ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

  Бібліографічне посилання: Любченко В.Б. КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2007. - 528 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kyevsky_klub_nacyonalistov (останній перегляд: 18.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 4: Ка-Ком ) в електронній біблотеці

КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (до берез. 1917 "Клуб русских националистов города Киева") – позапарт. помірковано права культ.-політ. орг-ція. Створена з ініціативи А.Савенка. Статут був зареєстрований 19 берез. 1908 (його підписали: А.Савенко, І.Рева, проф. Т.Флоринський, протоієрей Г.Прозоров, О.Сидоров та О.Каргер; через 3 роки – 22 груд. 1911 було затверджено нову редакцію статуту). Установчі збори відбулися 6 квіт. 1908. Програмна частина статуту ґрунтувалася на ідеях рос. націоналізму. В ній постулювалася необхідність збереження в Росії унітарного держ. устрою без автономій; декларувалися споконвічний рос. характер Пд.-Зх. краю та єдність рос. народу, заперечувалося існування окремого від рос. народу укр. народу. Головне завдання клубу визначалося як "боротьба з українофільством силами самої України" (станом на літо 1912 етнічні українці становили до 40 % з 736 усіх його членів). В укр. питанні клуб завжди виступав від імені "корінних малоросів" – "русских Малой Руси". Його членами були земле- та домовласники, лікарі, правники, професори (зокрема, 15 професорів Київ. ун-ту та 3 професори Київської духовної академії), купці, відставні військові високого рангу, службовці Пд.-Зх. залізниці, директори та викладачі г-зій, особи духовного стану, велика група чиновників. Його інформаційним органом була газ. "Киевлянин". Керував роботою клубу к-т у складі 18 членів (від 1912 – рада у складі 24 чл.), що обирався річними зборами. Члени к-ту (ради) з-поміж себе обирали голову строком на рік. Головами к-ту були: О.Сидоров (квіт. – листоп. 1908), А.Савенко (в. о., листоп. 1908 – листоп. 1909), проф. В.Чернов (листоп. 1909 – квіт. 1912), М.Чихачов (черв.–листоп. 1912), протоієрей Г.Прозоров (в. о., листоп. 1912 – січ. 1913), знову А.Савенко (січ. 1913 – 1918). Клуб підтримував зв'язки з фракцією рос. націоналістів у Державній думі Російської імперії. У 1911 – листоп. 1915 клуб був колективним членом (із збереженням повної самостійності) "Всероссийского национального союза". Був політ. опорою у Пд.-Зх. краї голови Ради міністрів Російської імперії П.Столипіна, з яким особливо тісно зблизився 1909–11 під час запровадження в 6 зх. губерніях Рос. імперії (у т. ч. Київ., Волин. та Поділ.) виборного земства з куріальною виборчою системою. Мав підтримку київ. губернатора О.Гірса (1909–12).

Клуб влаштовував збори із заслуховуванням доповідей та ухваленням резолюцій, звернень, протестів і телеграм, що доводилися до відома урядових кіл, політ. діячів, громадськості, займався видавничою діяльністю. 4–7 жовт. 1909 його зусиллями у Києві було проведено "Западно-русский съезд", який висловився за зміну виборчого закону до Державної ради у Зх. губерніях і за запровадження в них виборного земства. Навколо клубу були створені виборчі коаліції (від октябристів до правих монархістів) на виборах до Київ. міської думи (1910) та до Держ. думи (1912). У складі 4-ї Держ. думи було 14 чл. від клубу (1 від Києва, 8 від Київської, 3 – від Подільської, 2 – від Волинської губерній). 1908–14 послідовно виступав за подальше обмеження прав євреїв, 1911–13 підтримував "ритуальну" версію у Бейліса справі. Внаслідок його агітації був провалений в Держ. думі законопроект про викладання укр. мовою предметів в народних школах (1908–09), заборонено відзначення 50-річчя від дня смерті (1911) та 100-ліття від дня народження (1914) Т.Шевченка.

У груд. 1913 у клубі стався розкол, з нього вийшла впливова група (кілька десятків членів) правих націоналістів на чолі з проф. П.Армашевським та Ф.Безаком. Ця група в січ.–лют. 1914 заснувала на противагу "ККРН" Київ. відділ "Всероссийского национального союза".

З початком Першої світової війни політ. діяльність клубу майже припинилася, поступившись місцем доброчинності. Клуб спільно із Всерос. земським союзом облаштував та утримував у своєму приміщенні від жовт. 1914 до літа 1917 шпиталь для поранених на 60 місць, організовував збір пожертв на комплектацію та відправку на фронт у діючу армію подарунків тощо.

5 листоп. 1915 річні збори клубу ухвалили рішення про вихід з "Всероссийского национального союза", яким фактично підтримали декларацію Прогресивного блоку в Держ. думі та схвалили дії в Думі своїх членів – лівих ("прогресивних") націоналістів. Це означало перехід клубу до опозиції. У січ. 1916 рада клубу підтвердила повноваження свого голови А.Савенка – провідного діяча Прогресивного блоку в Держ. думі.

Після Лютневої революції 1917 у берез. 1917 клуб як опозиційна до поваленого режиму орг-ція отримав представництво в Раді громад. орг-цій Києва та змінив свою назву на "Киевский клуб прогрессивных русских националистов". 4 трав. 1917 була ухвалена нова програма-декларація клубу, згідно з нею держ. лад мав будуватися на засадах свободи, поваги до прав і інтересів громадян усіх національностей; своє завдання клуб вбачав в охороні культ.-нац. єдності рос. народу, проте визнавав за тими "малоросами", які вважали себе представниками укр. народу, право нац. самовизначення (у культ. сфері); "Малоросію" пропонувалося розділити на кілька областей з широким обласним самоврядуванням (обласне земство). У черв. 1917 навколо клубу було створено (із залученням ін. рос. орг-цій) "Внепартийный блок русских избирателей" спочатку Києва, а згодом і Київ губ., який брав участь у виборах до Київ. міськ. думи (лип. 1917), до Всеросійських Установчих зборів (листоп. 1917) та Українських Установчих зборів (січень 1918). 15 жовтня 1917 у приміщенні "ККПРН" відбувся "Съезд русских избирателей" Київської губ.

Клуб був у жорсткій опозиції до Української Центральної Ради, виступав проти українізації освіти.

Де-факто припинив своє існування в лют. 1918 після того, як у ніч з 15 на 16 (з 2 на 3) лют. 1918 його приміщення було розгромлене більшовиками і згодом реквізоване. Чимало членів клубу брало активну участь у Білому русі. У трав.–серп. 1919 70 колиш. членів клубу (за членськими списками 1911) було розстріляно ЧК у Києві.

дата публікації: 2007 р.

Праці:
 1. Видання клубу: Сборник Клуба русских националистов, вып. 1–5. К., 1909–13
 2. Происхождение и сущность украинофильства. К., 1912
 3. Что такое ритуальные убийства? По новейшим данным. К., 1913
 4. Русские и украинцы: Глава из этнологического катехизиса. К., 1913.
Література:
 1. Программа-декларация Клуба прогрессивных русских националистов. "Киевлянин", 1917, 6 мая
 2. Edelman R. Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party 1907–1917. New Brunswick, New Jersey, 1980
 3. Andriewsky O. The politics of national identity: The Ukrainian question in Russia, 1904–1912. UMI Dissertation Services. Ann Arbor, Michigan, 1994
 4. Любченко В.Б. Теоретична та практична діяльність російських націоналістичних організацій в Україні (1908–1914 рр.). "УІЖ", 1996, № 2
 5. Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале 20 столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001.

Посилання:
 • БЕЙЛІСА СПРАВА
 • БІЛЬШОВИКИ
 • БІЛИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ 1819–1919
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • НАРОДНІ ШКОЛИ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • ОКТЯБРИСТИ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • РАДА МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ЗЕМСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • ЧОРНА СОТНЯ
 • ДЕМЧЕНКО ВСЕВОЛОД ЯКОВИЧ
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • КЛУБ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ ГОРОДА КИЕВА
 • КИЕВ
 • КИЕВЛЯНИН
 • МАЗЕПИНСТВО
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • ЩОГОЛЕВ СЕРГІЙ НИКИФОРОВИЧ
 • СТОЛИПИНСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)