість зміни спеціальності чи відвідування вибіркових дисциплін, пропонованих ін. ф-тами; поділ навч. року на триместри та обов'язковий тиждень самостійної роботи в триместрі; рейтингова 100-бальна система оцінювання знань; укр. та англ. робочі мови. В ун-ті діє Культ.-мистецький центр, до складу якого входять, зокрема, галерея мист-в, експериментальний театр-студія, студентський театр "Ludus", хорова капела "Почайна", студентський кіноклуб, лабораторія старовинної музики. Від другого року навчання кращим студентам (за успіхи в навчанні, наук. чи творчій роботі) встановлено іменні та персональні стипендії. Сучасні спудеї мають свій колегіальний виборний орган самоврядування, що представляє їхні права перед університетською адміністрацією, – Студентську колегію, а також Спудейське братство.

Ун-т опікується кількома середніми навч. закладами – колегіумами, один з яких створений 1999 у Тбілісі (Грузія); тісно співпрацює з низкою орг-цій, серед яких: Міжнар. благодійний фонд відродження КМА, Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", журнал "Кіно–Театр", Брит. рада (British Counsil), Центр сучасного мист-ва та ін. При ун-ті створено вид-во "Дух і Літера", на його тер. знаходиться редакція "Українського гуманітарного огляду" (при Т-ві дослідників Центр.-Сх. Європи).

На тер. ун-ту у своєму, спорудженому ще у 18 ст., приміщенні діє Благовіщенський храм Української православної церкви Київського патріархату.Дж.: Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии. Отделение II (1721–1795 гг.), т. 1–5. К., 1904–08; Те саме. Отделение III (1796–1869 гг.), т. 1–5. К., 1908–15; Києво-Могилянська академія кінця XVII – початку XIX ст.: Повсякденна історія. К., 2005.

дата публікації: 2007 р.

Література:
 1. Булгаков М., иеромонах. История Киевской академии. СПб., 1843
 2. Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею, ч. 1–2. К., 1856
 3. Його ж. История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году. СПб., 1863
 4. Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. (Опыт церковно-исторического изследования), т. 1. К., 1883
 5. Його ж. История Киевской духовной академии, вып. 1: Период до-Могилянский. К., 1886
 6. Петров Н.И. Киевская академия во второй половине XVII века. К., 1895
 7. Серебренников В. Киевская Академия с половины XVIII века до преобразования ее в 1819 году. К., 1897
 8. Указатель церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. К., 1897
 9. Голубев С.Т. Киевская академия в конце ХVII и начале ХVIII столетий. Речь, произнесенная на торжественном акте Киевской духовной академии 26 сентября 1901 года. К., 1901
 10. Вишневский Д. Киевская академия в первой половине ХVIII столетия. К., 1903
 11. Петров Н.И. Значение Киевской академии в развитии духовных школ в России с учреждения Св. Синода в 1721 году и до половины ХVIII века. "Труды Киевской духовной академии", 1904, № 4–5
 12. Його ж. Киевская академия в царствование императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.). К., 1906
 13. Титов Ф., профессор, протоиерей Киевская академия в эпоху реформ (1796–1819), вып. 1–3. К., 1910–12
 14. Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великороссийскую церковную жизнь, т. 1. Казань, 1914
 15. Sydorenko A. The Kievan Academy in the Seventeenth Century. Ottawa, 1977
 16. Хижняк З.I. Києво-Могилянська академiя. К., 1981
 17. The Kiev Mohyla Akademy. "Harvard Ukrainian Studies". 1984, vol. 8, nr. 1–2
 18. Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст. К., 2001
 19. Титов Ф., профессор, протоиерей Императорская Киевская духовная академия в ее трехвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.). Историческая записка. К., 2003
 20. "Наукові записки НаУКМА", 2004, т. 35: Київська академія
 21. Інтернет-сайт: Національний університет "Києво-Могилянська академія" (http://www.ukma.kiev.ua/).

Посилання:
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • БРАТСЬКІ ШКОЛИ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
 • ЕЛІТА
 • ЄПАРХІЯ
 • ЄВЛЕВИЧ ХОМА ЯКОВИЧ
 • ЄЗУЇТСЬКІ ШКОЛИ
 • ЄЗУЇТИ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГОРЛЕНКИ
 • ГУЛЕВИЧІВНА ЄЛИЗАВЕТА ВАСИЛІВНА
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОПИНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ІСАЙЯ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КРОКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР (ЙОСАФ)
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ 1819–1919
 • МІЩАНИ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПОДІЛ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • САКОВИЧ КАСІЯН
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • СТАВРОПІГІЯ
 • СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА
 • ТЕОФАНА МІСІЯ В УКРАЇНІ 1620
 • УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА

 • Пов'язані терміни:
 • АБСОЛЮТИЗМ
 • АДЛЕРФЕЛЬД ГУСТАВ
 • АРСЕНІЙ МОГИЛЯНСЬКИЙ
 • БАКАЛАВР
 • БАЛАБАН ДІОНІСІЙ
 • БАНТИШ-КАМЕНСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • БАНУЛЕСКО-БОДОНІ ГАВРІЇЛ
 • БАРАНОВИЧ ЛАЗАР
 • БАРСУК-МОЙСЕЄВ ХОМА ІВАНОВИЧ
 • БЕРЕЗОВСЬКИЙ МАКСИМ СОЗОНОВИЧ
 • БЕРЛИ
 • БЕЗБОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
 • БІБЛІОТЕКИ
 • БІЛЕЦЬКИЙ ЛЕОНІД ТИМОФІЙОВИЧ ТА ЙОГО КОНЦЕПЦІЯ ПОСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
 • БОБОЛИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ
 • БРАТСЬКІ ШКОЛИ
 • БУЧИНСЬКИЙ-ЯСКОЛЬД ОЛЕКСАНДР
 • БУЛАТНИЦЬКИЙ (БУЛАТИНСЬКИЙ) ЄГОР
 • БУРСА
 • БУЖИНСЬКИЙ ГАВРИЇЛ
 • БЮШІНІ АНТОН ФРІДРІХ
 • ЧАЙКОВСЬКИЙ ПЕТРО ІЛЛІЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ЧЕТВЕРТИНСЬКІ
 • ДАНИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • ДЕНИСОВ СЕМЕН
 • ДІВОВИЧ СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДУБРОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ДУХОВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
 • ДВОРЕЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • ДЯК
 • ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ
 • ЄПІФАНІЙ
 • ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСЬКИЙ
 • ЄВЛЕВИЧ ХОМА ЯКОВИЧ
 • ЄЗУЇТИ
 • ФАЛЬКОВСЬКИЙ ІВАН ЯКИМОВИЧ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658
 • ҐАЛЯТОВСЬКИЙ
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГОЛІЦИН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ГОЛОВАТИЙ АНТОН АНДРІЙОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ГОМІЛЕТИКА ТА ПРОПОВІДНИЦТВО В УКРАЇНІ 9–18 СТ.
 • ГОРДІЄНКО КОСТЬ
 • ГОРЛЕНКИ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ГУЛЕВИЧІВНА ЄЛИЗАВЕТА ВАСИЛІВНА
 • ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА
 • ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 • ЯРЕМКО ІВАН ЮРІЙОВИЧ
 • КАЛИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КАСЬЯНОВ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХАНЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ ТЕРЕЗА
 • КЛАСИЦИЗМ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОНИСЬКИЙ ГЕОРГІЙ
 • КОНОНОВИЧ-ГОРБАЦЬКИЙ (ГОРБАЦЬКИЙ) ОСИП
 • КОПИНСЬКИЙ, ЧЕРНЕЧЕ ІМ'Я ІСАЙЯ
 • КОПНІН ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОРОПЧЕВСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОСОВ СТЕФАН-АДАМ
 • КОСТЕНКО ЛІНА ВАСИЛІВНА
 • КОЗАЧИНСЬКИЙ МАНУЇЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ
 • КОЗИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КРОКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР (ЙОСАФ)
 • КУЛЯБКА СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
 • КУЛЯБКИ
 • КУРОПАСЬ МИРОН СТЕПАНОВИЧ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ 1819–1919
 • КИЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • КИЇВСЬКИЙ БРАТСЬКИЙ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР
 • ЛЕВИЦЬКИЙ-НІС ГРИГОРІЙ КИРИЛОВИЧ
 • ЛЕВАНДА ІВАН (ІОАНН) ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ МЕЦЕНАТІВ
 • ЛІТУРГІЯ
 • ЛИЗОГУБИ
 • ЛОБИСЕВИЧ ОПАНАС КИРИЛОВИЧ
 • ЛОМИКОВСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУКОМСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУК'ЯНОВ ІОАНН ТА ЙОГО ТВІР ХОЖДЕНИЯ В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ МОСКОВСКОГО СВЯЩЕННИКА ИОАННА ЛУКЬЯНОВА: 1701–1703.
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МАКСИМОВИЧ ІОАНН
 • МАНДРІВНІ ДЯКИ, МАНДРОВАНІ ДЯКИ
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МАРТОС ІВАН РОМАНОВИЧ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕЙС ДЖЕЙМС-ЕРНЕСТ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МОЛДОВА
 • МОСКОВСЬКА СЛОВ'ЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • МОСКВА
 • МОТОНІС МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • МОЦЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • МУЖИЛОВСЬКИЙ СИЛУЯН АНДРІЙОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧІ
 • МИРОВИЧІ
 • МИСЛАВСЬКИЙ САМУЇЛ
 • МИЦИК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • ОБИДОВСЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • ПАЛІЙ (ГУРКО) СЕМЕН ПИЛИПОВИЧ
 • ПАВЛИЧКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
 • ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПОДІЛ
 • ПОКАС ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПОЛТОРАЦЬКИЙ МАРКО ФЕДОРОВИЧ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПРОСВІТНИЦТВО
 • РОСІЯ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РУДНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ-БОГДАН
 • РУМУНІЯ
 • СЕРБИ В УКРАЇНІ
 • ЩЕРБАК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ШКІЛЬНА ДРАМА
 • СХОДОЗНАВСТВО, ОРІЄНТАЛІСТИКА
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 • СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (СФУЖО)
 • ТЕОЛОГІЯ
 • ТЕРНАВІОТИ
 • ВАНАТОВИЧ ВАРЛААМ
 • ВЧЕНИЙ ГУРТОК КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ
 • ВЕДЕЛЬ АРТЕМ ЛУК'ЯНОВИЧ
 • ВЕЛИЧКІВСЬКИЙ ЯКІВ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ІВАН
 • ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ПАЇСІЙ
 • ВЕШНЯК-ЯКУБОВИЧ ФЕДІР
 • ВІДРОДЖЕННЯ І УКРАЇНА
 • ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ
 • ВОЙНАРОВСЬКИЙ АНДРІЙ
 • ВУЯХЕВИЧ-ВИСОЧИНСЬКИЙ МЕЛЕНТІЙ
 • ВИГОВСЬКИЙ ОСТАП ГНАТОВИЧ
 • ВИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР-ВАЛЕР’ЯН
 • ЯКОВЕНКО НАТАЛІЯ
 • ЯСИНСЬКИЙ ВАРЛААМ
 • ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН
 • ЗАБІЛА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЗАБОРОВСЬКИЙ РАФАЇЛ
 • ЗАГОРОВСЬКІ
 • ЗАКОН БОЖИЙ
 • ЗАМОЙСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЗАПОЛЬСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
 • ЗАРУДНИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • ЗАВАДОВСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЗІНОВІЇВ КЛИМЕНТІЙ
 • ЗНАЧКО–ЯВОРСЬКИЙ МЕЛЬХІСЕДЕК
 • ЗОЛОТНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ
 • ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)